De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)"— Transcript van de presentatie:

1 H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)

2 Wat is een kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht: Overzicht van Inkomend en uitgaand geld (ontvangsten en uitgaven) Misconceptie: Opbrengsten en Kosten Verplicht volgens IFRS

3 Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Opbrengsten -/- Kosten = Winst Ontvangsten -/- Uitgaven = Mutatie liquide middelen Realisatie Matching Toerekening Geen toerekening Subjectief Objectief

4 Kasstroomoverzicht of Staat van herkomst en besteding van middelen (SHBM) Doel: inzicht in veranderingen van de liquide middelen Gegeven: Balans van N.V. Enve: 1/1/20071/1/2008 1/1/2007 1/1/2008 Gebouwen500600Aandelenvermogen360460 Voorraden150200Winstreserve100130 Debiteuren 40 50Hypothecaire lening200230 Liquide middelen 10 20Crediteuren 40 50 700870700870 Resultatenrekening over 2007: Bruto-winst:500 - algemene kosten400 - afschrijvingskosten 50 = Netto-winst (voor belastingen) 50 - Vennootschapsbelasting 20 = Netto-winst (na belastingen) 30(werd geheel gereserveerd)

5 Eenvoudige SHBM Herkomst: Toename Eigen Vermogen: - Aandelenvermogen100 - Winstreserve 30 Toename Lang Vreemd Vermogen:- Hypothecaire lening 30 Toename Kort Vreemd Vermogen:- Crediteuren 10 170 Besteding: Investering in Vaste activa:- Gebouwen100 Investering in Vlottende activa:- Voorraden 50 - Debiteuren 10 Investering in Liquide middelen- Liquide middelen 10 (Toename liquide middelen)170

6 Kasstroomoverzicht:Indirecte methode: -Indirecte methode: vergelijken van de balansposten en vanuit de winst (meestal) Werkkapitaal: Vlottende activa + liquide middelen - Kvv Verder nog te verdelen in: - Operationele activiteiten: “dagelijkse “ bedrijfsproces - Financieringsactiviteiten: Emissie, leningen - Investeringsactiviteiten: aankoop/ verkoop DPM

7 Kasstroomoverzicht:Directe methode: uitgaven en inkomsten via het kasboek: (intern) Bijv: ontvangen van klanten: Debiteuren Begin: 41 Debiteuren Eind: 35 Omzet: 698 Totaal ontvangen:704 mln Voorraad begin:80 Inkopen: -> = 540 mln Voorraad eind:120 Inkoopwaarde omzet: 500 Crediteuren begin:42 Crediteuren eind:60 Inkopen:540 Betaalt aan leveranciers: 522


Download ppt "H 17 Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding van middelen)"

Verwante presentaties


Ads door Google