De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende activa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende activa."— Transcript van de presentatie:

1 Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende activa en - liquide middelen. CREDIT ‘van boven naar beneden’: - eigen vermogen, - lang vreemd vermogen en - kort vreemd vermogen.

2 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … zijn kapitaalgoederen die lange tijd meegaan. (meer dan 1 productieproces / langer dan 1 jaar) Vaste activa

3 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … zijn kapitaalgoederen die maar 1 productieproces meegaan (korte tijd: minder dan 1 jaar). Vlottende activa

4 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … is de naam voor chartaal (kas) en giraal (tegoed) geld. Je kunt er mee betalen. Liquide middelen

5 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … is door de eigenaren ingebracht of ontstaan door winstreservering. Eigen vermogen

6 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … betreft schulden aan derden die voor lange tijd (langer dan een jaar) aanwezig zijn plus de voorzieningen. Lang vreemd vermogen

7 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen120.000Aandelenkapitaal60.000 Inventaris20.000Reserves40.000 Debiteuren5.000Leningen70.000 Goederen30.000Voorzieningen20.000 Bank (tegoed)18.000Crediteuren4.000 Kas 2.000Bank (tekort) 1.000 195.000 … betreft schulden aan derden die er voor korte tijd (tot een jaar) zijn en behelst o.a. rood staan bij de bank en leverancierskrediet. Kort vreemd vermogen

8 Activa Balans per 31 december 2005 Passiva Gebouwen VASTE Aandelenkapitaal EIGEN InventarisACTIVAReservesVERMOGEN Debiteuren VLOTTENDE Leningen LANG VREEMD GoederenACTIVAVoorzieningenVERMOGEN Bank (tegoed!) LIQUIDE Crediteuren KORT VREEMD KasMIDDELENBank (tekort)VERMOGEN Iedere balanszijde heeft een driedeling in vaste volgorde: Samenvattend…

9 Instinker: de bank Bank kan zowel debet als credit op de balans voorkomen. Banktegoed = debet (bezit) Je hebt een saldo op de bank waarmee je nog betalingen kunt verrichten. Banktekort = credit (schuld) Je staat ‘rood’ bij de bank en hebt dus een negatief saldo. Indien de som er niets over zegt moet je uitgaan van een banktegoed (bank = debet)!

10 Instinker: de lening Lening kan zowel debet als credit op de balans voorkomen. Lening u/g = debet (bezit) Lening is debet wanneer het geld is uitgegeven en je dus schuldeiser bent. Lening o/g = credit (schuld) Lening is credit wanneer het geld is opgenomen en je dus schuldenaar bent. Indien de som er niets over zegt moet je uitgaan van een lening o/g (lening = credit)!

11 Instinker: te… bedragen Te ontvangen en te betalen bedragen leveren soms onnodig onduidelijkheid op... Onthoud: Te ontvangen = debet (bezit) Er is geld waar jij recht op hebt, ofwel jij bent de schuldeiser. Te betalen= credit (schuld) Er is geld wat jij nog moet betalen, ofwel jij bent de schuldenaar.

12 Liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om de korte schulden terug te betalen vlot.act. + liq.mid. vv kort norm in ‘t algemeen 2 (of 200%) (x 100%)

13 Solvabiliteit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om de totale schulden terug te betalen Totaal vermogen. vv norm in ‘t algemeen 150% x 100%

14 Agenda  Les 4  16-09-2009  3.3 Volgorde van de balans  bestuderen tb par 3.1 tm 3.3 maken wb 3.4 en 3.5


Download ppt "Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende activa."

Verwante presentaties


Ads door Google