De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 27.2: De staat van baten en lasten Een commerciële onderneming streeft naar winst. Een niet-commerciële onderneming kent geen winststreven. Neemt niet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 27.2: De staat van baten en lasten Een commerciële onderneming streeft naar winst. Een niet-commerciële onderneming kent geen winststreven. Neemt niet."— Transcript van de presentatie:

1 § 27.2: De staat van baten en lasten Een commerciële onderneming streeft naar winst. Een niet-commerciële onderneming kent geen winststreven. Neemt niet weg dat ze wel winst of verlies kunnen maken. Om de winst (of verlies) van een niet-commerciële organisatie te bepalen, wordt vaak gebruik gemaakt van de staat van baten en lasten. (SVBL) Belangrijke rol spelen hierbij de transitorische posten: • Nog te ontvangen bedragen • Nog te betalen bedragen • Vooruitontvangen bedragen • Vooruitbetaalde bedragen Niet-commerciele ondernemingen, zoals bijv. een sportvereniging, ontvangen geld (bijv contributies/sponsorgelden) en betalen geld (bijv salaris trainers/kosten van het bestuur).

2 Stel een sponsor betaald op 1-1-2012 € 15.000 sponsorgeld voor de komende 3 seizoenen. Het geld wordt ontvangen op 1-1-2012 voor 3 seizoenen; dus eigenlijk hoort dan € 5.000 bij het seizoen 2012; € 5.000 is voor het seizoen 2013 en tenslotte € 5.000 voor het seizoen 2014. Dit terwijl het geld al ontvangen is op 1-1-2012; je moet dus eerst helder krijgen welke deel van de ontvangen of betaalde gelden behoort tot welk seizoen. Voorbeeld: Ontvangstenstaat 1-9-2001 t/m 31-8-2002 Contributies€ 24.600,- Reclameopbrengst€ 3.800,- Interest€ 600,- Sponsors€ 12.000,- Subsidie€ 1.400,- Donaties€ 300,- Totaal€ 42.700,- Uitgavenstaat 1-9-2001 t/m 31-8-2002 Materialen€ 4.300,- Zaalhuur€ 15.900,- Bestuurskosten€ 2.100,- Salaris trainers€ 5.800,- Contributie tafeltennisbond€ 6.000,- Advertenties€ 1.300,- Clubblad€ 3.200,- Reiskosten teams€ 3.100,- Totaal€ 41.700,- } De enige conclusie die je kunt trekken uit de ontvangsten- en uitgavenstaat is dat er € 1.000 meer ontvangen is dan uitgegeven. Dus de liquide middelen zijn dat seizoen met € 1.000 toegenomen!

3 Voorts is nog het volgende gegeven: -Op 1 september 2001 was nog contributie te innen voor € 300,-. Op 1 september 2002 was nog contributie te ontvangen voor € 350,-, terwijl er € 200,- aan contributie was vooruitbetaald. - Van sponsors was op 1 september 2001 € 3.000,- vooruitontvangen en per 1 september 2002 € 4.000,-. - Op 1 september 2002 is € 400,- vooruitontvangen wegens subsidies. -Aan zaalhuur was op 1 september 2001 € 800,- vooruitbetaald, terwijl er op 1 september 2002 nog € 300,- aan zaalhuur betaald moest worden. - Per 1 september 2001 was nog € 300,- wegens bestuurskosten te betalen. - Aan trainers moest per 1 september 2002 nog € 400,- worden betaald. Gevraagd: Stel voor Trefpunt de staat van baten en lasten samen voor het seizoen 2001/2002. Hoe dit aan te pakken? Bijvoorbeeld de post “contributies” 1-9-200131-8-2002€ 24.600 € 300€ 350 € 200 Op de SVBL voor “contributies” komt dus een bedrag te staan van € 24.450. (24.600 – 300 + 350 – 200)

4 1-9-200131-8-2002€ 12.000 € 3.000 € 4.000 Op de SVBL voor “sponsors” komt dus een bedrag te staan van € 11.000. (12.000 + 3.000 – 4.000) 1-9-200131-8-2002 € 1.400 € 400 Op de SVBL voor “subsidies” komt dus een bedrag te staan van € 1.000. (1.400 - 400)

5 1-9-200131-8-2002€ 15.900 € 300€ 800 Op de SVBL voor “zaalhuur” komt dus een bedrag te staan van € 17.000. (15.900 + 800 + 300) 1-9-2001 31-8-2002 € 2.100 € 5.800 € 300 Op de SVBL voor “bestuurskosten” komt dus een bedrag te staan van € 1.800. (2.100 - 300) € 400 Op de SVBL voor “trainers” komt dus een bedrag te staan van € 6.200. (5.800 + 400)

6 De uiteindelijke SVBL: Contributies€ 24.450Materialen€ 4.300 Reclameopbrengst€ 3.800Zaalhuur€ 17.000 Interest€ 600Bestuurskosten€ 1.800 Sponsors€ 11.000Salaris trainers€ 6.200 Subsidies€ 1.000Contributie bond€ 6.000 Donaties€ 300Advertenties€ 1.300 Nadelig saldo€ 1.750Clubblad€ 3.200 Reiskosten teams€ 3.100 € 42.900 De SVBL moet in evenwicht zijn. Het evenwicht komt tot stand door het saldo van de ontvangsten en de betalingen te berekenen. Dit saldo zet je aan die kant neer zodat er evenwicht optreedt. Moet je nog wel bepalen of het een voordelig of nadelig saldo is. In dit geval dus nadelig want betalingen > ontvangsten. De vereniging heeft dus “verlies” geleden. • Het verschil tussen de ontvangsten- en uitgavenstaat geeft de verandering in je liquide middelen weer. • Het saldo op de SVBL geeft aan of er “winst” of “verlies” is gemaakt.


Download ppt "§ 27.2: De staat van baten en lasten Een commerciële onderneming streeft naar winst. Een niet-commerciële onderneming kent geen winststreven. Neemt niet."

Verwante presentaties


Ads door Google