De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit Definitie: de mate waarin een onderneming bij liquidatie (=faillissement) haar schulden kan voldoen uit haar bezittingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit Definitie: de mate waarin een onderneming bij liquidatie (=faillissement) haar schulden kan voldoen uit haar bezittingen."— Transcript van de presentatie:

1 H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit Definitie: de mate waarin een onderneming bij liquidatie (=faillissement) haar schulden kan voldoen uit haar bezittingen. Schulden = VVL + VKK Bezittingen = vaste activa + vlottende activa + liquide middelen = TV Dus weten welke posten op de balans tot de vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, EV, VVL en VVK behoren! Voor wie van belang?: o.a • Geldschieters die een langlopende lening hebben gegeven aan de onderneming • De onderneming zelf • De fiscus • Aandeelhouders • Zittende en toekomstige investeerders

2 Formules: 1: (TV/VV) x 100% Vuistregel criteria > 200% = goed; tussen 100 -200% = matig; < 100% is slecht De grenzen van de criteria zijn wat arbitrair: 199% = matig?/94% is slecht? Bovendien gelden voor sommige branches afwijkende criteria. 2: ( EV/VV) x 100% Vuistregel criteria: > 100% = goed; < 100% = slecht De grenzen van de criteria zijn wat arbitrair: 99% = slecht?/101% is goed? Bovendien gelden voor sommige branches afwijkende criteria. De solvabiliteit is een momentopname; het zegt dus iets over de solvabiliteit op dat tijdstip. Morgen kan alles anders zijn. Een momentopname zegt niet zoveel als een situatie in een bepaalde periode. Tussen de uitkomsten van beide formules zit altijd 100% verschil.

3 Stel de vraag is = Bereken en beoordeel de solvabiliteit op 31-12-2009 Wat te doen? • Aangeven welke formule je gebruikt • De uitkomst berekenen • Beoordelen mbv criteria. Stel de vraag is = Bereken en beoordeel de ontwikkeling van de solvabiliteit in2009 Wat te doen? • Aangeven welke formule je gebruikt. • De uitkomsten berekenen • De beide uitkomsten apart beoordelen mbv criteria. • De ontwikkeling beoordelen. Om een ontwikkeling te kunnen beoordelen heb je dus minimaal 2 meetgegevens nodig!

4 Balans Rotjeknor over 2010. Bedragen x € 1.000 1-131-12 1-131-12 Gebouwen1.5001.850Aandelenkapitaal5.000 Machines1.8001.900Aandelen in portefeuille2.0001.600 Deelneming350500 3.0003.400 Inventaris150450Agioreserve100200 Debiteuren*250400Herwaarderingsreserve200100 Nog te ontvangen bedragen50 Algemene reserve300450 Effecten1001506% Lening600450 Voorraad**6005008% Hypothecaire lening300350 Kas501003% Lening100 Bank150250Nog te betalen bedragen100 Crediteuren300350 Winst 600 5.0006.100 5.0006.100

5 Vragen: 1: Bereken de solvabiliteit op 1-1 mbv de formule TV/VV en beoordeel deze. 2: Bereken en beoordeel de ontwikkeling van de solvabiliteit mbv de formule EV/VV in 2011. 3: Bereken de solvabiliteit op 31-12 mbv de formule TV/VV en beoordeel deze. Hoe dit aan te pakken? 1: Deel de balans in in groepen 2: Uitrekenen 3: Beoordelen

6 Antwoorden: 1:5.000/(600+300+100+100+300) x100% = 357,14% De solvabiliteit is goed, want TV/VV > 200% 2: (3.000+100+200+300)/(600+300+100+100+300) x 100% = 257,14% (3.400+200+100+450+600)/(450+350+100+100+350) x 100% = 351,85% De solvabiliteit op 1-1 is goed, want de formule EV/VV >100% De solvabiliteit op 31-12 is goed, want de formule EV/VV >100% De ontwikkeling van de solvabiliteit is goed, want de solvabiliteit is gestegen gedurende het jaar. 3: 6.100/ (450 + 350 + 100 + 100 + 350) x 100% = 451,85% De solvabiliteit is goed, want TV/VV > 200%


Download ppt "H 36 (Havo)/ H 43 (Vwo): Solvabiliteit Definitie: de mate waarin een onderneming bij liquidatie (=faillissement) haar schulden kan voldoen uit haar bezittingen."

Verwante presentaties


Ads door Google