De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw

2 www.ondernemerschaphva.nl 2 Agenda vandaag VANDAAG:  Case 1 > productiebedrijf Mondo Snarfo  Financiering / begrotingen > boek hdst 11 en 12!  Case 2 > Canta tours

3 www.ondernemerschaphva.nl 3 Geld Dit college > startkapitaal Hoeveel geld heb ik nodig om mijn bedrijf te starten? Waar krijg ik het geld vandaan?

4 www.ondernemerschaphva.nl 4 Stel, ik start een bedrijf Aanname > ik start een lo-budget maar creatief reclame/AV/web productie bedrijf: MONDO SNARFO  Business to business  Vaste prijs: 1 idee + commercial + actiesite = 5000 euro  Ik doe alles zelf  1-manszaak  Kwaliteit: niveau AT5 – RTVNH – Tien  Positionering bij doelgroep: goedkoop maar OK  Segment: MKB Amsterdam  1500 bedrijven  Afzet target 1e jaar: 2% = 30 units  a 5000 euro  Omzet = 150.000 euro  Winst??

5 www.ondernemerschaphva.nl 5 Ondernemen Essentie van ondernemen is:  Op eigen benen staan = zelf verantwoordelijkheid nemen = je broek ophouden = risicovol gedrag vertonen  je móet geld verdienen Maar hoe kom je aan het vertrouwen van geldschieters en dus aan startkapitaal? Financieel plan maken !

6 www.ondernemerschaphva.nl 6 OPSTELLEN VAN FINANCIEEL PLAN NU:  INVESTERINGSBEGROTING (bezittingen) +  FINANCIERINGSPLAN (eigen vermogen en schulden) = OPENINGSBALANS (is een momentopname!)

7 www.ondernemerschaphva.nl 7 INVESTERINGSBEGROTING Productiemiddelen jaar 1 vaste activa (duurzame produktiemiddelen):  immateriële vaste activa (octrooien, goodwill)  materiële vaste activa:  -terreinen en gebouwen  -inventaris  -machines en gereedschappen  -transportmiddelen  overige vaste activa vlottende activa (niet-duurzame produktiemiddelen) :  voorraden (produktie en in voorraad)  debiteuren  liquide middelen  voorfinanciering BTW  aanloopkosten (levensonderhoud)

8 www.ondernemerschaphva.nl 8 INVESTERINGSBEGROTING MondoSnarfo vaste activa:  immateriële vaste activa 0  materiële vaste activa:  -Computer / Camera /Software100.000  -inventaris 75.000  -huur ruimte 12.000  -auto 20.000  overige vaste activa0 vlottende activa:  Voorraden 0  Debiteuren 12.000  Liquide middelen 25.000  Voorfinanciering BTW 35.000  Aanloopkosten (levensonderhoud) 12.000 Totaal euro 291.000

9 www.ondernemerschaphva.nl 9 Financieringsplan  Waar gaat dat geld vandaan komen?

10 www.ondernemerschaphva.nl 10 Financieringsplan  Eigen vermogen  Vreemd vermogen Langlopend vreemd vermogen > 1 jaar  Onderhandse lening > hoge rente! »O.a. hypothecaire lening Kortlopend vreemd vermogen < 1 jaar:  Bankkrediet  Leverancierskrediet  Afnemerskrediet

11 www.ondernemerschaphva.nl 11 Financiering Durfkapitaal  risicodragend vermogen  Achtergestelde lening + eigen vermogen  Business Angels of Informal Investors  Venture capitalists + participatiemaatschappijen Subsidies (o.a. Senter Novem en Syntens) Competities – wedstrijden Check BIZNER.nl > de internetbank voor ondernemers

12 www.ondernemerschaphva.nl 12 Financiering Criteria voor Venture Capitalists :  Opereren meestal in een bedrijfstak met sterke groei  Willen bedrijven met een sterke USP  Gericht op een duidelijke marktbehoefte  Gerund door een ervaren management team  Met een plan om de boel op de beurs te brengen

13 www.ondernemerschaphva.nl 13 OPENINGSBALANS Bedrag x K Vaste activaEigen vermogen Gear100Inbreng privé 75 Inventaris 75 Vreemd vermogen Huur 12Inbreng familie 50 Auto 20Onderhandse lening140 Vlottende activa Debiteuren 12 Leverancierskrediet 26 Liquide middelen25 VoorfinancieringBTW35 Aanloopkosten12_______________________ Totaal291K291K

14 www.ondernemerschaphva.nl 14 Oefenmateriaal maken investeringbegroting

15 www.ondernemerschaphva.nl 15 Oefenmateriaal maken investeringbegroting Opstellen investeringbegroting op basis van grid openingsbalans Naam bedrijf: CANTATOURS Gebaseerd op een idee uit de VS. Produktie en verhuur van GPS- gestuurde toeristenauto’tjes voor in A’dam. GOCARSF.COM GoCar is the first-ever GPS-guided tour car !

16 www.ondernemerschaphva.nl 16 Cantatours A’dam

17 www.ondernemerschaphva.nl 17 Cantatours A’dam  Bedenk, zoek op en schrijf op!  Wat heb je nodig om dit idee maar NL te halen  Vertaal dit naar een financiële behoefte  Zet alles op een rij in de begroting uit het grid  Dit gaan we bespreken in de klas morgen


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw."

Verwante presentaties


Ads door Google