De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda    . Wat is een balans? Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op. De balans geeft een financieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda    . Wat is een balans? Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op. De balans geeft een financieel."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda    

2 Wat is een balans? Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op. De balans geeft een financieel overzicht van de onderneming/organisatie op een bepaald moment. In dit overzicht (balans) worden aan de linkerzijde de actiefzijde, (debet) de bezittingen en aan de rechterzijde, de passiefzijde, (credit) de schulden van de onderneming neergezet.

3 Balans per...

4 De actiefzijde Op deze zijde staan de gegevens waarmee de onderneming actief is in het voeren van het economisch proces. Hier vindt de ruil plaats van geld in goederen en goederen in geld. Aan deze zijde staan bijvoorbeeld het bedrijfs- gebouw, de inventaris, de voorraden het kasgeld. (vgl. investeringsplan)

5 Activa bij een sportzaak Welke activa zie je? Zichtbaar zijn in ieder geval: Een bedrijfspand Voorraad

6 Activa bij een sportzaak Welke activa zie je? Computerkassa + overige apparatuur (inventaris) Voorraad (op de achtergrond) Toonbank (inventaris)

7 Activa bij een sportzaak Welke activa zie je? Bespanapparatuur voor rackets (inventaris) (op de achtergrond:) voorraad

8 Activa bij een sportzaak Welke activa zie je? Voorraad Stellingenwand (inventaris)

9 Wat staat aan de passiefzijde? De passiefzijde (of passiva, schulden) Hoe komt de onderneming aan geld om de activa te betalen? Dat geld komt of van de eigenaren= eigen vermogen of van niet eigenaren = vreemd vermogen (vgl. financieringsplan)

10 Balanswerking Het totale bedrag dat de eigenaren en de vreemd vermogenverschaffers in de onderneming hebben geïnvesteerd heeft de onderneming noodzakelijk besteed aan activa. Het totale debetbedrag moet dus gelijk zijn aan het totale creditbedrag. De twee zijden zijn in evenwicht, in balans. ( investeringsplan = financieringsplan)

11 Verschil eigen en vreemd vermogen EV blijft min of meer permanent in de onderneming, als beloning ontvangen de eigenaren de winst. VV moet binnen bepaalde tijd terugbetaald worden. De VV- verschaffer ontvangt rente. De passiefzijde.

12 Samenvattend Debet of ActivaCredit of Passiva Aan de linkerzijde van de balans staan altijd Aan de rechterzijde van de balans staan altijd de bezittingen en rechten de schulden & verplichtingen eigen vermogen en vreemd vermogen

13 Hoe werkt een balans? In de volgende dia staat een lege balans met links daarnaast een aantal balansposten. Door met de muis te klikken zal telkens een balanspost op de juiste plek op de balans verschijnen. Verklaar vooraf voor elke post of deze aan de activa- of aan de passivazijde komt te staan!

14 Hoe werkt een balans? Debet/activaCredit/passiva hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren

15 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen

16 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen

17 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw

18 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw

19 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen

20 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen

21 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden

22 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden

23 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren

24 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren

25 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank

26 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank

27 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas

28 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas

29 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen

30 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen

31 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening

32 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening

33 Hoe werkt een balans? DebetCredit hypothecaire lening voorraden kas bank gebouw terreinen eigen vermogen debiteuren transportmiddelen crediteuren terreinen gebouw transportmiddelen voorraden debiteuren bank kas eigen vermogen hypothecaire lening crediteuren

34 De balans

35 Debet Balans per 31 december 2006 Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen48.000 Inventaris20.0004% hypothecaire lening120.000 Debiteuren60.0006% banklening65.000 Goederen30.000Crediteuren15.000 Liquide middelen20.000Te betalen lonen2.000 250.000 Hieronder is een balans afgebeeld……..

36 Debet Balans per 31 december 2006 Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen48.000 Inventaris20.0004% hypothecaire lening120.000 Debiteuren60.0006% banklening65.000 Goederen30.000Crediteuren15.000 Liquide middelen20.000Te betalen lonen2.000 250.000 In deze powerpoint les wordt uitgelegd hoe zo’ n balans wordt opgesteld.

