De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 25 Havo/H 30 Vwo: V&W rekening/Liquiditeitsbegroting Op een V&W rekening komen de opbrengsten en kosten te staan. Aan de hand van de V&W rekening bepaalt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 25 Havo/H 30 Vwo: V&W rekening/Liquiditeitsbegroting Op een V&W rekening komen de opbrengsten en kosten te staan. Aan de hand van de V&W rekening bepaalt."— Transcript van de presentatie:

1 H 25 Havo/H 30 Vwo: V&W rekening/Liquiditeitsbegroting Op een V&W rekening komen de opbrengsten en kosten te staan. Aan de hand van de V&W rekening bepaalt de onderneming of ze verlies of winst heeft behaald in een bepaalde periode. Er zijn meerdere vormen om een V&W rekening op te stellen: 1: scontrovorm d.w.z. naast elkaar 2: paginavorm d.w.z. onder elkaar 3: bijzondere vormen De winst of het verlies is voor de eigenaren (dus de EV-verschaffers) en wordt daarom verrekend met het Eigen Vermogen op de balans. Belangrijk is dat je van elkaar kunt onderscheiden: • betalingen • ontvangsten • opbrengsten • kosten

2 Niet alle ontvangsten zijn opbrengsten; niet alle betalingen zijn kosten! OntvangstBetalingOpbrengstKosten Loonneejaneeja Huurneejaneeja Ontvangen huurjaneejanee DebiteurenjaneeJa (alleen het brutowinst deel)nee Afschrijvingennee ja Aflossingneejanee Interest betalenneejaneeja Aankoop machineneejanee Stroom machineneejaneeja Ontvangen rentejaneejanee Inkopenneejanee Inkoopwaardenee ja Contante verkoopjaneeJa (alleen het brutowinst deel)nee

3 Voorbeeld V&W rekening (scontrovorm): V&W rekening over 2012 Inkoopwaarde300Omzet750 Loon60Interest10 Huur20 Afschrijvingen30 Interest10 Vakantiegeld10 Verkoopkosten70 Inkoopkosten60 Overige kosten110 Nettowinst90 760 • De brutowinst bedraagt dus 450 (750-300) in 2012. • De nettowinst is 90; het eigen vermogen van de onderneming is dus 90 groter geworden.

4 Voorbeeld V&W rekening (paginavorm): V&W rekening over 2012 Opbrengsten Omzet750 Interest10 760 Kosten Inkoopwaarde300 Loon60 Huur20 Afschrijvingen30 Interest10 Vakantiegeld10 Verkoopkosten70 Inkoopkosten60 Overige kosten110 670 Nettowinst90 Aflossingen dus niet op een V&W rekening! Afschrijvingen wel!

5 De ontvangsten en betalingen (= uitgaven) komen op een liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting geeft dus uitsluitend de verandering in je liquide middelen weer, want ontvangen en betalen kan alleen maar contant ( = kas) of via bank- of postbankrekening. Een liquiditeitsbegroting is dus een periodiek overzicht van je ontvangsten en uitgaven met als doel te kijken hoe je liquide middelen zich ontwikkelen. Je hebt tenslotte betalingsverplichtingen (loon/interest/huur/aflossing) die je wel moet betalen. Moet je er wel geld voor hebben. Belangrijk bij een liquiditeitsbegroting is dat je de ontvangsten en betalingen noteert in de periode waarin je de ontvangsten en betalingen ook daadwerkelijk ontvangt c.q. betaald. Voorbeeld: als ik in mei op rekening verkoop en het geld ontvang ik in augustus dan noteer ik het ontvangen bedrag ook daadwerkelijk in augustus en niet in mei. Voorbeeld: als ik in februari goederen op rekening koop en ik betaal ze in april dan noteer ik de betaling ook daadwerkelijk in april en niet in februari.

6 Voorbeeld liquiditeitsbegroting: Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4 Ontvangsten Contante verkoop100150etc Debiteuren800600etc Interestopbrengst2510etc 925760830980 Uitgaven Crediteuren450430etc Loonkosten230240etc Aflossing80 etc Huurkosten9080etc Overige kosten50150etc 900980740980 Beginsaldo liq.mid140165- 55+ 35 O - U+ 25- 220+ 900 Eindsaldo liq.mid165- 55+ 35 • Beginsaldo liquide middelen is vaak gegeven of kun je aflezen van een gegeven beginbalans. • In kwartaal 2 heeft de onderneming het dus moeilijk wat betreft haar liquide middelen. De vraag is of ze dan aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. • Aflossing wel op een liquiditeitsbegroting; afschrijvingen nooit!


Download ppt "H 25 Havo/H 30 Vwo: V&W rekening/Liquiditeitsbegroting Op een V&W rekening komen de opbrengsten en kosten te staan. Aan de hand van de V&W rekening bepaalt."

Verwante presentaties


Ads door Google