De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passiva (creditzijde) Externe verslaggeving. Passiva Eigen vermogen  Geplaatst aandelenvermogen  Reserves  Winstsaldo na belasting (nettowinst) Voorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passiva (creditzijde) Externe verslaggeving. Passiva Eigen vermogen  Geplaatst aandelenvermogen  Reserves  Winstsaldo na belasting (nettowinst) Voorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 Passiva (creditzijde) Externe verslaggeving

2 Passiva Eigen vermogen  Geplaatst aandelenvermogen  Reserves  Winstsaldo na belasting (nettowinst) Voorzieningen Vreemd vermogen lang (lening > 1 jaar)  Hypotheken, leningen, (converteerbare) obligaties, Vreemd vermogen kort (lening < 1 jaar)  Rekening courant, Crediteuren, overlopende passiva,

3 Passiva: Eigen vermogen Aandelen Maatschappelijk aandelen vermogen - Aandelen in portefeuille Geplaatst aandelenvermogen -Agio aandelen emissie boven pari (boven nominale waarde) Reserves-Herwaardering Activa wordt hoger gewaardeerd -Algemene Winst wordt niet uitgekeerd maar gereserveerd WinstsaldoOnverdeelde Winst na belasting van het lopende boekjaar

4 Passiva: Voorzieningen Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Geschatte toekomstige verplichtingen of kosten die verband houden met de voorgaande perioden. Ontstaan door nu kosten te boeken voor toekomstige uitgaven. Als de voorziening wordt aangesproken: wel uitgaven maar geen kosten. Die waren immers al geboekt. Soorten:  Pensioenen  Garanties  Groot onderhoud

5 Vreemd vermogen lang Hypotheken  Lineaire  Annuïteiten  Aflossingsvrije  Spaar (converteerbare) obligaties Onderhandse leningen

6 Vreemd vermogen kort Rekening courant krediet  Kredietplafond  Dispositieruimte Overlopende passiva  Nog te betalen  Vooruitontvangen Crediteuren

7 Converteerbare obligaties Obligatie is een lening in stukjes Converteerbare obligaties kunnen omgewisseld worden in aandelen  Bedrijf wil eigenlijk aandelen uit geven maar vindt de koers op het moment te laag en verwacht dat deze gaat stijgen.  Lagere rente dan bij gewone obligatie Conversie koers: Conversie Prijs:Waarde (obligatie + bijbetaling) /Aantal aandelen Conversie%:Conversieprijs / nominale waarde

8 Voorbeeld Conversie XX heeft € 40 miljoen nodig en wil max. 1 miljoen aandelen uitgeven. De huidige koers is € 30 en dus niet toereikend. XX gaat converteerbare obligaties verkopen: 200.000 stuks voor € 200 nominaal Voorwaarden:  1 obligatie + € 80 = 7 aandelen.  Conversie prijs: Waarde (obligatie + bijbetaling) /Aantal aandelen (200 + 80) / 7 = € 40 Kopers zullen de obligatie pas converteren als de beurskoers € 40 of meer is.

9 Winstverdeling Resultaat uit bedrijfsvoering Winst voor belasting Vennootschap belasting NettowinstDividendCashdividend Uit te keren Cash Dividend belasting Stockdividend Winstreserve Tantièmes Percentage van het geplaatste aandelenvermogen Percentage van het totale dividend


Download ppt "Passiva (creditzijde) Externe verslaggeving. Passiva Eigen vermogen  Geplaatst aandelenvermogen  Reserves  Winstsaldo na belasting (nettowinst) Voorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google