37 Wat heb je allemaal nodig als je een bedrijf start ?

38 Allereerst een winkel waar het bedrijf gevestigd is.

39 Gebouwen Dit komt op de balans aan de linkerkant.

40 Gebouwen Stel dat deze winkel een waarde heeft van 120.000,-

41 Gebouwen120.000 Dit wordt dan achter het gebouw ingevuld.

42 Gebouwen120.000 Behalve de winkel heb je ook inboedel/inrichting van de winkel nodig ….

43 Gebouwen120.000 Vloerbedekking, kassa, paskamer, stellingkasten, verlichting, etc.

44 Gebouwen120.000 Deze bedrijfsinrichting heet inventaris.

45 Gebouwen120.000 Inventaris De inventaris komt ook in het overzicht.

46 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 De waarde van de inventaris bedraagt bijvoorbeeld 20.000

47 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Een winkel heeft natuurlijk ook een voorraad.

48 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Deze voorraad heet soms ook goederen...

49 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 De voorraad komt ook op de balans.

50 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Iedere onderneming heeft ook geld in kas nodig …

51 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Iedere onderneming heeft ook geld in kas nodig … Stel 20.000

52 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 In het overzicht ….

53 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 Alle noodzakelijke bezittingen opgeteld zijn ….

54 Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Alle noodzakelijke bezittingen opgeteld zijn 190.000

55 Debet Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Aan de rechterkant staat hoe de onderneming aan het geld is gekomen.

56 Debet Credit Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Deze kant heet de creditkant.

57 Debet Credit Gebouwen120.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Stel de eigenaar heeft 100.000 eigen geld in de onderneming ingebracht.

58 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Dit heet eigen vermogen

59 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000 ? Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Hoeveel zal er nog geleend moeten worden ?

60 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000 ? Goederen30.000 Kas20.000 190.000 190.000 – 100.000 =

61 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Bij de bank zal dus nog 90.000,- geleend moeten worden

62 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 De optelling van de creditzijde is natuurlijk ook 190.000

63 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Omdat de creditzijde laat zien hoe de debetzijde gefinancierd is zijn de optellingen aan elkaar gelijk !

64 Debet Balans Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Omdat de debetzijde altijd even groot is als de creditzijde wordt het overzicht een balans (weegschaal) genoemd.

65 Debet Balans Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Investering De debetzijde laat zien waarin de onderneming geld geïnvesteerd heeft.

66 Debet Balans Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 Financiering De creditzijde laat zien hoe de investeringen gefinancierd zijn.

67 Debet Credit Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 In plaats van de woorden debet en credit worden ook vaak de woorden activa en passiva gebruikt.

68 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Goederen30.000 Kas20.000 190.000 activa en passiva komen dan in de kop van de balans

69 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening95.000 Debiteuren5.000 Goederen30.000 Kas20.000 195.000 Op de debetkant zie je ook vaak debiteuren.

70 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening95.000 Debiteuren5.000 Goederen30.000 Kas20.000 195.000 Debiteuren zijn klanten van wie de onderneming nog geld heeft te vorderen..

71 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening95.000 Debiteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 In plaats van kas zie je op de balans vaak het begrip liquide middelen…

72 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening95.000 Debiteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Dit is een verzamelwoord voor alle betalingsmiddelen van een onderneming zoals kas, bankrekening, etc.

73 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Op de creditkant staat vaak crediteuren …

74 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Crediteuren zijn leveranciers waaraan de onderneming nog geld moet betalen…

75 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Dus crediteuren zijn net als banklening ook een schuld.

76 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 De schulden van een onderneming behoren tot het vreemd vermogen

77 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Dus de creditkant bestaat uit ….

78 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Eigen vermogen

79 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 … en Vreemd vermogen

80 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Een balans is en overzicht van de bezittingen..

81 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Een balans is en overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen …

82 Activa Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Een balans is en overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en het vreemde vermogen van een onderneming….

83 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Eigen vermogen100.000 Inventaris20.000Lening90.000 Debiteuren5.000Crediteuren5.000 Goederen30.000 Liquide middelen20.000 195.000 Een balans is en overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en de schulden van een onderneming …. op een bepaald tijdstip.


Download ppt "Agenda    . Wat is een balans? Ondernemingen en andere organisaties stellen minstens één keer per jaar een balans op. De balans geeft een financieel."

Verwante presentaties


Ads door Google