De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie krijgt er wat van de winst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie krijgt er wat van de winst?"— Transcript van de presentatie:

1 H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie krijgt er wat van de winst? Winst Vennootschaps- belasting Aandeelhouders = dividend Reserveren = Algemene reserve Tantiemes = uitkering aan directie en personeel

2 Het betalen van vennootschapsbelasting aan de fiscus is verplicht; t.o.v. de andere winstgerechtigden ligt er geen verplichting. Balans NV Tjepko per 31-12-2012 Alle bedragen x € 1.000 Vaste activa5.500Aandelenkapitaal6.000 Vlottende activa1.800Aandelen in portefeuille3.000 Bank5003.000 Kas100Agioreserve400 Algemene reserve800 Herwaarderingsreserve200 8% Hypothecaire lening1.200 6,5% Lening700 5% Obligatielening500 Crediteuren300 Nog te betalen bedragen100 Winst700 7.900

3 Verdere gegevens: • De vennootschapsbelasting bedraagt 25%; • Aan tantièmes wordt uitgekeerd € 125.000; • Het dividendpercentage bedraagt 10%; het dividendbelastingpercentage is 15%; • Het restant wordt gereserveerd. Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling. Belangrijk om te weten dat dividend altijd berekend wordt als % van het geplaatst aandelenkapitaal. Hoe dit te doen? • Onder elkaar. • Laat altijd een berekening zien.

4 Winst700.000Berekening VN-belasting175.000(0,25 x 700.000) 525.000 Tantièmes125.000 400.000 Dividend300.000(0,10 x 3.000.000) 100.000 Reserve100.000 0 Van het brutodividend moet 15% worden afgedragen aan de fiscus. Dus € 45.000 gaat naar de fiscus als dividendbelasting. Blijft er € 255.000 over als nettodividend voor de aandeelhouders. Dit bedrag wordt in geld uitgekeerd; vandaar de naam cashdividend.

5 Stock- en cashdividend Het uitkeren van cashdividend heeft als gevolg dat de liquide middelen kleiner worden. Dat komt ondernemingen soms slecht uit; • Ze zitten krap bij kas • Het uitgekeerde geld kun je niet gebruiken om bijvoorbeeld te investeren. • De liquiditeit daalt • Het kan vervelende gevolgen hebben voor de liquiditeitsbegroting Daarom keren NV’s en BV’s het dividend soms uit in aandelen. Maw: aandeelhouders krijgen i.p.v. geld een aandeel. Dat noemen we stockdividend. De aandelen worden gehaald uit “aandelen in portefeuille”. Er komt dan echter wel een probleem om de hoek kijken; de fiscus wil de dividendbelasting niet ontvangen in aandelen maar in echt geld. Ook over stockdividend moet dividendbelasting betaald worden. Om dat mogelijk te maken is stockdividend altijd gekoppeld aan cashdividend. Het bruto cashdividend wordt gebruikt om in 1 e instantie de dividendbelasting van te betalen. Wat resteert gaat als nettocashdividend naar de aandeelhouders.

6 Voordelen stockdividend: • Het eigen vermogen stijgt….. De solvabiliteit neemt toe. • Je liquide middelen blijven op peil. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om te investeren. Hoef je geen geld te lenen…… • Gunstig effect op een liquiditeitsbegroting. • …. Nadelen stockdividend: • Je moet het volgende jaar meer winst halen om toch hetzelfde dividendpercen- tage te kunnen uitkeren (dividendstabilisatie) • De zeggenschap kan over meer aandeelhouders verspreid worden. • Meer aanbod van aandelen bij een gelijkblijvende vraag kan leiden tot koersdaling van het aandeel. Dat vinden zittende aandeelhouders niet leuk. • ……

7 Balans NV Tjepko per 31-12-2012 Alle bedragen x € 1.000 Vaste activa5.500Aandelenkapitaal6.000 Vlottende activa1.800Aandelen in portefeuille3.000 Bank5003.000 Kas100Agioreserve400 Algemene reserve800 Herwaarderingsreserve200 8% Hypothecaire lening1.200 6,5% Lening700 5% Obligatielening500 Crediteuren300 Nog te betalen bedragen100 Winst700 7.900 Voorbeeld:

8 Verdere gegevens: • De vennootschapsbelasting bedraagt 30%; • Aan tantièmes wordt uitgekeerd € 80.000; • Het totale dividendpercentage bedraagt 8%. Daarvan is 5% stockdividend en dus 3% cashdividend. Het dividendbelastingpercentage is 15%; • Het restant wordt gereserveerd. Vraag: maak een duidelijke en overzichtelijke winstverdeling. Hoe dit te doen? • Onder elkaar. • Laat altijd een berekening zien.

9 Winst700.000Berekening VN-belasting210.000(0,3 x 700.000) 490.000 Tantièmes80.000 410.000 Stockdividend150.000(0,05 x 3.000.000) 260.000 Cashdividend90.000(0,03 x 3.000.000 150.000 Reserve150.000 0 Door deze winstverdeling daalt de post “aandelen in portefeuille” met € 150.000 tot een grootte van € 2.850.000. Het geplaats aandelenkapitaal stijgt dus met € 150.000 tot een grootte van € 3.150.000

10 Het totale bedrag aan dividendbelasting bedraagt € 36.000. Er is namelijk € 150.000 stock- en € 90.000 cashdividend beschikbaar. Totaal dividend = € 240.000. 15% van € 240.000 = € 36.000 dividendbelasting. De dividendbelasting (€ 36.000) wordt betaald uit het cashdividend. Het cashdividend is groot € 90.000, waarvan dus € 36.000 naar de fiscus gaat. Blijft dus aan nettocashdividend over voor de aandeelhouders € 54.000. Vraag: Stel jij hebt 34 aandelen van Tjepko NV in je bezit. Hoeveel stockdividend en hoeveel cashdividend ontvang je? En hoeveel dividendbelasting moet je betalen? Antwoord: • Stockdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 5% van € 50 = € 2,5 stockdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht op 34 x € 2,5 = € 85 stockdividend. • Cashdividend: de nominale waarde van een aandeel bedraagt € 50. 3% van € 50 = € 1,5 cashdividend per aandeel. Aangezien je er 34 hebt heb je dus recht op 34 x € 1,5 = € 51 bruto cashdividend. Daarnaast heb je recht op € 85 stockdividend. Aangezien over het totale dividend (€ 51 + € 85 = € 136) 15% dividendbelasting betaald moet worden, betaal je € 20,40 aan dividendbelasting. Deze wordt betaald uit het cashdividend. Resteert aan netto cashdividend € 51 – € 20,4 = € 30,60. • Dividendbelasting: (€ 51 + € 85) x 0,15 = € 20,4

11

12


Download ppt "H 11: Winstverdeling en (stock)- cashdividend Als een NV of BV winst maakt gaat de onderneming over tot winstverdeling. Wie krijgt er wat van de winst?"

Verwante presentaties


Ads door Google