De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grootboek / General Ledger Toelichting bij de financieel administratieve verwerking van in- en verkoop mutaties in het “General Ledgar” van Navision.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grootboek / General Ledger Toelichting bij de financieel administratieve verwerking van in- en verkoop mutaties in het “General Ledgar” van Navision."— Transcript van de presentatie:

1 Grootboek / General Ledger Toelichting bij de financieel administratieve verwerking van in- en verkoop mutaties in het “General Ledgar” van Navision

2 De presentatie gaat over 1 De financiële registraties binnen in- en verkoopproces 2 Starten met de systematiek van de vastlegging 3 Deze systematiek daarna toegepast op in- en verkoop 4 Daarna de correcte boekingen (compleet en juist) 5 Dan de verwerking op Balans en Resultatenrekening 6 En aanvullend de verwerking van overige (kosten-) boekingen

3 Deel 1 De financiële administratie – plaats in de organisatie – vastlegging van financiële mutaties – waardencreatie – uitgaande van het model van Porter

4 Waardenketentheorie van Porter: Kijken naar de (afzonderlijke) processen in een organisatie in het licht van waardencreatie, op zoek naar competitive advantage.

5

6 Primaire activiteiten Ondersteunende activiteiten

7

8 Primaire activiteiten

9

10 Administratie van de waarden(-creatie) mbt de primaire activiteiten

11

12

13 Deel 2 Naar een systematiek van: – de registratie van mutaties bij in- en uitgaande logistiek, – door middel van bij- en afboekingen, – uiteindelijk vastgelegd in toe- en afnames van de (geld-) waarden.

14

15

16

17 De registratie van de vorderingen op de klant en De registratie van betalingsverplichtingen richting de leverancier.

18

19 Administratie van in- en uitgaande waarden, door vastlegging van geld-/ waardenmutaties

20

21 Bij:Af: Registratie van de mutaties in de voorraden: (grondstof / halffabrikaat of eindproduct)

22 Bij:Af: 10 stuks6 stuks Registratie van de mutaties in de voorraden: (grondstof / halffabrikaat of eindproduct)

23 Bij:Af: 10 stuks6 stuks Saldo 4 Registratie van de mutaties in de voorraden: (grondstof / halffabrikaat of eindproduct) Registratie in aantallen ( 10 stuks er bij, en 6 stuks af, saldeert in 4 stuks)

24 Bij:Af: 10 stuks6 stuks Saldo 4 Registratie van de mutaties in de voorraden: (grondstof / halffabrikaat of eindproduct)

25 Bij:Af: €10000€ 6000 € 4000 Registratie van de mutaties in de voorraden: (grondstof / halffabrikaat of eindproduct) Registratie in waarden 10 * €1000 er bij en 6 * €1000 er af, saldeert in * €4000.

26 ToenameAfname €10000€ 6000 € 4000

27

28 Tegenover de goederen-waarden stroom staat de waardenstroom in geld

29 Bij:Af: 70002000

30 Bij:Af: 70002000

31 Bij:Af: 70002000 5000

32

33 Bij:Af: € 2800 Onze vordering op de klant: (van bijvoorbeeld € 2800,-)

34 Bij:Af: € 2800 En de ‘afboeking’ bij betaling: (van bijvoorbeeld € 2800,-)

35

36 ToenameAfname €10000€ 6000 € 4000

37 ToenameAfname €10000€ 6000 € 4000 Bij:Af: €3000€ 2000 €7000€ 8000

38 Bij:Af: €3000€ 2000 €7000€ 8000 ToenameAfname €10000€ 6000 € 4000 Bij:Af: € 2800 € 0

39 Bij:Af: €3000€ 2000 €7000€ 8000 ToenameAfname €10000€ 6000 € 4000 Bij:Af: € 2800 € 0 Administratie van mutaties in rekeningen van bezit.

40 Administratie van mutaties in een rekening van schuld.

41 Af:Bij: € 1500 Administratie van mutaties in een rekening van schuld. Ontvangst van de factuur. (=toename van de schuld)

42 Af:Bij: € 800€ 1500 €700 Administratie van mutaties in een rekening van schuld. Betaling van een deel van de factuur. (=afname van de schuld)

43

44

45 Deel 3 Systematiek van registratie in samenhang toegepast op: –Inkoop: goederen ontvangst en betaling, –Verkoop: goederen afgifte en ‘geld - inning’

46 Inkoop: factuur en goederen ontvangst (vb: ter waarde van € 4.000 ) goederen betalingsverplichting + +

47 verkoop: factuur en goederen verzonden (vb: omzet van € 5.000 ) Goederen afgifte Vordering op klant + -

