De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAFI Week 3 Vreemd vermogen Deel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAFI Week 3 Vreemd vermogen Deel 1."— Transcript van de presentatie:

1 CAFI Week 3 Vreemd vermogen Deel 1

2 Vragen 1 Noem voor- en nadelen van financiering door schulden t.o.v. aandelen.

3 Voordelen schulden t.o.v. aandelen
1. Goedkoper 2. Rente is fiscaal aftrekbaar (dividend niet) 3. Hefboomwerking vreemd vermogen 4. Geen verwatering bestaande aandelen 5. Geen stemrecht in de onderneming 6. Kan flexibeler zijn (b.v. seizoenskrediet)

4 Nadelen schulden t.o.v. aandelen
Contractuele verplichting in slechte tijden voor rente en aflossing “zwakkere” solvabiliteit waardoor moeilijker om extra krediet aan te trekken

5 2. Noem soorten langlopende schulden
Obligatielening Leasing Onderhandse lening - Bank - Familie - Vrienden - Leverancier - etc.

6 Zekerheden Hypotheek Debiteuren Voorraden Inventaris Borgstelling Etc.

7 3 Wat is sale & lease back?

8 4 Wanneer is er sprake van financial lease en wanneer van operational lease?

9 Financiële lease Kenmerken
Financieringskarakter Verwerking in de balans Economisch risico Looptijd minimaal 75% economische levensduur Koopoptie einde levensduur tegen een prijs < marktwaarde Bij aanvang contante waarde minimaal 90% reële waarde (middel-)lange looptijd

10 Operationele Leasing Huurkarakter Geen economisch risico
Flexibeler/lagere opzegkosten Off balance Relatief korte looptijd

11 5. Contante waarde Omschrijf contante waarde of present value.

12 Contante waarde (present value)
Huidige waarde van een toekomstig bedrag of bedragen Samengestelde intrest Bedrag x (1+i) = bedrag na 1 periode Bedrag na 1 periode/(1+i) = bedrag nu (contante waarde)

13 6. Annuïteit Omschrijf annuïteit Geef voorbeelden van annuïteit

14 Annuïteit Vast termijnbedrag dat bestaat uit een rentedeel en een aflossingsdeel Voorbeelden: termijnbedrag bij financial lease, annuïteitenhypotheek

15 7. Kortlopende schulden Waarom worden kortlopende schulden apart in de balans gepresenteerd?

16 8. NIBOV Wanneer neem je een niet in de balans opgenomen verplichting op in de toelichting bij de jaarrekening?

17 MCQ Week 3 3 D 4 C


Download ppt "CAFI Week 3 Vreemd vermogen Deel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google