De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend"— Transcript van de presentatie:

1 H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend
Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie krijgt er wat van de winst? Winst Tantiemes = uitkering aan directie en personeel Vennootschaps- belasting Aandeelhouders = dividend Reserveren = Algemene reserve

2 Het betalen van vennootschapsbelasting aan de fiscus is verplicht; t.o.v. de andere winstgerechtigden ligt er geen verplichting. Balans NV Tjepko per Alle bedragen x € 1.000 Vaste activa 5.500 Aandelenkapitaal 6.000 Vlottende activa 1.800 Aandelen in portefeuille 3.000 Bank 500 Kas 100 Agioreserve 400 Algemene reserve 800 Herwaarderingsreserve 200 8% Hypothecaire lening 1.200 6,5% Lening 700 5% Obligatielening Crediteuren 300 Nog te betalen bedragen Winst 7.900

3 Verdere gegevens: De vennootschapsbelasting bedraagt 25%; Aan tantièmes wordt uitgekeerd € ; Het dividendpercentage bedraagt 10%; het dividendbelastingpercentage is 15%; Het restant wordt gereserveerd. Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling. Belangrijk om te weten dat dividend altijd berekend wordt als % van het geplaatst aandelenkapitaal. Hoe dit te doen? Onder elkaar. Laat altijd een berekening zien.

4 Winst Berekening VN-belasting (0,25 x ) Tantièmes Dividend (0,10 x ) Reserve Van het brutodividend moet 15% worden afgedragen aan de fiscus. Dus € gaat naar de fiscus als dividendbelasting. Blijft er € over als nettodividend voor de aandeelhouders. Dit bedrag wordt in geld uitgekeerd; vandaar de naam cashdividend.

5 Stock- en cashdividend
Het uitkeren van cashdividend heeft als gevolg dat de liquide middelen kleiner worden. Dat komt ondernemingen soms slecht uit; Ze zitten krap bij kas Het uitgekeerde geld kun je niet gebruiken om bijvoorbeeld te investeren. De liquiditeit daalt Het kan vervelende gevolgen hebben voor de liquiditeitsbegroting Daarom keren NV’s en BV’s het dividend soms uit in aandelen. Maw: aandeelhouders krijgen i.p.v. geld een aandeel. Dat noemen we stockdividend. De aandelen worden gehaald uit “aandelen in portefeuille”. Er komt dan echter wel een probleem om de hoek kijken; de fiscus wil de dividendbelasting niet ontvangen in aandelen maar in echt geld. Ook over stockdividend moet dividendbelasting betaald worden. Om dat mogelijk te maken is stockdividend altijd gekoppeld aan cashdividend. Het bruto cashdividend wordt gebruikt om in 1e instantie de dividendbelasting van te betalen. Wat resteert gaat als nettocashdividend naar de aandeelhouders.

6 Voordelen stockdividend:
Het eigen vermogen stijgt….. De solvabiliteit neemt toe. Je liquide middelen blijven op peil. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om te investeren. Hoef je geen geld te lenen…… Gunstig effect op een liquiditeitsbegroting. …. Nadelen stockdividend: Je moet het volgende jaar meer winst halen om toch hetzelfde dividendpercen-tage te kunnen uitkeren (dividendstabilisatie) De zeggenschap kan over meer aandeelhouders verspreid worden. Meer aanbod van aandelen bij een gelijkblijvende vraag kan leiden tot koersdaling van het aandeel. Dat vinden zittende aandeelhouders niet leuk. ……

7 Voorbeeld: Balans NV Tjepko per Alle bedragen x € 1.000 Vaste activa 5.500 Aandelenkapitaal 6.000 Vlottende activa 1.800 Aandelen in portefeuille 3.000 Bank 500 Kas 100 Agioreserve 400 Algemene reserve 800 Herwaarderingsreserve 200 8% Hypothecaire lening 1.200 6,5% Lening 700 5% Obligatielening Crediteuren 300 Nog te betalen bedragen Winst 7.900

8 Verdere gegevens: De vennootschapsbelasting bedraagt 30%; Aan tantièmes wordt uitgekeerd € ; Het totale dividendpercentage bedraagt 8%. Daarvan is 5% stockdividend en dus 3% cashdividend. Het dividendbelastingpercentage is 15%; Het restant wordt gereserveerd. Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling. Hoe dit te doen? Onder elkaar. Laat altijd een berekening zien.

9 Winst Berekening VN-belasting (0,3 x ) Tantièmes 80.000 Stockdividend (0,05 x ) Cashdividend 90.000 (0,03 x Reserve Door deze winstverdeling daalt de post “aandelen in portefeuille” met € tot een grootte van € Het geplaats aandelenkapitaal stijgt dus met € tot een grootte van €

10 Het totale bedrag aan dividendbelasting bedraagt € 36. 000
Het totale bedrag aan dividendbelasting bedraagt € Er is namelijk € stock- en € cashdividend beschikbaar. Totaal dividend = € % van € = € dividendbelasting. De dividendbelasting (€ ) wordt betaald uit het cashdividend. Het cashdividend is groot € , waarvan dus € naar de fiscus gaat. Blijft dus aan nettocashdividend over voor de aandeelhouders € Vraag: Stel jij hebt 34 aandelen van Tjepko NV in je bezit. Hoeveel stockdividend en hoeveel cashdividend ontvang je? En hoeveel dividendbelasting moet je betalen? Antwoord: Stockdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 5% van € 50 = € 2,5 stockdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht op 34 x € 2,5 = € 85 stockdividend. Cashdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 3% van € 50 = € 1,5 cashdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht op 34 x € 1,5 = € 51 bruto cashdividend. Daarnaast heb je recht op € 85 stockdividend. Aangezien over het totale dividend (€ 51 + € 85 = € 136) 15% dividendbelasting betaald moet worden, betaal je € 20,40 aan dividendbelasting. Deze wordt betaald uit het cashdividend. Resteert aan netto cashdividend € 51 – € 20,4 = € 30,60. Dividendbelasting: (€ 51 + € 85) x 0,15 = € 20,4

11

12


Download ppt "H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend"

Verwante presentaties


Ads door Google