De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering en kengetallen H1 Investeringsbegroting Ondernemer Detailhandel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering en kengetallen H1 Investeringsbegroting Ondernemer Detailhandel."— Transcript van de presentatie:

1 Financiering en kengetallen H1 Investeringsbegroting Ondernemer Detailhandel

2 De investeringsbegroting is een overzicht van alle kosten die je maakt voordat de onderneming opent. Doel: Het doel van een investeringsbegroting is om te achterhalen hoeveel geld er nodig is om een onderneming te realiseren. 2 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Investeringsbegroting

3 3 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Onderdelen van een investeringsbegroting Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Grond Gebouw of pand Bouwkundige voorzieningen of verbouwing Transportmiddelen Machines en inventaris Computerapparatuur Financiële vaste activa Waarborgsommen Vlottende activa Voorraad grondstoffen Voorraad (handels)goederen Debiteuren Liquide middelen Kas Bank Overige vorderingen Te vorderen btw Vooruitbetaalde openings- en aanloopkosten

4 Immateriële vaste activa zijn niet tastbare bezittingen, zoals: Goodwill Octrooien en patenten Ontwikkelingskosten 4 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Immateriële vaste activa

5 Materiële activa zijn tastbare bezittingen. Hieronder vallen: grond gebouw of pand bouwkundige voorzieningen transportmiddelen machines en inventaris computerapparatuur 5 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Materiële vaste activa

6 Onder de financiële vaste activa vallen onder meer de waarborgsommen. Een waarborgsom is een bedrag dat je betaalt als onderpand voor een aanschaf of huur. 6 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Financiële vaste activa

7 Vlottende activa zijn bezittingen van een onderneming die binnen een jaar om te zetten zijn in geld. Voorbeelden van vlottende activa zijn: voorraden debiteuren 7 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Vlottende activa

8 Liquide middelen bestaan uit activa in de vorm van kasgeld, geld op de bank of beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet. 8 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Liquide middelen

9 Onder overige vorderingen neem je de posten op zoals: te vorderen btw vooruitbetaalde openings- en aanloopkosten 9 Financiering en kengetallen | Ondernemer Detailhandel Overige vorderingen


Download ppt "Financiering en kengetallen H1 Investeringsbegroting Ondernemer Detailhandel."

Verwante presentaties


Ads door Google