De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhaling Examenstof M&O Domein C Financiering van activiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhaling Examenstof M&O Domein C Financiering van activiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Herhaling Examenstof M&O Domein C Financiering van activiteiten

2 Hst 10 de vermogensmarkt Vermogensmarkt Totale vraag en aanbod van geld Aanbod Institutionele beleggers Bedrijven Particulieren Overheid Vraag Bedrijven Particulieren Overheid

3 Vermogensmarkt Geheel van vraag en aanbod naar vermogen GeldmarktKapitaalmarkt Korte kredietenLang krediet en aandelen Rekening Courantkrediet Leverancierskrediet Afnemerskrediet Openbare markt Aandelen Obligaties Effecten Onderhandse markt Onderhandse leningen Hypotheken

4 Hst 11Eigen Vermogen Eigen vermogen bestaat uit: Geplaatst aandelen vermogen Reserves Agioreserve Herwaarderingsreserve Algemene reserve Winstsaldo Eigen vermogen = Intrinsieke waarde Mensen kopen aandelen voor: Belang, zeggenschap Dividend Koerswinst

5 Hst 11Eigen Vermogen Aandelenvermogen Bij oprichting wordt bepaald voor welk totaal bedrag aandelen uitgegeven mogen worden (maatschappelijk aandelen vermogen) en tegen welk bedrag de aandelen op de balans komen: nominale waarde Stel we gaan naar de notaris en richten een bv op met een M.A.V. van 1000 en een nominale waarde van 10

6 Balans Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 1000 Geplaatst AV 0 Nominale waarde 10 euro Stel 60 aandelen worden a pari verkocht per kas.

7 Balans Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 400 Geplaatst AV 600 Nominale waarde 10 euro Stel voor 200 euro nominaal wordt boven pari geëmitteerd tegen 15 Kas600

8 Balans Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Nominale waarde 10 euro Kas900 200 / 10 = 20 aandelen 20 * 15 = 300 euro 20 * 5 = 100 agio

9 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Nominale waarde 10 euro Stel het pand wordt 100 meer waard Pand900

10 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Herwaarderingsreserve 100 Nominale waarde 10 euro Pand1000

11 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Herwaarderingsreserve 100 Winstsaldo 300 Pand1000 Kas 300 Nominale waarde 10 euro. Stel van de winst wordt 100 uitgekeerd

12 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Herwaarderingsreserve 100 Algemene reserve 200 Pand1000 Kas 200 Nominale waarde 10 euro.

13 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Herwaarderingsreserve 100 Cresiteuren 200 Pand1000 Kas 200 Nominale waarde 10 euro. Intrinsieke waarde per aandeel Intrinsieke waarde is het eigen vermogen dus EV / aantal aandelen

14 Maatschappelijk AV 1000 Aand. In Portefeuille 200 Geplaatst AV 800 Agio 100 Herwaarderingsreserve 100 Crediteuren 200 Pand1000 Kas 200 Nominale waarde 10 euro. Aantal aandelen = 800 / 10 = 80 Eigen vermogen = geplaatst AV + reserves + winst = 1000 1000 / 80 = 12,50

15 Tantième Opties Emissie Boven pari Reserves Intrinsieke waarde dividendstabilisatie

16 Wat verstaan we onder de financiering van organisaties? A.de aanschaf van middelen die nodig zijn voor een goed functioneren van de organisatie B.de nodige gelden aantrekken waardoor de balans van de organisatie in evenwicht komt C.het aantrekken van geld om daarmee de nodige middelen te verwerven voor het functioneren van de organisatie D.zoveel geld lenen dat alle schulden van de organisatie kunnen worden betaald C

17 Staat op de balans van een naamloze vennootschap (nv) de nominale waarde van het geplaatste aandelenvermogen of de beurswaarde vermeld? Motiveer het antwoord. A.De beurswaarde. Want op die manier heeft het bedrijf inzicht in het aantal geplaatste aandelen. B.De beurswaarde. Want de aandelen zijn tegen die prijs bij de aandeelhouders geplaatst. C.De nominale waarde. Want de aandelen zijn tegen die prijs bij de aandeelhouders geplaatst. D.De nominale waarde. Want op die manier houdt het bedrijf inzicht in het aantal geplaatste aandelen. D

18 In september plaatste Versnel nv 40 miljoen aandelen met een nominale waarde van € 0,50 tegen een emissiekoers van € 6 om de aankoop van een winkelketen te financieren. Wat was de opbrengst van deze aandelenemissie? A.€ 12 miljoen B.€ 24 miljoen C.€ 120 miljoen D.€ 240 miljoen D.40 miljoen × € 6 = € 240 miljoen

19 . Balans per 31 december 2002 (  € 1.000,-) Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen 600 1.750 350 2.700 Geplaatst aandelenkapitaal Algemene reserve Agioreserve Herwaarderingsreserve Obligatielening Crediteuren en belastingen Te betalen tantièmes Te betalen dividend Onverdeelde winst 1.200 300 150 53 400 490 22 78 7 2.700 Begin 2003 doen zich de volgende mutaties voor: 1Een bedrag van € 400.000,- nominaal aandelenkapitaal wordt per bank geplaatst tegen de koers van € 14,- (alle aandelen zijn nominaal € 10,-). 2Op de obligatielening wordt per bank € 100.000,- afgelost. 3Er wordt besloten de onverdeelde winst toe te voegen aan de reserve. 4De vaste activa worden opgewaardeerd met 4%. a)Voor wie is het bedrag van € 22.000,- (Te betalen tantièmes) bestemd? b)Bereken per 31 december 2002 de intrinsieke waarde per aandeel. c)Geef aan welke balansposten veranderen en voor welke bedragen door: 1mutatie 1; 2mutatie 2; 3mutatie 3; 4mutatie 4.


Download ppt "Herhaling Examenstof M&O Domein C Financiering van activiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google