De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Be. Linkerzijde balans • Bezittingen (wat heb je met je geld gedaan) • Activa (synoniem) • Investeringsbegroting(wat heb je nodig aan middelen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Be. Linkerzijde balans • Bezittingen (wat heb je met je geld gedaan) • Activa (synoniem) • Investeringsbegroting(wat heb je nodig aan middelen)"— Transcript van de presentatie:

1 be

2 Linkerzijde balans • Bezittingen (wat heb je met je geld gedaan) • Activa (synoniem) • Investeringsbegroting(wat heb je nodig aan middelen)

3 Vast of vlottend • Vaste activa (langer dan een jaar) 1.Grond (slijt niet) 2.Gebouwen (langer dan een jaar) 3.Inventaris (idem) 4.Auto’s (wordt op afgeschreven) 5.Dpm ( idem)

4 Vlottende activa ( korter dan een jaar in org.) • Voorraad (binnen een jaar verkocht) • Debiteuren( geld binnen een jaar opeisbaar) • Liquide middelen(verzamelnaam voor kas, bank en giro) direct opeisbaar

5 rechterzijde van de balans • Schulden (Eigen vermogen en vreemd vermogen) • Creditzijde(synoniem) • Passiva (synoniem)

6 Vaste passiva (langer dan een jaar beschikbaar) • Eigen Vermogen (eigen inbreng, of aandelen geplaatst) • Vreemd vermogen 1.Lening (looptijd langer dan 1 jaar) 2.Voorzieningen (voor onderhoud dpm) 3.Hypotheek op pand 4.Obligatielening (lening bij vermogensverschaffers; los van banken)

7 Vlottende passiva (korter dan een jaar) • crediteuren (leverancierskrediet) • rekening courant krediet (’rood staan’ bij de bank) • dividend (uit te keren winst aan eigenaren) • belastingen • tantièmes (winstbonus personeel)

8 / • Totale activa -/- v v = e.v • Gelijk zien waaraan besteed en waar het geld vandaan komt • Geld van familie is geen eigen vermogen • Bank= rek.courantkrediet • (oftewel lopende rekening)


Download ppt "Be. Linkerzijde balans • Bezittingen (wat heb je met je geld gedaan) • Activa (synoniem) • Investeringsbegroting(wat heb je nodig aan middelen)"

Verwante presentaties


Ads door Google