De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursmodel KMS Hoe is het geregeld en wat zijn de verhoudingen? maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursmodel KMS Hoe is het geregeld en wat zijn de verhoudingen? maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursmodel KMS Hoe is het geregeld en wat zijn de verhoudingen? maart 2013

2 Artikel 55 WPO Een bijzondere school wordt in stand gehouden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen Bij de KMS is dit de Stichting Katholiek Montessorionderwijs Bussum Bij deze stichting is één school aangesloten, de KMS (“éénpitter”)

3 Organogram MROuders Bevoegd Gezag = Bestuur stichting Personeel KMS Directeur Onderwijzend Personeel Bouwcoördinator Groepsleerkrachten Vakleerkrachten Minimaal 5 van de 7 bestuursleden zijn ouders van de school Ouders zijn vertegenwoordigd in de MR, net als het personeel Het Bevoegd Gezag is werkgever van al het personeel Leerlingen Onderwijs Ondersteunend Personeel Orthopedagoog Administratie Conciërge De directeur is leidinggevende van de personeelsleden De orthopedagoog geeft leiding aan de zorg De boco geeft leiding aan de bouw

4 Relaties met andere instanties KMS Min. OCW Inspectie voor het Onderwijs Samenwerkingsver band Annie MG Schmidt WSNS (na invoering Passend Onderwijs Unita) Gemeente Bussum voor gebouwzaken Leveranciers Voorbeelden: Kopieerapparaat Leermaterialen (Heutink) ICT (Qlict) ARBO (Maetis) Gas, water, elektra et cetera Externe belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) SKBNM (TSO, BSO) Overige overleggen & contacten Bijvoorbeeld: Montessorivereniging Onderwijbegeleiding

5 Vertegenwoordiging, bevoegdheden Wie is bevoegd om de school te vertegenwoordigen? In principe het tekent het bestuur De directeur is gemandateerd om bepaalde besluiten te kunnen nemen De afspraken worden ‘geregeerd’ door de volgende documenten: Stichtingsstatuut Management statuut Treasury statuut MR reglement

6 Bestuursmodel Afhankelijk van de grootte van de (bestuurs-)organisatie kan de verhouding tussen Bevoegd Gezag en Directie op verschillende manieren worden ingericht Bij de KMS is het bestuur beleidsbepalend en als Bevoegd Gezag eindverantwoordelijk voor de KMS met inachtneming medezeggenschapsverhoudingen Bestuur hanteert code Goed Bestuur 2x per jaar rekening en verantwoording aan ouders via de ouderavonden Het bestuur is tevens de leidinggevende van de directeur (dit wordt in de praktijk door de voorzitter en de portefeuillehouder personeel gedaan) Taken en bevoegdheden directeur zijn gemandateerd en vastgelegd in Managementstatuut KMS


Download ppt "Bestuursmodel KMS Hoe is het geregeld en wat zijn de verhoudingen? maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google