De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘IS ER GELD NODIG VOOR DE ONDERNEMING?’ FINANCIEEL PLAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘IS ER GELD NODIG VOOR DE ONDERNEMING?’ FINANCIEEL PLAN."— Transcript van de presentatie:

1 ‘IS ER GELD NODIG VOOR DE ONDERNEMING?’ FINANCIEEL PLAN

2 INVESTERING Tijd Geld, door de ondernemer en/of meestal derden Derden: Familie, vrienden, kennissen of BANK EEN BANK WIL ALTIJD ONBDERPAND!!!!

3 DE BANK Ben je in loondienst? Financiering door de bank is vaak geen probleem. Ondernemer? Geldstroom is niet meer zo vanzelf sprekend. Resultaat = Mentaliteitsverschil bank! Beoogde resultaat = Financiering van de bank rondkrijgen! Marketingplan + Financieringsplan = Financiering van de bank rondkrijgen!

4 PARAGRAFEN FINANCIERINGSPLAN Investeringsplan - Balans (paragraaf 6.2) - Kengetallen Exploitatiebegroting (paragraaf 6.3) - Privé uitgaven Liquiditeitsbegroting

5 INVESTERINGSPLAN Balans, bestaat uit activa, eigen vermogen en vreemd vermogen Balans van onderneming ……. Per 1 - 1 - ……… Debet Credit Vaste activa Eigen vermogen Grond Gebrouwen Vreemd vermogen Lang Machines Hypotheek Auto's Onderhandse lening Inventaris Banklening Vlottende activa Vreemd vermogen kort Grondstoffen Bank r/c Voorraad goederen Crediteuren Debiteuren Bank Giro Kas

6 ANALYSE BALANS Geef naar aanleiding van de analyse van de balans, antwoord op de volgende vragen: - Hoeveel eigen vermogen wordt geïnvesteerd en hoe komt de onderneming aan dat geld? - hoeveel geld is er dus nodig van de bank? - hoe gaat de onderneming dat geld aflossen? - is de onderneming liquide? (kengetallen zijn hiervoor nodig) - is de onderneming solvabel? (kengetal is hiervoor nodig)

7 LIQUIDITEITSKENGETALLEN SOLVABILITEITSKENGETALLEN Werkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden Current ratio = vlottende activa : kortlopende schulden Quick ratio = (vlottende activa – voorraad goederen) – kortlopende schulden Solvabiliteit = Totale activa : (kortlopende schulden + langlopende schulden)

8 EXPLOITATIEBEGROTING Winst- en verliesrekening Inkomsten versus Uitgaven Privé- uitgaven dienen ook opgenomen te worden in de exploitatiebegroting! Dus hiermee wordt de winst verlaagd of het verlies vergroot. Het is een prognose, maar het laat zien dat de ondernemer onderzoek heeft gedaan naar alle kostenposten!

9 VOORBEELD EXPLOITATIEBEGROTING INKOMSTEN UITGAVEN DIENST A 200HUISVESTING200 PRODUCT A 400AFSCHRIJVINGSPLAN50 PRODUCT B 1000PERSONEEL50 KANTOOR10 LENINGEN10 INKOOPKOSTEN450 RECLAME150 AUTO22 TOTAAL 1600 942 VERWACHTE EXPLOITATIEBEGROTING per 1-1-2015

10 ANALYSE VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING Er dient een exploitatiebegroting opgesteld te worden voor minimaal 3 opeenvolgende jaren Analyse van de exploitatiebegroting: Maakt de onderneming winst of verlies Wat gaat er gebeuren met de eventuele winst van de onderneming?


Download ppt "‘IS ER GELD NODIG VOOR DE ONDERNEMING?’ FINANCIEEL PLAN."

Verwante presentaties


Ads door Google