De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzet."— Transcript van de presentatie:

1 omzet

2 Eigen bedrijf Als je een eigen bedrijf start, dan maak je een ondernemingsplan. Daarin staat welke producten je gaat verkopen, hoe je die gaat verkopen, wie je doelgroep is, hoe je het bedrijf gaat financieren etc (moet je geld bij de bank lenen), naam en ondernemingsvorm Je maakt ook een begroting

3 Eigen bedrijf Waarom maak je een ondernemingsplan:
Je hebt geld van de bank nodig en bank wil zien of je een haalbaar plan hebt gemaakt. De bank wil immers het geleende geld wel terug Je wilt alles wat je moet doen goed plannen en organiseren (vergeet ik niets, doe ik alles in de juiste volgorde)

4 Begroting Overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (b.v. maand of jaar) Is handig omdat je dan weet of je winst of verlies gaat maken Een begroting maak je vooraf, dus voordat je gaat beginnen

5 Begroting Een bedrijf maakt een begroting
Opbrengsten staan rechts (credit) en noemen we omzet Omzet wordt berekend door de verkoopprijs te vermenigvuldigen met de afzet (het aantal verkochte eenheden) Stel Jeansstore verkoopt (=afzet) spijkerbroeken voor € 100, dan is de omzet € (€ 100 x 1.000)

6 Begroting (2013) Verwachte kosten Verwachte inkomsten Omzet

7 inkoopwaarde omzet De spijkerbroeken heb je ook ingekocht
Je hebt de broeken voor € 20 ingekocht. Dan is de inkoopwaarde van de omzet: € 20 x = € De inkoopwaarde van de omzet zet je in de begroting.

8 Begroting (2013) Verwachte Kosten Verwachte inkomsten
Inkoopwaarde omzet 20.000 Omzet totaal

9 Brutowinst Brutowinst = omzet – inkoopwaarde omzet
€ – € = €

10 Nettowinst Brutowinst is nog niet de echte winst.
Er moeten nog bedrijfskosten vanaf zoals huur van de winkel, energiekosten, personeel e.d. Deze kosten zijn bij elkaar € De nettowinst: brutowinst – bedrijfskosten € = € € De verwachte nettowinst zet je in de begroting

11 Begroting (2013) Kosten inkomsten Inkoopwaarde omzet 20.000 Omzet
60.000 Nettowinst totaal

12 Nettowinst Brutowinst = omzet – inkoopwaarde omzet
Nettowinst = brutowinst – kosten Wat kun je doen om de winst te verhogen Meer klanten (=meer omzet) Hogere prijzen vragen (meer omzet) Goedkoper inkopen (hogere brutowinst) Lagere kosten (hogere netto winst)

13 Opdracht Maak in groepjes van vier een begroting voor 2014 van het ijscomannetje. Teken de begroting op het papier Twee groepen presenteren de begroting

14 Opdracht Ijscomannetje verkoopt vier soorten ijs
Van de Magnums, Cornetto’s en Raketten verwacht hij in ijsjes te verkopen, van het softijs verkoopt hij er De verkoopprijzen zijn als volgt Magnums voor € 2 Cornetto’s voor € 2 Raketten voor € 1 Zelfgemaakt softijs voor € 1,50

15 opdracht Hij koopt de Cornetto’s en de Magnums in voor € 0,50 en de Raketten voor € 0,25 De ingredienten voor het softijs (suiker, melk en slagroom) koopt hij in voor € 0,25 per ijsje Hij huurt een winkel voor € per jaar en heeft een personeelslid van € in dienst Verder verwacht hij nog € aan energie en overige kosten uit te geven.

16 Vragen Bereken de verwachte afzet in 2013
Bereken de verwachte omzet in 2013 Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet Bereken de verwachte brutowinst voor 2013 Bereken de verwachte nettowinst voor 2013. Maak op basis van de bovenstaande gegevens een begroting.

