De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Begroting over de periode  1 januari 2012  tot  1 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Begroting over de periode  1 januari 2012  tot  1 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2  Begroting over de periode  1 januari 2012  tot  1 april 2013

3  We hebben gekozen voor een verenigingsboekjaar van april tot april  De vereniging is opgestart met op 28 december maar zal pas in mei officieel worden  Een verlengd boekjaar voor het eerste verenigingsjaar geeft een goede weergave van de financiën in het eerste verenigingsjaar.

4 Opstartkosten€ 4.000,00 Kosten ledenvergaderingen€ 2.000,00 Bestuurkosten€ 2.650,00 Presentatiekosten€ 2.097,00 Projecten€ 10.600,00 Algemene kosten€ 1.250,00

5 Notaris (gereserveerd)€ 250,00 Website kosten, thans in opbouw € 1.500,00 Ontwikkeling Logo€ 450,00 Oprichtingsbijeenkomst€ 1.000,00 Drukwerk opstart€ 500,00 Advertentiekosten oprichting€ 300,00

6 Oprichtingsvergadering Mei 2012 € 1.000,00 Jaarvergadering€ 1.000,00

7 Vergaderkosten€ 700,00 Secretariële ondersteuning€ 1.950,00

8 Internet en beheerskosten website € 647,00 Advertentiekosten€ 450,00 Representatiekosten€ 500,00 Nieuwsbrieven€ 500,00

9 Ondernemer van het jaar€ 1.500,00 SPW€ 7.500,00 Info Bijeenkomsten€ 1.600,00

10 Drukwerk/porti€ 100,00 Contributies€ 150,00 Lidmaatschappen€ 500,00 BA Verzekering€ 500,00

11  150 leden  Contributie € 150,00  Totaal opbrengsten € 22.500,00

12 OmschrijvingInkomstenUitgaveResultaat Contributie€ 22.500,00 Opstartkosten€ 2.500,00 Ledenvergaderingen€ 3.000,00 Bestuurskosten€ 2.650,00 Presentatiekosten€ 2.097,00 Projecten€ 6.475,00 Algemene kosten€ 1.250,00 Onvoorzien€ 900,00 Totaal der kosten€ 18.872,00 Resultaat€ 3.628,00

13 ActivaPassiva Activa€ 0,00 Banksaldo’s /vorderingen€ 3.353,00 Eigen vermogen€3.353,00 Schulden€ 0,00 Totaal€ 3.353,00

14  Een aantal verenigingen zal hun verenigingsgelden inbrengen in de OVW.  Dit zijn soms gelden die zij gereserveerd hebben voor bepaalde doelen.  De OVW zal deze doelstellingen overnemen.  Op het moment dat er uitgaven worden gedaan behorende bij de gereserveerde doelstellingen zullen deze gelden van de reservering worden afgeboekt.

15 Bedrijven terreinen€ 10.000,00 Toerisme€ 2.500,00 VOWA 2011/2012€ 2.000,00 Ondernemer van ‘t jaar 2012/2013€ 3.000,00 Dijkdoorvaart€ 5.000,00 Broeker Feestweek€ 447,00 Stadsverbetering Monnickendam€ 6.000,00 Evenementenpot Binnenstad Monnickendam€ 2.000,00 Totaal€ 39.947,00

16  Dit zijn gelden die niet toegezegd zijn, maar wel gereserveerd zijn voor bepaalde doeleinden.  Het bestuur kan altijd besluiten deze gelden te gebruiken voor andere doeleinden.

17 Opstarten OVW (reserve minus uitgave)€ 2.465,00 SPW€ 5.000,00 Website€ 1.000,00 Onvoorzien€ 1.000,00 Totaal€ 9.465,00

18  Het bestuur streeft ernaar om een reserveringsreserve te hebben, gelijk aan de vast verplichtingen van de OVW. Met deze reservering kunnen we één jaar verenigingsverplichtingen opvangen.  Daarnaast is er een post algemeen reserve, dit zijn gelden die het bestuur kan gebruiken voor niet besproken doelen of activiteiten.

19 Reserveringsreserve€ 17.500,00 Algemeen doeleinde€ 3.073,32 Totaal€ 20.573,32

20


Download ppt " Begroting over de periode  1 januari 2012  tot  1 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google