De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap op scholen Regelgeving in vogelvlucht September 2010 Kees Deijns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap op scholen Regelgeving in vogelvlucht September 2010 Kees Deijns."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap op scholen Regelgeving in vogelvlucht September 2010 Kees Deijns

2 De hiërarchie in regelgeving •De wet •Het statuut •Het reglement •Afspraken

3 De Wet •Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) •Onderwerpen: –Begrippen –(gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (gmr of mr) –Bevoegdheden •Art. 6: algemene bevoegdheden •Art. 7: algemene taken mr •Art. 8: informatierecht mr •Art.10: instemmingsbevoegdheid •Art.11: adviesbevoegdheid •Art.12: instemmingsbevoegdheid Personeelsgeleding •Art.13: instemmingsbevoegdheid Oudergeleding –Statuut en reglement –Adviesaanvrage –Geschillen –Overige bepalingen

4 Het statuut •Medezeggenschapsstatuut KSU •Onderwerpen: –Inrichting medezeggenschap: GMR en MR –Samenstelling GMR en MR –Informatieverstrekking •Art. 6: termijnen (zie reglement) •Art. 7: algemeen •Art. 8: adviesaanvraag (zie reglement) •Art. 10: informatie van het bevoegd gezag aan de MR –Faciliteiten –Vertegenwoordiging van het bevoegd gezag –Overige bepalingen

5 Reglement •Reglement voor de medezeggenschapsraad van de Ludgerschool van de KSU •Onderwerpen: –Art. 3: Omvang MR: 10 leden, a. 5 personeel b. 5 ouders –Art. 5: Zittingsduur –Hfdst. 3: Art. 6 t/m 14: Verkiezingen –Hfdst. 4: Art. 15 t/m 20: Algemene taken MR –Hfdst. 5: Art. 21 t/m 26: Bijzondere bevoegdheden MR –Hfdst. 6: Art. 27 t/m 31: Inrichting en werkwijze MR –Hfdst. 7: Geschillen En nog overige bepalingen

6 Afspraken •Onderling gemaakte afspraken: –Over: •Manier van inbrengen onderwerpen •Kiezen overlegvormen •Notuleren •Benoeming voorzitter •Werkgroepje/commissie e.d. •Etc.etc.

7 •De afspraken mogen niet bijten met het reglement; het reglement mag niet bijten met het statuut; het statuut mag niet bijten met de wet en de wet mag niet bijten met de grondwet en Europese wetgeving! •Dus namens de koningin en Barosso: Houdt u aan de spelregels!


Download ppt "Medezeggenschap op scholen Regelgeving in vogelvlucht September 2010 Kees Deijns."

Verwante presentaties


Ads door Google