De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het journaal Bij het toepassen van de boekingsregels heb je gezien dat dat een nauwkeurig werkje is, waar snel fouten gemaakt kunnen worden. Als je debiteert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het journaal Bij het toepassen van de boekingsregels heb je gezien dat dat een nauwkeurig werkje is, waar snel fouten gemaakt kunnen worden. Als je debiteert."— Transcript van de presentatie:

1 Het journaal Bij het toepassen van de boekingsregels heb je gezien dat dat een nauwkeurig werkje is, waar snel fouten gemaakt kunnen worden. Als je debiteert ipv crediteert kan het evenwicht verloren raken. Dan raakt de balans uit evenwicht en dan moet je gaan zoeken waar de fout zit. Dat is vaak zoeken van een speld in een hooiberg. Daarom wil men wat meer structuur en systeem aanbrengen in dat noteren en dat doet men mbv journaliseren. Je gaat journaalposten maken. Afspraak: eerst alle posten noemen die je debiteert; daarna de posten die je moet crediteren. Voor de post(en) die je crediteert zet je het woordje “Aan”. Als je dat goed doet kun je gemakkelijk zien of het evenwicht bewaard is gebleven. Bovendien kun je dan gemakkelijk je grootboekrekeningen bijwerken.

2 Voorbeeld: Goederen gekocht voor € 480 op rekening; factuur en goederen ontvangen. - Eerst nadenken: welke posten veranderen er en welke moet ik debiteren of crediteren? - (Voorraad goederen….Bezit…toename….debiteren……€ 480) - (Crediteuren….Schuld….toename…..crediteren…..€ 480) - Journaalpost: DebiterenCrediteren Voorraad goederen€ 480 Aan Crediteuren€ 480 Controleer altijd of het totaalbedrag aan debiteren gelijk is aan het totaalbedrag aan crediteren; zo blijft het evenwicht bestaan!

3 Goederen verkocht op rekening voor € 36.800; factuur verzonden. DebiterenCrediteren Debiteuren€ 36.800 Aan Opbrengst verkopen€ 36.800 De bovengenoemde verkochte goederen zijn afgeleverd; de inkoopwaarde was € 31.700. DebiterenCrediteren Inkoopwaarde van de omzet€ 31.700 Aan voorraad goederen€ 31.700

4 Per bank € 2.800 betaald, bestaande uit € 1.400 aflossing op een 6% lening en voor het restant uit interest over deze lening. DebiterenCrediteren 6% Lening€ 1.400 Interestkosten€ 400 Aan Bank€ 1.800 Zoals je bij de voorgaande 3 voorbeelden kunt zien: er wordt altijd evenveel gedebiteerd als gecrediteerd. Het evenwicht blijft dus bestaan! Tenslotte gebruiken we de gemaakte journaalposten om de diverse grootboekrekeningen bij te werken. Hoe? Maken opgaven 4.1/4.2 en 4.3

5 Balans Peter de Vries 31-12-2009 Gebouwen€ 375.000Eigen vermogen€ 550.000 Auto’s€ 85.000Hypothecaire lening€ 160.000 Inventaris€ 40.000Lening€ 90.000 Voorraad€ 190.000Te betalen belasting€ 15.000 Debiteuren€ 110.000Crediteuren€ 85.000 Bank€ 90.000 Kas€ 10.000 € 900.000 02-01-2010: Van debiteuren € 26.000 ontvangen per bank. 06-01-2010: Verkocht op rekening goederen voor € 34.000; de inkoopwaarde bedroeg € 26.700. Factuur en goederen verzonden. 14-01-2010: Lening afgelost per bank voor € 6.000. A: Maak eerst de journaalposten van 02-1/06-01 en 14-01. B: Open de gebruikte grootboekrekeningen en verwerk de journaalposten in de geopende grootboekrekeningen.

6 02-01-2010 DebiterenCrediteren Bank€ 26.000 Aan Debiteuren€ 26.000 06-01-2010 DebiterenCrediteren Debiteuren€ 34.000 Aan Opbrengst verkopen€ 34.000 Inkoopwaarde van de omzet€ 26.700 Aan Voorraad goederen€ 26.700 14-01-2010 DebiterenCrediteren Lening€ 6.000 Aan Bank€ 6.000 A: journaalposten maken.

7 B: Openen grootboekrekeningen en bijwerken. Debiteuren DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 110.0002/1Ontvangst€ 26.000 6/1Verkoop€ 34.000 Bank DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 90.00014/1Aflossing€ 6.000 2/1Debiteuren€ 26.000 Voorraad DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 31/12VB€ 190.0006/1Verkoop€ 26.700 Lening DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 14/1Aflossing€ 6.00031/12VB€ 90.000

8 Opbrengst verkopen DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 6/1Verkoop€ 34.000 Inkoopwaarde van de omzet DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag 6/1Verkoop€ 26.700 Hulprekeningen van eigen vermogen kun je niet openen “van balans”. Ze staan immers niet genoteerd op de balans. In dit voorbeeld hoeven we slechts 6 grootboekrekeningen te openen en bij te werken. Uitsluitend deze 6 grootboekrekeningen veranderen door de journaalposten. De andere grootboekrekeningen veranderen niet. Maken opgaven 4.4 en 4.5


Download ppt "Het journaal Bij het toepassen van de boekingsregels heb je gezien dat dat een nauwkeurig werkje is, waar snel fouten gemaakt kunnen worden. Als je debiteert."

Verwante presentaties


Ads door Google