De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting H5+H6 Maak de opgaven (ook bouwstenen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting H5+H6 Maak de opgaven (ook bouwstenen)"— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting H5+H6 Maak de opgaven (ook bouwstenen)
Kijk goed na, mail mij voor de antwoorden! Gebruik Herhaal net zo lang totdat je het zelf kunt (vooral met de mutatiebalansen)

2 Belangrijke punten/ veel gemaakte fouten.
(mutatie)balans is een weergaven op een bepaald moment. De posten die je niet gebruikt, schrijf je ook niet op. Een resultatenrekening geeft een verandering over een periode weer. Op de resultatenrekening geen aflossing! Op de resultatenrekening staat alleen omzet rechts!

3 Hoofdstuk 5

4 Omzet = de verkoopopbrengst in een bepaalde periode
Omzet = AFZET x VERKOOPRIJS afzet= aantal verkochte producten verkoopprijs = gemiddelde prijs per product Brutowinst = omzet - inkoopwaarde Nettowinst = brutowinst - bedrijfskosten VRAAG: Joyce verkoopt in haar kledingwinkel 5000 kledingstukken. Gemiddeld worden deze voor €44,- per stuk verkocht. De inkoopwaarde per kledingstuk is gemiddeld €17,6 en de overige bedrijfskosten zijn €77.000,- Wat is de omzet, de brutowinst en de nettowinst? Omzet = € (€44 x 5000) Inkoopwaarde= € (€17,6 x 5000) Brutowinst = € Bedrijfskosten = € Nettowinst = € - -

5 Kunnen omschrijven van formules!
Voorbeeld: BW (€ 7) = O(€ 10) – I(€ 3) I(€ 3) = O(€ 10) – BW(€ 7) O = BW + I NW = BW – I BW = I + NW Enz… Tip: geef de formule willekeurige cijfers, dit is een goede manier om het omschrijven te controleren.

6 C-> € 200.000 : 25.000 = € 8 D-> 40.000 x €2,75 = € 110.000
omzet afzet verkoopprijs 25.000 C D 40.000 € 2,75 E € 25 Vul de ontbrekende getallen in (natuurlijk met berekening) C-> € : = € 8 D-> x €2,75 = € E -> € : €25 =

7 Bereken de brutowinst van Ewout op deze dag
Hoofdstuk 5 Stel dat Ewout na de vrijmarkt het volgende overzicht van opbrengsten en kosten had: Verkoopprijs per stuk afzet Inkoopprijs per stuk T-shirts € 7,50 60 € 4,50 Petjes € 2,50 40 € 1,00 Frisdrank € 1,80 80 € 1,10 Kosten van die dag Huur standje € 48 Loonkosten zus € 35 Overige kosten € 40 Bereken de brutowinst van Ewout op deze dag omzet Inkoopwaarde omzet brutowinst T-shirts 7,50 × 60 = 450 4,50 × 60 = 270 = € 180 Petjes 2,50 × 40 = 100 1,00 × 40 = 40 € 60 Frisdrank 80 × 1,80 = 144 80 × 1,10 = 88 € 56 Totaal € 296 b. Bereken de nettowinst van Ewout op deze dag Nettowinst = brutowinst ─ bedrijfskosten = 296 – 48 – 35 – 40 = € 173

8 De balans

9 BEZITTINGEN -> debet
bezittingen staan links. Voorbeelden van bezittingen: auto, pc’s, laptops, kassa, onderdelen, kas (contant geld in de kassa), bank (geld op de betaalrekening) VERMOGEN -> credit Rechts staan de schulden, dus van wie de bezittingen links zijn. bijvoorbeeld een lening bij de bank (moet je dus nog terugbetalen) Een speciaal soort creditpost is het Eigen Vermogen. Dit is de schuld van het bedrijf aan de eigenaren. debet = credit Dit betekent dat totaal links altijd gelijk is aan totaal rechts Daarom heet het een ‘balans’

10 De mutatiebalans

11 Mutatiebalans = als er iets gebeurt in een bedrijf, geef je dit aan op een mutatiebalans. Je schrijft niet de hele balans op, maar alleen het stukje waar het over gaat. Voorbeeld: De hele balans: Klaas lost per bank € af op de 6%-lening. Link en rechts moeten altijd gelijk zijn. Als er links € van het totaal afgaat, moet dit rechts ook gebeuren. Anders klopt de mutatiebalans niet

12 Een klant die nog moest betalen is failliet gegaan. De schuld (€1
Een klant die nog moest betalen is failliet gegaan. De schuld (€1.500) van die klant aan Klaas wordt niet meer betaald. Het risico is voor Klaas.

