De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) •Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) •Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende."— Transcript van de presentatie:

1 Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) •Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende een bepaalde periode. •De winst- & verliesrekening geeft de oorzaken van de mutaties in het Eigen Vermogen weer. •De winst- & verliesrekening betreft dus eigenlijk hulprekeningen van het Eigen Vermogen.

2 Balans & w/v-rekening •De balans is een overzicht van de bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een onderneming op een bepaald moment; deze geeft dus voorraadgrootheden weer. •De winst- & verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode; deze geeft dus stroomgrootheden weer.

3 3 Eigen Vermogen – w/v-rekening •Winst/verlies = EV t1 -/- EV t0 •Winst/verlies = opbrengst -/- kosten Winst- en verliesrekening = specificatie winst/verlies

4 Kosten •Kosten: de in geld uitgedrukte waarde van de opgeofferde produktiemiddelen (kosten ontstaan door gebruik of tijdsverloop). •Voorbeelden: –Kostprijs verkopen (inkoopwaarde omzet) –Afschrijvingskosten –Intrestkosten –Loonkosten –Administratiekosten –...-lasten

5 Opbrengsten •Opbrengsten: aan produkten toegerekende (toekomstige) ontvangsten die verband houden met de verkoop van produkten (goederen en diensten). •Voorbeelden: –Opbrengst verkopen (omzet) –Huuropbrengst –…-baten

6 Voorbeelden veranderingen Handelsonderneming “Halva” heeft per 1 januari van een jaar de volgende beginbalans (bedragen in €): Tijdens de maand januari vinden er de volgende transacties plaats: 1.Inkoop van goederen op rekening voor € 10; 2.Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15; 3.Een debiteur heeft voor een bedrag van € 5 zijn factuur van de vorige maand contant voldaan; 4.Een aflossing van het leverancierskrediet ten bedrage van € 10 voldaan via de bank.

7 Debet Balans Credit 2. Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15 Debet Winst- & verliesrekening Credit

8 Debet Balans Credit Voorraad goederen Er wordt verkocht dus gebeurt er iets met de balanspost … Debet Winst- & verliesrekening Credit

9 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 De voorraad goederen neemt neemt af… Let op: voorraad goederen = inkoopwaarde! Debet Winst- & verliesrekening Credit

10 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren Verkopen op rekening betekent dat er ook iets gebeurt met… Debet Winst- & verliesrekening Credit

11 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 De schuld van afnemers (debiteuren) neemt toe… Let op: klanten betalen verkoopprijs! Debet Winst- & verliesrekening Credit

12 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 De veranderingen kunnen niet compleet zijn omdat debet en credit niet in evenwicht zijn… Er is bij de verkoop € 5 winst gemaakt. In plaats van een mutatie direct op het Eigen Vermogen worden de kosten en de opbrengsten van de verkoop geregistreerd… … via de winst- & verliesrekening! Debet Winst- & verliesrekening Credit

13 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 Er zijn kosten gemaakt voor de verkoop: zodra de goederen niet meer in voorraad zijn, zijn de kosten ontstaan… Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen

14 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 De kostprijs van de verkopen is gelijk aan de inkoopwaarde van de verdwenen voorraad… Let op bij verkoop: afname voorraad = toename kostprijs verkopen! Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen+ € 15

15 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 Bij de verkooptransactie is natuurlijk ook opbrengst behaald… Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen+ € 15Opbrengst verkopen

16 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 De opbrengst van de verkopen is de prijs die de klant ervoor betaald… Let op: toename debiteuren (kas) = toename opbrengst Merk op: w/v-rek. = specificatie behaalde winst van € 5! Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen+ € 15Opbrengst verkopen+ € 20

17 Debet Balans Credit Voorraad goederen- € 15 Debiteuren+ € 20 Verkoop van goederen op rekening voor € 20 met een inkoopprijs van € 15 heeft dus deze veranderingen op balans en winst- & verliesrekening als gevolg: Merk op: debet- en creditzijde zijn in evenwicht! (altijd totaal balans + w/v-rekening!) Debet Winst- & verliesrekening Credit Kostprijs verkopen+ € 15Opbrengst verkopen+ € 20

18 Balans & w/v-rekening

19 Agenda  Les 5  18-09-2009  3.4 Samenstellen van de winst- en verliesrekening  bestuderen tb par 3.1 tm 3.4 maken wb 3.6 en 3.7

20


Download ppt "Winst- & verliesrekening (of resultatenrekening of baten- & lastenrekening) •Het Eigen Vermogen verandert als gevolg van de bedrijfsactiviteiten gedurende."

Verwante presentaties


Ads door Google