17 Begroting 2013 Kosten Inkomsten Inkoopwaarde omzet 16.250 Omzet 72.500
41.000 Winst 15.250 Totaal 65.000 totaal

18 huiswerk 5.7 en 5.8

19 Jaarrekening Je hebt een begroting gemaakt: wat verwacht je voor 2013 aan winst of verlies? 2013 is voorbij: je maakt nu een jaarrekening van wat er echt is gebeurd? Hoeveel winst of verlies heb ik echt gemaakt? De jaarrekening ziet er hetzelfde uit als de begroting.

20 Jaarrekening en begroting
Dus: Begroting: vooraf: wat verwacht je Jaarrekening: achteraf: wat is het werkelijk geworden.

21 Jaarrekening Ik heb broeken verkocht voor € 100. Ik had verwacht er te verkopen. Ik heb de broeken ingekocht voor € 20. Ik had verwacht er te moeten inkopen De kosten vielen hoger uit: €

22 Begroting (2013) Kosten inkomsten Inkoopwaarde omzet (1.000 x € 20)
20.000 Omzet (1.000 x € 100) 60.000 Nettowinst totaal

23 Jaarrekening (2013) Kosten inkomsten Inkoopwaarde omzet (1.100 x € 20)
22.000 Omzet (1.100 x € 100) 65.000 Nettowinst 23.000 totaal

24 Jaarrekening Mijn winst viel hoger uit dan begroot omdat ik meer broeken verkoop (100 meer voor € 100 = € ) en dus meer omzet maak. Mijn winst is echter niet € hoger omdat de kosten € hoger zijn en omdat ik ook 100 broeken extra moet inkopen (100 * € 20 = 2.000).

25 winstmarge Bruto winstmarge: brutowinst uitgedrukt in procenten van de omzet: / x 100% =80% Netto winstmarge : nettowinst uitgedrukt in procenten van omzet: / x 100% =20,9%

26 Winst en verlies De hoogte van je winst of verlies hangt dus af van
de omzet (hoeveel stuks verkoop ik en tegen welke prijs) de inkoopwaarde van de omzet (hoeveel stuks koop ik in en tegen welke prijs) de hoogte van de kosten

27 Huiswerk 5.9 t/m 5.16 Computerlokaal werkstuk

28 Opdracht Jullie hebben vorige les de begroting van het ijscomannetje gemaakt. Jullie gaan nu een jaarrekening van het ijscomannetje maken en bekijken waarom hij meer verlies of winst maakt dan begroot. We verdelen de klas in vier groepen van zes

29 Opdracht Elke groep van zes maakt drie tweetallen
Tweetal 1: bereken de werkelijke omzet en afzet over 2013 Tweetal 2: Bereken de werkelijke inkoopwaarde omzet over 2013 Tweetal 3: bereken de werkelijke kosten over 2013. Als de tweetallen klaar zijn, gaan jullie met elkaar de volgende opdrachten maken:

30 Opdracht Met elkaar: Bereken brutowinst Bereken netto winst
Bereken bruto en netto winstmarge Maak en teken een jaarrekening Bepaal waarom de winst of het verlies afwijkt van de begroting.

31 Opdracht Ijscomannetje verkoopt vier soorten ijs
Van elke soort ijs verkoopt hij in stuks. De verkoopprijzen zijn als volgt Magnums voor € 2 Cornetto’s voor € 2 Raketten voor € 1 Zelfgemaakt softijs voor € 1,70

32 opdracht Hij koopt de Cornetto’s en de Magnums in voor € 0,50 en de Raketten voor € 0,25 De ingredienten voor het softijs (suiker, melk en slagroom) koopt hij in voor € 0,30 per ijsje De huur van de winkel en de kosten van het personeel vallen 5% hoger uit dan begroot. Hij geeft € aan energie en overige kosten uit.

33 Rekening 2013 Kosten Inkomsten Inkoopwaarde omzet 17.050 Omzet 73.700
43.450 Winst 13.200 Totaal


Download ppt "Omzet."

Verwante presentaties


Ads door Google