De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Investeringsselectie. Investeringsoverzicht •Investeringen –Materiële vaste activa –Immateriële vaste activa –Vlottende activa (geïnduceerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Investeringsselectie. Investeringsoverzicht •Investeringen –Materiële vaste activa –Immateriële vaste activa –Vlottende activa (geïnduceerd."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Investeringsselectie

2 Investeringsoverzicht •Investeringen –Materiële vaste activa –Immateriële vaste activa –Vlottende activa (geïnduceerd werkkapitaal) •Bruto Investeringen –Netto investeringen –Vervangingsinvesteringen •Netto investeringen –Uitbreidingsinvesteringen –Mutaties geïnduceerd werkkapitaal

3 Operational leverage •Ondernemingen met relatief veel vaste activa hebben een starre kostenstructuur (de kosten veranderen niet mee met de omzet) •Het bedrijfsresultaat van ondernemingen met relatief veel vaste activa schommelt meer bij veranderingen in de omzet dan dat van ondernemingen met relatief weinig vaste activa •De mate waarin het bedrijsresultaat verandert als gevolg van een verandering in de omzet wordt weergegeven door de Operational leverage •Operational leverage = Δ Bedrijfsresultaat / Δ Omzet

4 Soorten kasstromen bij een investering •Initiële kasstroom –tijdstip: begin –soort kasstroom: investering •Explotatie kasstroom –tijdstip: gedurende de looptijd van het project –soort kasstroom: debiteurenbetalingen, inkoop van grondstoffen, betaling van lonen etc. •Liquidatiekasstroom –tijdstip: op de einddatum van het project –soort kasstroom: verkoop van machine of andere productiemiddelen die over zijn

5 Investeringsselectiecriteria •Terugverdienperiode (pay back period) •Netto contante waarde methode (NCW) •Interne rentevoetmethode (IR) •Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)

6 Terugverdienperiode (TVP) •Investeringsbedrag: 300.000 •Jaarlijkse exploitatiekasstroom: •Na vier jaar is 280.000 terugverdiend •In het vijfde jaar moet nog 20.000 worden terugverdiend •Uitgaande van een lineair verloop kost dat 20.000 / 120.000 = 0,17 jaar •De terugverdienperiode = 4 + 0,17 = 4,17 jaar •Moet dit project doorgaan? 123456 40.00060.00080.000100.000120.000

7 Netto contante waarde methode (NCW) •Investeringsbedrag: 300.000 •WACC = 7% •Jaarlijkse exploitatiekasstroom: •NCW = -300.000 + 37.383 + 52.406 + 65.304 + 76.290 + 85.558 + 79.961 = 96.902 •Moet dit project doorgaan? 123456 40.00060.00080.000100.000120.000 40.000 1,07 60.000 1,07 2 80.000 1,07 3 100.000 1,07 4 120.000 1,07 5 120.000 1,07 6 37.38352.40665.30476.29085.55879.961

8 Interne rentevoet methode (NCW) •Investeringsbedrag: 300.000 •WACC = 7% •Jaarlijkse exploitatiekasstroom: •Zoeken naar rentevoet waarbij de NCW gelijk is aan nul = interne rentevoet: ? = 15,15% •Moet dit project doorgaan? 123456 40.00060.00080.000100.000120.000 40.000 1,0? 60.000 1,0? 2 80.000 1,0? 3 100.000 1,0? 4 120.000 1,0? 5 120.000 1,0? 6

9 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR) gemiddelde winst na belasting gemiddeld geïnvesteerd vermogen GBR = • Investeringsbedrag: 300.000 (geen liquidatiewaarde) • Jaarlijkse winst: •GBR = 86.667 / (300.000 + 0) / 2 = 57,78% 123456gem 40.00060.00080.000100.000120.000 86.667

10 Waardering van ondernemingen •Intrinsieke waardemethode •Rentabiliteitswaarde methode •Dividend discount model

11 Intrinsieke waardemethode •Waarderen van alle balansposten op marktwaarde (fair value) •Waarde van de onderneming = marktwaarde activa – marktwaarde passiva •Aandachtspunten –Latente belastingen –Balans is momentopname –Geen rekening gehouden met toekomstige winsten –Geen waarde toegekend aan goodwill

12 Rentabiliteitswaardemethode •Waarde van het toekomstige bedrijfsresultaat •Uitgangspunt: bedrijfsresultaat loopt tot in het oneindige door •Vergelijking bij aanname nulgroei Bedrijfsresultaat na belasting Waarde onderneming = WACC •Vergelijking bij aanname constante groei: Bedrijfsresultaat na belasting Waarde onderneming = WACC - groeivoet

13 Rentabiliteitswaardemethode •Waarde van de toekomstige vrije kasstromen •Uitgangspunt: vrije kasstromen lopen tot in het oneindige door •Vergelijking bij aanname nulgroei Vrije kasstroom Waarde onderneming = WACC •Vergelijking bij aanname constante groei: Vrije kasstroom Waarde onderneming = WACC - groeivoet


Download ppt "Hoofdstuk 8 Investeringsselectie. Investeringsoverzicht •Investeringen –Materiële vaste activa –Immateriële vaste activa –Vlottende activa (geïnduceerd."

Verwante presentaties


Ads door Google