De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf http://www.dream-it.be/images/illu_guide.gifhttp://www.dag.nl/upload_mm/6/a/1/1958458376_1999999685_rijk_EPA_440x293.jpg

2 §5.1 Werken in loondienst of als eigen baas Blz. 64 Werknemer of werkgever. •Werknemer Degene die werkt en loon ontvangt. •Werkgever Degene voor wie je werkt

3 §5.1 Werken in loondienst of als eigen baas Blz. 64 LoondienstZelfstandige Als je gedurende korte of langere tijd in dienst van iemand anders werkt en je ontvangt daarvoor salaris of loon Eigen baas of zelfstandig ondernemer.

4 § 5.2 Werken als ondernemer blz. 64 Omzet Omzet = Afzet x verkoopprijs € Aantal verkochte stuks Geld dat een bedrijf binnenkrijgt bij het verkopen van een product.

5 § 5.2 Werken als ondernemer blz. 64 Bedrijfskosten • Huur van het gebouw • Lonen van het personeel • Aanschaf en onderhoud machines • Maken van reclame Alle uitgaven die een bedrijf moet doen om te kunnen produceren.

6 § 5.2.3 & 5.2.4 De (verwachte) brutowinst & nettowinst blz. 66 OmzetAfzet x verkoopprijs Inkoopwaarde van de omzet -Afzet x inkoopprijs Brutowinst Bedrijfskosten - Nettowinst

7 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72 Activa Balans per 1-1-2010Passiva BezittingenVermogen Balans Overzicht van de bezittingen (activa) enerzijds en de schulden en het eigen vermogen (passiva) anderzijds op één bepaald moment

8 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72 Activa Balans per 1-1-2010Passiva Vaste activa Eigen vermogen Gebouw Machines Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide activa Rekening Courant Kas Totaal Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Crediteuren Totaal kapitaalgoederen die meerdere productieprocessen meegaan. kapitaalgoederen die 1 productieproces meegaan. schuld waarbij de terugbetalingstermijn langer dan 1 jaar is schuld waarbij de terugbetalingstermijn korter dan 1 jaar is Hypotheek het geld waarover in principe door de eigenaar vrij kan worden beschikt (geld van de eigenaar zelf)

9 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72 Kosten ResultatenrekeningOpbrengsten KostenOmzet Resultatenrekening óf winst- en verliesrekening Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een bedrijf over een bepaald tijdvak.

10 §5.3 De resultatenrekening en de balans blz. 72 Kosten Resultatenrekening Opbrengsten Inkoopwaarde grond/hulpstoffen Omzet Loon Huur Rente Pacht Saldo WINST Totaal Saldo VERLIES Totaal Afzet x Gemiddelde Verkoopprijs

11 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80 BTWBelasting toegevoegde waarde Verschillende tarieven bij BTW: 0 % 6 % 19 % VrijstellingHuur, medische zorg, onderwijs Export van producten Eerste levensbehoeften, boeken, diensten van de kapper, fietsreparaties, medicijnen. Alle andere producten

12 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80 Verkoopprijs exclusief BTW BTW + Verkoopprijs inclusief BTW 100%. 19 % + 119 % BTW is géén opbrengst & géén kostenpost, hierdoor heeft de BTW géén invloed op de winst. http://www.ntb.net/sa_images/BTW-2007-kl.jpg

13 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80 Te vorderen BTW BTW wat je terug kan vragen van de belastingdienst De BTW die het bedrijf moet betalen voor de ingekochte goederen. Af te dragen BTW BTW wat men moet betalen aan de belastingdienst De BTW die het bedrijf heeft ontvangen door de verkoop van producten.

14 § 5.4 De belasting toegevoegde waarde (BTW) blz. 80 Te vorderen BTW Af te dragen BTW - Te betalen (of te vorderen van) aan de belastingdienst De BTW wordt elk kwartaal verrekend met de belastingdienst. http://www.mistersandman.nl/website/images/stories/logo_belastingdienst_nl.gif


Download ppt "Kopen en werken Hoofdstuk 5: Een eigen bedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google