De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 4: Vraag & aanbod Hoofdstuk 2: De producent: het bedrijfsleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 4: Vraag & aanbod Hoofdstuk 2: De producent: het bedrijfsleven."— Transcript van de presentatie:

1 VWO 4: Vraag & aanbod Hoofdstuk 2: De producent: het bedrijfsleven

2 §2.1 Voorbeeld van een ondernemingblz. 31 Activa Balans per 1-1-2010Passiva BezittingenVermogen Balans Overzicht van de bezittingen (activa) enerzijds en de schulden en het eigen vermogen (passiva) anderzijds op één bepaald moment

3 §2.1 Voorbeeld van een ondernemingblz. 31 Activa Balans per 1-1-2010Passiva Vaste activa Eigen vermogen Gebouw Machines Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide activa Rekening Courant Kas Totaal Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Crediteuren Totaal kapitaalgoederen die meerdere productieprocessen meegaan. kapitaalgoederen die 1 productieproces meegaan. schuld waarbij de terugbetalingstermijn langer dan 1 jaar is schuld waarbij de terugbetalingstermijn korter dan 1 jaar is Hypotheek het geld waarover in principe door de eigenaar vrij kan worden beschikt (geld van de eigenaar zelf)

4 §2.3 Toegevoegde waardeblz. 18 Kosten ResultatenrekeningOpbrengsten KostenOmzet Resultatenrekening Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een bedrijf over een bepaald tijdvak.

5 §2.1 Voorbeeld van een ondernemingblz. 31 Kosten Resultatenrekening Opbrengsten Inkoopwaarde grond/hulpstoffen Omzet Loon Huur Rente Pacht Saldo WINST Totaal Saldo VERLIES Totaal Afzet x Gemiddelde Verkoopprijs

6 Productiesectoren Primaire sectorSecundaire sector Tertiaire sectorQuartaire sector §2.2 Bedrijven en ondernemingenblz. 32

7 Bedrijven die grondstoffen produceren Veeteelt Akkerbouw Tuinbouw Visserij Mijnbouw Primaire sector  §2.2 Bedrijven en ondernemingenblz. 32

8 Bedrijven die grondstoffen verwerken tot eindproduct. Secundaire sector  §2.2 Bedrijven en ondernemingenblz. 32

9 Commerciële dienstverleningNiet-commerciële dienstverlening Tertiaire sectorQuartaire sector Bedrijven die diensten verlenen met het doel winst te maken. Groothandels, winkels, verzekeringsmaatschappij, horeca, vervoersbedrijven & banken. Bedrijven en instellingen die diensten verlenen zonder het doel winst te maken. Onderwijs, bibliotheken, politiebescherming, verzorging, openbaar bestuur & vakbonden.

10 §2.3 Ondernemingsvormenblz. 34 Ondernemingsvorm 4 belangrijkste ondernemingsvormen: - Eenmanszaak - Vennootschap onder firma (VOF) De rechtsvorm van een onderneming - Besloten Vennootschap - Naamloze Vennootschap

11 http://www.mkbcooperatieraad.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6

12 §2.3 Ondernemingsvormenblz. 34 EenmanszaakVOF - 1 eigenaar- Meerdere eigenaren Voordelen: - Privé aansprakelijk voor schulden Eenvoudige manier waarop je kunt beginnen Zonder last van anderen belangrijke beslissingen kunnen nemen Hele winst voor jezelf Nadeel: Voortbestaan in gevaar bij overlijden eigenaar Voordelen: Kan werk beter verdelen Mogelijkheden om geld te lenen zijn groter

13 §2.3 Ondernemingsvormenblz. 34 Besloten VennootschapNaamloze Vennootschap - Aandeelhouders zijn eigenaren - Aandelen staan op naam - Niet-privé aansprakelijk voor schulden  rechtspersoon - Aandelen zijn vrij verhandelbaar - Voortbestaan is goed, er zijn meerdere aandeelhouders - Voortbestaan is erg goed, er zijn meerdere aandeelhouders - Meestal één of enkele directeuren-groothandelaren

14 http://www.mkbcooperatieraad.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6

15 §2.3 Ondernemingsvormenblz. 34 Aandelen - Aandelen van een NV worden vrij verhandeld op de effectenbeurs - Eigendomsbewijs van een bedrijf - Dividend  Jaarlijkse uitkering van de winst over een aandeel - Als het goed gaat met een bedrijf stijgt de koers van een bedrijf, de aandeelhouders kunnen hun aandelen dan verkopen met winst - Aandeelhouder heeft stemrecht bij aandeelhoudersvergadering

16 §2.5 Van Micro naar Mesoblz. 25 Bedrijfstak Alle bedrijven die zich bezig houden met hetzelfde gedeelte van het productieproces.

17 §2.5 Van Micro naar Mesoblz. 25 Berekenen totale productie van een bedrijfskolom Bedrijfskolom Verticaal schema van ondernemingen die betrokken zijn bij de voortbrenging en distributie van een product. Van oerproducent, via tussenschakels tot de consument. Productiewaarde of toegevoegde waarde van afzonderlijke bedrijven te aggregeren (samenvoegen) http://home.hetnet.nl/~daanrijsenbrij/ebi/nl/images/h1-11.gif

18 Voorbeeld bedrijfskolom van kleding Katoenplantage …. Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Winkel Hoe verder in de bedrijfskolom hoe hoger de prijs. Product wordt steeds duurder!!! Inkoopprijs + toegevoegde waarde

19 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Detailhandel Integratie of Verticale expansie het verdwijnen van een schakel in een bedrijfskolom waardoor ook een markt verdwijnt. De bedrijfskolom wordt korter.

20 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoen & kledingfabriek Groothandel Detailhandel Integratie of Verticale expansie het verdwijnen van een schakel in een bedrijfskolom waardoor ook een markt verdwijnt. De bedrijfskolom wordt korter.

21 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Detailhandel Differentiatie er komt een extra schakel (markt) bij in een bedrijfskolom omdat een onderneming een deel van het productieproces afstoot (uitbesteedt). De bedrijfskolom wordt langer.

22 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Stoffenfabriek Groothandel Detailhandel Differentiatie er komt een extra schakel (markt) bij in een bedrijfskolom omdat een onderneming een deel van het productieproces afstoot (uitbesteedt). De bedrijfskolom wordt langer. Kledingfabriek

23 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Detailhandel Parallellisatie bedrijven verrichten activiteiten die in verschillende bedrijfskolommen thuishoren De bedrijfskolom wordt breder.

24 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Detailhandel Parallellisatie (branchevervaging) bedrijven verrichten activiteiten die in verschillende bedrijfskolommen thuishoren De bedrijfskolom wordt breder. & Tassenfabriek

25 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Kledingfabriek Groothandel Detailhandel Specialisatie het zich toeleggen door een onderneming op één of slechts enkele producten van de betreffende bedrijfskolom. De bedrijfskolom wordt smaller.

26 Katoenplantage Veranderingen in de bedrijfskolom Katoenfabriek Broekenfabriek Groothandel Detailhandel Specialisatie het zich toeleggen door een onderneming op één of slechts enkele producten van de betreffende bedrijfskolom. De bedrijfskolom wordt smaller.


Download ppt "VWO 4: Vraag & aanbod Hoofdstuk 2: De producent: het bedrijfsleven."

Verwante presentaties


Ads door Google