De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proef- en de saldibalans • Het uiteindelijke doel is om de nieuwe balans op te stellen. • Elke onderneming wil winst maken. Dan moet je een instrument.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proef- en de saldibalans • Het uiteindelijke doel is om de nieuwe balans op te stellen. • Elke onderneming wil winst maken. Dan moet je een instrument."— Transcript van de presentatie:

1 Proef- en de saldibalans • Het uiteindelijke doel is om de nieuwe balans op te stellen. • Elke onderneming wil winst maken. Dan moet je een instrument hebben waarmee je de winst (of het verlies) kunt bepalen. • Om de nieuwe balans te maken kun je gebruik maken van de proef- en saldibalans. Hoe gaat dat in zijn werk? • Om de proefbalans samen te stellen tel je de bedragen van de debet- en creditzijde van elk afzonderlijke grootboekrekening op. Voorbeeld: Bank DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 90.00014/1Aflossing€ 6.000 2/1Debiteuren€ 26.000 • Totaal debetzijde: € 116.000; totaal creditzijde € 6.000.

2 Debiteuren DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 110.0002/1Ontvangst€ 26.000 6/1Verkoop€ 34.00016/1Ontvangst€ 36.800 17/1Verkoop€ 28.30023/1Ontvangst€ 28.400 28/1Verkoop€ 18.700 • Totaal debetzijde € 191.000; totaal creditzijde € 91.200. • Om de saldibalans op te stellen bepaal je het verschil tussen debet- en creditzijde van de proefbalans. Voorbeeld: • Bank: € 116.000 – € 6.000 = € 110.000 overschot aan de debetzijde. • Debiteuren: € 191.000 - € 91.200 = € 99.800 overschot aan de debetzijde. • Zo doe je dat voor elke grootboekrekening. • Op deze manier ontstaat dan vanzelf de proef- en saldibalans. Voorbeeld: Maken opgave 5.1

3 GrootboekrekeningProefbalansSaldibalans DebetCreditDebetCredit Gebouwen *€ 210.000€ 15.000€ 195.000 Inventaris *€ 68.000€ 4.000€ 64.000 Debiteuren€ 191.000€ 91.200€ 99.800 Voorraad *€ 38.000€ 6.700€ 31.300 Bank€ 116.000€ 6.000€ 110.000 Eigen vermogen *€ 193.200 Lening *€ 225.000 Crediteuren *€ 43.000€ 168.000€ 125.000 Opbrengst van de verkopen *€ 8.600€ 72.400€ 63.800 Inkoopwaarde van de omzet *€ 56.900€ 3.700€ 53.200 Privé *€ 4.900€ 6.300€ 1.400 Korting *€ 6.800€ 8.600€ 1.800 Loonkosten *€ 22.300 Algemene kosten *€ 34.600 Totaal€ 800.100 € 610.200 • De bedragen op grootboekrekeningen met een * zijn willekeurig gekozen. • De proef- en de saldibalans zijn in evenwicht! Maken opgave 5.2

4 Het afsluiten van een grootboekrekening • Inmiddels weet je hoe je een grootboekrekening moet openen mbv de balans en moet bijwerken mbv journaalposten. • Een grootboekrekening moet ook worden afgesloten. • Daarbij maken we verschil tussen grootboekrekeningen die op de balans staan (bezit en schuld) en grootboekrekeningen die we rekenen onder hulprekeningen van het eigen vermogen. • Grootboekrekeningen die op de balans staan open je van balans (VB) en sluit je met naar balans (NB). • Het afsluitsaldo is gelijk aan het bedrag op de saldibalans van die grootboekrekening. • Je noteert het afsluitsaldo aan die kant van de grootboekrekening zodat er evenwicht komt tussen debet- en creditzijde. • Voor het afsluitsaldo zet je NB (naar balans) en de datum van afsluiten.

