De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18. Vermogen, verhaal en faillissement. Pacta sunt servanda •algemeen rechtsbeginsel: afspraken moeten gerespecteerd worden –“een overeenkomst heeft niet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18. Vermogen, verhaal en faillissement. Pacta sunt servanda •algemeen rechtsbeginsel: afspraken moeten gerespecteerd worden –“een overeenkomst heeft niet."— Transcript van de presentatie:

1 18. Vermogen, verhaal en faillissement

2 Pacta sunt servanda •algemeen rechtsbeginsel: afspraken moeten gerespecteerd worden –“een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien” (art.6:248 lid 1 BW) © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl2

3 Schuld •schuld: –plicht van de schuldenaar (debiteur) •geld •doen of niet doen •geldschuld: –prestatie die de schuldenaar (debiteur) moet voldoen in geld © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl3

4 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl4 Verhaal •een crediteur kan zijn vordering verhalen op het gehele vermogen van zijn debiteur (art. 6:276 BW)

5 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl5 Beslag •een handeling waarmee de vrije beschikkingsmacht van de eigenaar of derden over bepaalde vermogensdelen beperkt –conservatoir beslag •voorkomen, dat de debiteur vermogensbestanddelen vervreemdt of bezwaart –executoriaal beslag • de daadwerkelijke executie van de vermogensbestanddelen van de debiteur

6 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl6 Concurrentie en voorrang •hoofdregel: –evenredigheid tussen crediteuren •voorrang ontstaat door: –pand –hypotheek –de wet (voorrechten)

7 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl7 Voorrechten (privileges) 1.voorrechten op bepaalde goederen (art. 3:283ev BW) 2.voorrechten op alle goederen (art. 3:288 BW) •faillissementskosten •kosten van lijkbezorging •loon van werknemers

8 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl8 Rangorde voorrechten •voorrechten op bepaalde goederen gaan voor op voorrechten op alle goederen

9 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl9 Pand en hypotheek •pand en hypotheek zijn zekerheidsrechten (art. 3:227ev BW) •hypotheek wordt gevestigd op register goederen •pand wordt gevestigd op roerende zaken

10 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl10 Pandrecht 1.vuistpandrecht (art. 3:236 lid 1 BW) 2.bezitloospandrecht (stil pandrecht) (art. 3:237 lid BW)

11 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl11 Vuistpandrecht •zaak wordt in de macht van de pandhouder gebracht

12 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl12 Vuist pand Pandgever (debiteur)(eigenaar) Pandgever (debiteur)(eigenaar) Pandnemer (crediteur, bank) Pandnemer (crediteur, bank) Niet registerzaak (aandelen,schilderijen) Niet registerzaak (aandelen,schilderijen) Leenovereenkomst Pandrecht

13 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl13 Bezitloospandrecht •zaak blijft bij pandgever, er wordt een authentieke of geregistreerde onderhandse akte gemaakt. •wordt veel gebruikt voor voorraden en inventarissen

14 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl14 Bezitloos pandrecht Pandgever (debiteur)(eigenaar) Pandgever (debiteur)(eigenaar) Pandnemer (crediteur, bank) Pandnemer (crediteur, bank) Niet registerzaak (inventarissen, voorraden) Niet registerzaak (inventarissen, voorraden) Leenovereenkomst Pandrecht

15 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl15 Rechten pandhouder •recht van parate executie (art. 3:248 BW) –goed moet in openbaar worden verkocht

16 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl16 Hypotheek •hypotheek is een beperkt recht om op de registergoed waarop zij rust, een geldvordering bij voorrang boven andere crediteuren te verhalen (art. 3:227 BW)

17 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl17 Hypotheek Hypotheekgever (debiteur)(eigenaar) Hypotheekgever (debiteur)(eigenaar) Hypotheeknemer (crediteur, bank) Hypotheeknemer (crediteur, bank) Register zaak (vb. huizen, grond) Register zaak (vb. huizen, grond) Leenovereenkomst Hypotheekrecht

18 Surseance van betaling •een algemeen uitstel van betaling dat is gebaseerd op een vonnis van de rechtbank •surseance moet voorkomen dat de debiteur, die door tijdelijke problemen niet kan betalen, direct failliet wordt verklaard •vaak gaat een surseance van betaling aan een faillissement vooraf © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl18

19 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl19 Faillissement •een algemeen beslag op het vermogen van een debiteur ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren –vanaf het moment van faillietverklaring verliest de debiteur het beheer over zijn vermogen

20 Wanneer faillisement? •een schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen •hij moet minstens 2 schulden bij 2 schuldeisers hebben, waarvan tenminste 1 opeisbaar © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl20

21 Curator •de curator, die door de rechtbank wordt aangesteld, is de enige die het vermogen van de failliet mag beschikken © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl21

22 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl22 Rangorde bij executie 1.faillissementskosten (art. 3:277 lid 1 BW) 2.hypotheek (art. 3:279 BW) 3.belastingen en sociale verzekeringen 4.pand 5.bijzondere voorrechten (art. 3:280 BW) 6.algemene voorrechten (art. 3:280 BW) 7.concurrente crediteuren (art. 3:277 lid 1 BW)

23 © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl23 Rangorde Voorrang Pand en hypotheek Bijzonder Algemeen Voorrechten

24 Wet schuldsanering natuurlijke personen •de wet biedt een debiteur (natuurlijk persoon) de kans om in drie jaar tijd een 'schone lei' te krijgen •in deze drie jaar moet de debiteur wel zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te reserveren om zijn schuldeisers te betalen © mr. J. Keizer, 2009www.BedrijfenRecht.nl24


Download ppt "18. Vermogen, verhaal en faillissement. Pacta sunt servanda •algemeen rechtsbeginsel: afspraken moeten gerespecteerd worden –“een overeenkomst heeft niet."

Verwante presentaties


Ads door Google