De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiskennis Boekhouden Vrijwilligerscentrale Wageningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiskennis Boekhouden Vrijwilligerscentrale Wageningen."— Transcript van de presentatie:

1 Basiskennis Boekhouden Vrijwilligerscentrale Wageningen

2 Programma Basisschema boekhouding De balans Debiteuren / Crediteuren Afschrijvingen Inkomsten / Uitgaven / Baten / Lasten Tabellarisch kas-/bankboek Boekhouden op de PC BTW

3 Basisschema boekhouden Beginbalans BoekingsstukkenDagboeken Journaal GrootboekSubgrootboeken Eindbalans + Winst- en verliesrekening

4 Balans Debet Activa (bezittingen) Vaste activa Gebouwen Inventaris Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen (kas, bank, giro) Credit Passiva (vermogen) Eigen vermogen Vreemd vermogen (schulden) Langlopende schulden, b.v. hypotheek Kortlopende schulden, b.v. crediteuren

5 Debiteuren / Crediteuren Debiteuren = vorderingen - nog te innen contributies - openstaande verkoopfacturen Bijhouden in debiteurenboek op debiteurenkaarten -> saldilijst Crediteuren = openstaande inkoopfacturen Bijhouden in crediteurenboek op crediteurenkaarten -> saldilijst

6 Afschrijvingen Afschrijving = waardevermindering van vaste activa -> kostenpost! Afschrijvingstermijn: pand, inventaris, hardware, debiteuren Afschrijfmethode: -vast bedrag -vast percentage van boekwaarde

7 Inkomsten Uitgaven Baten (opbrengsten) Lasten (kosten) Inkomsten = ontvangsten (kas, bank, giro) Uitgaven = betalingen (kas, bank, giro) Opbrengsten = toename eigen vermogen Kosten = Afname eigen vermogen

8 Tabellarisch kas- / bankboek KasBankOpbrengstenKosten In UitIn UitContr. Verkoop OverigHuisv. PR Inkopen Overig

9 Boekhouden op de PC Excell (tabellarisch, vb. Shikasta) Boekhoudpaketten - shareware (b.v. clubcash, office accounting) - commerciële leveranciers * eenvoudig: b.v. Davilex, Queen, Account Pro * complex: b.v. Exact, Unit4 Info: clubcash.nl microsoft.com/smallbusiness/products/office/accounting boekhoudpakketten.info boekhoudpakket.in-research.info

10 BTW (omzetbelasting) Toegevoegde waarde Percentages: 0%, 6%, 19%, vrijgesteld Wanneer BTW-plichtig? - deelname maatschappelijk verkeer - regelmatige activiteiten / prestaties - vergoeding (> 28.000,-) Te vorderen BTW / Te betalen BTW

11 Dank voor je aandacht! Menno Bartlema m.bartlema@chello.nl


Download ppt "Basiskennis Boekhouden Vrijwilligerscentrale Wageningen."

Verwante presentaties


Ads door Google