48 Betaling aan leverancier: (schuld vermindert) (vb: ter waarde van € 4.000 ) Schuld neemt af Geld overgemaakt - -

49 Innen openstaande post: (vb: ter waarde van € 5.000 ) Vordering vervalt Geld wordt ontvangen + -

50 Inkoop: factuur en goederen ontvangst (vb: ter waarde van € 4.000 ) goederen betalingsverplichting 4000

51 verkoop: factuur en goederen verzonden (vb: omzet van € 5.000 ) Goederen afgifte Vordering op klant 4000 3000 5000 2000 ? De registratie van dit verkoopresultaat lossen we dadelijk op….

52 Betaling aan leverancier: (schuld vermindert) (vb: ter waarde van € 3.000 ) Schuld neemt af Geld overgemaakt 4000 3000 5000 2000 4000

53 Innen openstaande post: (vb: ter waarde van € 5.000 ) Vordering vervalt Geld wordt ontvangen 4000 3000 5000 4000 5000 4000 2000

54 Boekingsfeit:

55

56 Deel 4 De correcte verwerking van mutaties Administratie verwerking (vastlegging in de financiële administratie) van: –Inkoop: goederen ontvangst en betaling –Verkoop: goederen afgifte en ‘geld - inning’ Uitgebreid met.. –de registratie van BTW-verplichting en – vastlegging van verkoopresultaat.

57

58 Boekingsfeit inkoop: Factuur: € 4000,- BTW 19%: € 760,- Totaal:€ 4760,-

59 4760 4000 760

60 Boekingsfeit inkoop: Factuur: € 4000,- BTW 19%: € 760,- Totaal:€ 4760,- 4760 4000 760 Voorraden4000 Te vorderen BTW 19%760 Crediteuren4760

61 Boekingsfeit: Factuur: € 3000,- BTW 19%: € 57,- Totaal:€ 3057,- 4760 4000 760

62 4760 4000 760 Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- )

63 4760 4000 760 3000 5950 2000 950Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- )

64 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- )

65 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- )

66 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- ) Debiteuren5950 Te betalen BTW 19%950 Omzet5000 Kostprijs omzet3000 Voorraad3000

67 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit verkoopfactuur: Omzet goederen (*): € 5000,- BTW 19%: € 950,- Totaal: € 5950,- (waarde goederen € 3000,- ) Debiteuren5950 Te betalen BTW 19%950 Omzet5000 Kostprijs omzet3000 Voorraad3000

68 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000

69 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit deelbetaling klant Per Bank ontvangen: € 3450,- Bank3450 Debiteuren3450

70 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 Boekingsfeit: deelbetaling aan leverancier Per Bank betaald: € 2760,- Crediteuren2760 Debiteuren2760 3450 2760

71 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 2760

72 4760 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 2760

73 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 2760

74 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 2760

75 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 2760

76 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 690

77 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 690

78 2000 4000 760 3000 5950 3000 950 5000 3450 690

79 2000 1000 760 5950 3000 950 5000 3450 690

80 2000 1000 760 5950 3000 950 5000 3450 690

81 2000 1000 760 5950 3000 950 5000 3450 690

82 2000 1000 760 2500 3000 950 5000 690

83 2000 1000 760 2500 3000 950 5000 690

84 Deel 5 Naar Balans en Verlies- & Winstrekening Presentatie van de saldi van bezittingen en schulden ten behoeve van financiële besluitvorming en externe verantwoording

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 2000 1000 760 2500 3000 950 5000 690

97 2000 1000 760 2500 3000 950 5000 690 Saldo winst: 2000

98 1000 760 2500 3000 950 5000 690 Saldo winst: 2000 ?

99 Deel 6 De financiële registraties (vanuit de operationele processen) aangevuld met de boekingen van overige kosten (en baten) De afsluiting van de periode en de berekening van het perioderesultaat betekent ook dat: –de kosten van de opgeofferde activa en –de kosten van het verschaft vermogen verwerkt moeten worden. Een deel van de winst gaat tenslotte naar de eigenaar van de onderneming / de aandeelhouders.

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Vaste Activa:

109 Verbruik van de Activa als kosten geboekt

110 Lang Vreemd Vermogen

111 Rente / interest kosten van het vreemd Vermogen

112

113

114 saldo

115

116

117


Download ppt "Grootboek / General Ledger Toelichting bij de financieel administratieve verwerking van in- en verkoop mutaties in het “General Ledgar” van Navision."

Verwante presentaties


Ads door Google