De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende."— Transcript van de presentatie:

1 Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende activa en - liquide middelen. CREDIT ‘van boven naar beneden’: - eigen vermogen, - lang vreemd vermogen en - kort vreemd vermogen.

2 Vaste activa … zijn kapitaalgoederen die lange tijd meegaan. (meer dan 1 productieproces / langer dan 1 jaar) Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

3 Vlottende activa … zijn kapitaalgoederen die maar 1 productieproces meegaan (korte tijd: minder dan 1 jaar). Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

4 Liquide middelen … is de naam voor chartaal (kas) en giraal (tegoed) geld. Je kunt er mee betalen. Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

5 … is door de eigenaren ingebracht of ontstaan door winstreservering.
Eigen vermogen … is door de eigenaren ingebracht of ontstaan door winstreservering. Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

6 Lang vreemd vermogen … betreft schulden aan derden die voor lange tijd (langer dan een jaar) aanwezig zijn plus de voorzieningen. Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

7 Kort vreemd vermogen … betreft schulden aan derden die er voor korte tijd (tot een jaar) zijn en behelst o.a. rood staan bij de bank en leverancierskrediet. Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen Aandelenkapitaal 60.000 Inventaris 20.000 Reserves 40.000 Debiteuren 5.000 Leningen 70.000 Goederen 30.000 Voorzieningen Bank (tegoed) 18.000 Crediteuren 4.000 Kas 2.000 Bank (tekort) 1.000

8 Iedere balanszijde heeft een driedeling in vaste volgorde:
Samenvattend… Iedere balanszijde heeft een driedeling in vaste volgorde: Activa Balans per 31 december Passiva Gebouwen VASTE Aandelenkapitaal EIGEN Inventaris ACTIVA Reserves VERMOGEN Debiteuren VLOTTENDE Leningen LANG VREEMD Goederen Voorzieningen Bank (tegoed!) LIQUIDE Crediteuren KORT VREEMD Kas MIDDELEN Bank (tekort)

9 Instinker: de bank Bank kan zowel debet als credit op de balans voorkomen. Banktegoed = debet (bezit) Je hebt een saldo op de bank waarmee je nog betalingen kunt verrichten. Banktekort = credit (schuld) Je staat ‘rood’ bij de bank en hebt dus een negatief saldo. Indien de som er niets over zegt moet je uitgaan van een banktegoed (bank = debet)!

10 Instinker: de lening Lening kan zowel debet als credit op de balans voorkomen. Lening u/g = debet (bezit) Lening is debet wanneer het geld is uitgegeven en je dus schuldeiser bent. Lening o/g = credit (schuld) Lening is credit wanneer het geld is opgenomen en je dus schuldenaar bent. Indien de som er niets over zegt moet je uitgaan van een lening o/g (lening = credit)!

11 Instinker: te… bedragen
Te ontvangen en te betalen bedragen leveren soms onnodig onduidelijkheid op... Onthoud: Te ontvangen = debet (bezit) Er is geld waar jij recht op hebt, ofwel jij bent de schuldeiser. Te betalen= credit (schuld) Er is geld wat jij nog moet betalen, ofwel jij bent de schuldenaar .

12 Liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om de korte schulden terug te betalen vlot.act. + liq.mid vv kort norm in ‘t algemeen 2 (of 200%) (x 100%)

13 Solvabiliteit geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om de totale schulden terug te betalen Totaal vermogen vv norm in ‘t algemeen 150% x 100%

14 Agenda  Les 4  16-09-2009  3.3 Volgorde van de balans
 bestuderen tb par 3.1 tm 3.3 maken wb 3.4 en 3.5


Download ppt "Volgorde van de balans De balansposten worden altijd in een bepaalde volgorde geplaatst. DEBET ‘van boven naar beneden’: - vaste activa, - vlottende."

Verwante presentaties


Ads door Google