13 Klaas verkoopt 1. 200 huishoudartikelen voor € 200 per stuk
Klaas verkoopt huishoudartikelen voor € 200 per stuk. De inkoopwaarde bedraagt €  Afgesproken wordt dat de klant 50% van de rekening per bank direct betaalt en de rest over een maand.

14 Klaas koopt en ontvangt 1000 huishoudartikelen à € 125 per stuk maar betaalt nog niet. Deze artikelen zijn uiteindelijk bedoeld voor de verkoop.

15 Op 28 januari betaalt Klaas loon van een werknemer. Het gaat om € De betaling vindt plaats per bank: Toelichting: Het geld wordt van de bank gehaald, dus banktegoed - € Omdat links en rechts gelijk moeten zijn, daalt rechts het eigen vermogen ook met €2.000

16 Klaas betaalt per bank een openstaande rekening van €200

17 Op 31 januari betaalt Klaas per bank de energierekening van januari
Op 31 januari betaalt Klaas per bank de energierekening van januari. Het gaat om €150. De betaling vindt plaats per bank: Toelichting: Het geld wordt van de bank gehaald, dus banktegoed - €150 . Omdat links en rechts gelijk moeten zijn, daalt rechts het eigen vermogen ook met €150

18 Pietje zet €2.000 contant geld uit zijn kas op de bank.

19 Debiteuren en crediteuren
Debiteuren: zijn mensen die ‘jou’ nog moeten betalen. (dit geld is van jou, maar nog niet op de bank of in de kas) Crediteuren: deze mensen moet ‘jij’ nog betalen. (dit geld is niet van jou, dus schuld)

20 Op 17 januari koop Klaas twee auto’s voor een totaalbedrag van € De helft van het bedrag betaalt hij per kas, de rest wordt volgende week betaald. Toelichting: debet -Zijn bezit, de voorraad auto’s, stijgt met € dus voorraad auto’s + €15.000 - De helft wordt betaald per kas (contant geld) dus kas -€7.500 credit De andere helft van het bedrag moet nog betaald worden, dus schuld (crediteur) stijgt met € Dus crediteuren +€7.500 Links en rechts is gelijk, dus het klopt.

21 Afschrijvingskosten

22 Afschrijvingskosten Afschrijving: betekent dat jouw bezit minder waard wordt. Bijvoorbeeld: Een auto gaat 5 jaar mee en kost €7.000 nieuw. De auto heeft een restwaarde van €2.000. Wat zijn de kosten van de afschrijving? -> totale afschrijving: € €2.000 = € Per jaar is dit dus €5.000 : 5jaar = €1.000

23 Resultatenrekening

24 Op de resultatenrekening staan de posten die ervoor zorgen dat je armer of rijker wordt. (dit noemen we stroomgrootheden) -> aflossingen zet je niet op de resultatenrekening, want jouw eigenvermogen verandert niet bij aflossen! -> als jij bv. voorraad koopt, zet je dit niet op de resultatenrekening (want jouw eigenvermogen blijft gelijk) -> bij verkoop moet je echter de inkoopwaarde wel bij kosten neerzetten. Want de spullen uit jouw voorraad wegdoen gaat ten koste van het eigenvermogen. -> De omzet zet je bij opbrengsten (rechts).

25 Invullen resultatenrekening Rechts alleen omzet
Links alle kosten (behalve aflossing) Vergeet afschrijving niet! Kijken waar het totaal het hoogst is. Schrijf aan beide kanten vervolgens het hoogste bedrag bij totaal Vul links of rechts aan tot dat het totaal klopt. Als je het links aanvult is het saldo winst OF als je het rechts aanvult is het saldo verlies. Opgave 6.21 (blz. 90)


Download ppt "Samenvatting H5+H6 Maak de opgaven (ook bouwstenen)"

Verwante presentaties


Ads door Google