De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom H3b, Jullie mogen volgens de plattegrond van mevr

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom H3b, Jullie mogen volgens de plattegrond van mevr"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom H3b, Jullie mogen volgens de plattegrond van mevr
Welkom H3b, Jullie mogen volgens de plattegrond van mevr. Davies gaan zitten

2 Lesprogramma Balans en basisbegrippen Nieuwe termen op balans
Liquiditeit en Solvabiliteit Hw: maken t/m opdr. 11

3 Basisbegrippen 1. Activa 2. Rekening-courant 3. Crediteuren 4. Debiteuren. 6. Balans 7. Creditzijde (balans) 8. Debetzijde (balans) 9. Eigen vermogen 10. Inventaris 11. Liquide middelen 12. Vlottende activa 13. Hypothecaire lening 14. Vreemd vermogen 15. Vaste activa 16. Schulden op korte termijn (kort vreemd vermogen) 17. Schulden op lange termijn (lang vreemd vermogen)

4 BalanS http://www.jdjong.nl/Balansonderdelen.swf

5 Opdracht 5/6 Debetzijde Nog te ontvangen (van afnemers) = debiteuren
Vooruitbetaalde (verzekeringspremie) Creditzijde Nog te betalen (aan leveranciers) = crediteuren  Te betalen (loonheffing)

6 Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar kortlopende lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. momentopname Formule: (Vlottende activa + Liquide middelen)/Kortlopende schulden Wordt ook wel current ratio genoemd. De uitkomst van deze deling moet minimaal 1,5 zijn.

7 Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar kortlopende lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Waarom zullen leveranciers geïnteresseerd zijn in de liquiditeit van hun klanten? Welk probleem kan een bedrijf krijgen dat in verhouding een groot deel van de productiemiddelen gefinancierd heeft met kort vreemd vermogen?

8 Solvabiliteit Bij de solvabiliteit gaan we kijken of een bedrijf alle schulden terug kan betalen als met de bedrijfsuitvoering wordt gestopt. momentopname waarde van de bezittingen? Formule: Bezittingen/Schulden De uitkomst van deze deling moet minimaal 2,0 zijn.

9 Solvabiliteit Bij de solvabiliteit gaan we kijken of een bedrijf alle schulden terug kan betalen als met de bedrijfsuitvoering wordt gestopt. Waarom zullen banken, bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een bedrijf, letten op de solvabiliteit van het bedrijf? Een bedrijf financiert de aankoop van een kantoorpand met een hypothecaire lening. Vraag: Neemt hierdoor de solvabiliteit van het bedrijf toe, af of blijft de solvabiliteit gelijk?

10 Opdracht: wat is wat? Balanspost VA VLA LA/LM EV LVV KVV X X
Crediteuren X Kas Te vorderen van afnemers Transportmiddelen Roodstand op rekening courant Gebouwen Nog te ontvangen bedragen X Inventaris Nog te betalen aan leveranciers Tegoed op betaalrekening ING Hypotheek Aandelenkapitaal

11 Opdracht Aan de slag met opdracht 6 t/m 11!


Download ppt "Welkom H3b, Jullie mogen volgens de plattegrond van mevr"

Verwante presentaties


Ads door Google