5 • Grootboekrekeningen die we rekenen onder hulprekeningen van het eigen vermogen sluit je af met naar verlies en winst (NVW). • Hulprekeningen van het eigen vermogen bepalen tezamen of een bedrijf winst of verlies maakt. • Het afsluitsaldo is gelijk aan het bedrag op de saldibalans van die grootboekrekening. • Je noteert het afsluitsaldo aan die kant van de grootboekrekening zodat er evenwicht komt tussen debet- en creditzijde. • Voor het afsluitsaldo zet je NVW (naar verlies en winst) en de datum van afsluiten. • Er is echter 1 uitzondering: dat is de grootboekrekening Privé. Deze sluit je af met naar eigen vermogen (NEV) • Het afsluitsaldo is gelijk aan het bedrag op de saldibalans van die grootboekrekening. • Je noteert het afsluitsaldo aan die kant van de grootboekrekening zodat er evenwicht komt tussen debet- en creditzijde. • Voor het afsluitsaldo zet je NEV (naar verlies en winst) en de datum van afsluiten. • Waarom deze uitzondering? • De winst (of verlies) is het resultaat van de onderneming. Als de eigenaar uit eigen beweging geld of goederen in of uit de onderneming stopt/haalt heeft dat niets te maken met een actie van de onderneming. Daarom mag een privé-activiteit ook niet de winst (of verlies) van de onderneming beïnvloeden.

6 • Voorbeelden afsluiten grootboekrekeningen Bank DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 90.00014/1Aflossing€ 6.000 2/1Debiteuren€ 26.00031/1NB€ 110.000 Debiteuren DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 110.0002/1Ontvangst€ 26.000 6/1Verkoop€ 34.00016/1Ontvangst€ 36.800 17/1Verkoop€ 28.30023/1Ontvangst€ 28.400 28/1Verkoop€ 18.70031/1NB€ 99.800 Lening DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/1NB€ 225.00031/12VB€ 225.000

7 Opbrengst van de verkopen DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 8/1Retour€ 4.8003/1Verkoop€ 36.800 14/1Retour€ 3.80011/1Verkoop€ 1.800 31/1NVW€ 63.80026/1Verkoop€ 33.800 Inkoopwaarde van de omzet DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 5/1Verkoop€ 29.75031/1NVW€ 53.200 14/1Verkoop€ 875 28/1Verkoop€ 22.575 Privé DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 15/1Opname€ 4.90022/1Storting€ 6.300 31/1NEV€ 1.400 Maken opgaven 5.3 en 5.4

8 * De winst en verlies rekening • De winst (of verlies) is het gevolg van ondernemingsactiviteiten. Privé-acties van de eigenaar mogen, zoals al eerder gemeld, geen invloed hebben op het resultaat van de onderneming. • Alle hulprekeningen van het eigen vermogen (behalve dus Privé) bepalen de winst of het verlies van de onderneming. • Hoe maak je een verlies en winst rekening? Verlies en winstrekening over januari OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag Inkoopwaarde van de omzet€ 53.200Opbrengst van de verkopen€ 63.800 Loonkosten€ 22.300Korting€ 1.800 Algemene kosten€ 34.600Nettoverlies (NEV)€ 44.500 € 110.100

9 • Waarom is dit nu nettoverlies? • De creditzijde geeft de opbrengsten weer; de debetzijde de kosten. Aangezien de kosten groter zijn dan de opbrengsten leidt dit tot verlies. • Om de verlies en winst rekening in evenwicht te krijgen moet het afsluitsaldo (nettowinst of nettoverliessaldo) aan die zijde geplaatst worden dat er evenwicht optreedt. De grootboekrekening Eigen vermogen. • De winst (of verlies), zoals af te leiden valt uit de verlies en winstrekening, is de beloning voor de eigenaar. • Van invloed op de grootboekrekening eigen vermogen is ook de grootboekrekening Privé! • Hoe sluit ik nu tenslotte de grootboekrekening eigen vermogen af? Het eigen vermogen moet terugkomen op de balans: dus afsluiten met NB! Maken opgaven 5.5 en 5.6

10 Tot slot: binnen M&O wordt veel gewerkt met de termen netto- en brutowinst. Wat is het verschil? Opbrengst van de verkopen Inkoopwaarde van de omzet (-/-) Brutowinst Alle kosten (-/-) Alle eventueel andere opbrengsten (+/+) Nettowinst Eigen vermogen DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/1Nettoverlies€ 44.50031/12VB€ 193.200 31/1NB€ 150.10031/1Privé€ 1.400 Maken opgaven 5.8 en 5.9


Download ppt "Proef- en de saldibalans • Het uiteindelijke doel is om de nieuwe balans op te stellen. • Elke onderneming wil winst maken. Dan moet je een instrument."

Verwante presentaties


Ads door Google