De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15. Octrooi- en auteursrecht. © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Intellectueel eigendom •recht op een idee •intellectuele eigendomsrechten: –octrooi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15. Octrooi- en auteursrecht. © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Intellectueel eigendom •recht op een idee •intellectuele eigendomsrechten: –octrooi."— Transcript van de presentatie:

1 15. Octrooi- en auteursrecht

2 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Intellectueel eigendom •recht op een idee •intellectuele eigendomsrechten: –octrooi –auteursrecht –modellenrecht –Merkenrecht •namaak mag, – tenzij...

3 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Octrooi •octrooi: –een exclusief recht op een technische uitvinding waarmee men een ander kan verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode •octrooi geeft tijdelijk (maximaal twintig jaar) een monopolie

4 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4

5 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Wanneer octrooi? 1.nieuwheid (art. 4 ROW) –indien uitvinding géén deel uitmaakt van de stand der techniek, wereldwijd 2.inventiviteit (art. 6 ROW) indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek 3.industrieel toepasbaar (art 7 ROW)

6 Geheimhouding •tot aan de dag van indiening van de octrooiaanvrage dient de uitvinding geheim te worden gehouden –bij contact met buitenstaanders (deskundigen etc.) geheimhouding contract laten tekenen •voortijdige openbaring van uitvinding maakt bescherming onmogelijk © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6

7 Werknemer en uitvinding •het recht op octrooi komt toe aan de werknemer (art. 12 ROW); –tenzij; •de aard van de betrekking inhoudt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt om uitvindingen te doen © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7

8 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8 Octrooiaanvrage •aanvrager is niet altijd uitvinder •zelf stappen ondernemen bij het Octrooi centrum •de aanvraag voor octrooi blijft na indiening 18 maanden geheim –daarna publicatie van de octrooiaanvraag •nu voor iedereen in te zien

9 Octooi en patent •octrooi = Nederlandse naam •patent = engelse naam •theorieën, gedachten, rekenmethoden, ideeën zonder concrete uitwerking, zijn niet door een octrooi te beschermen © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9

10 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Territoriale gebondenheid •een octrooi geldt per staat (land) •een nationale octrooiaanvraag kan worden uitgebreid naar een internationale octrooiaanvraag

11 Internationaal octrooi •europees octrooi (geldig in de meeste europese staten) •indienen bij het Europees Octrooibureau (EOB) in München of Den Haag –in plaats van bij de 31 afzonderlijke nationale octrooiraden •wereld octrooi © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11

12 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Rechtsmiddelen •octrooi geeft het recht om anderen te verbieden een uitvinding toe te passen (art. 70 ROW) •schadevergoeding –voor de schade die de octrooi houder heeft geleden door de inbreukmakende handelingen

13 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Auteursrecht •het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (art. 1 AW) •een goed idee wordt niet beschermd

14 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14 Het auteursrechtelijk beschermd werk •voorwerp: –boeken, kranten, brochures, foto's etc –muziek, film, video, computerprogramma’s etc –tekeningen, schilderijen, kaarten etc –schoenen, truien, koffers etc De BH bandjes van Marlies Dekkers

15 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Maker •de maker wordt beschermd •werknemer (art. 7 AW) –maken van auteursrechtelijke werken voor een werkgever, werkgever heeft in beginsel auteursrecht

16 Rechten •auteursrecht op een werk geeft twee exclusieve rechten: –het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en –het alleenrecht om het te verveelvoudigen © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16

17 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17 Ontstaan en duur •het "maken" is voldoende, het werk moet voor anderen waarneembaar zijn •auteursrecht eindigt 70 jaar nadat de maker is overleden Elzie Segar, de geestelijk vader van Popeye, overleed in 1938

18 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18 Overdracht auteursrecht •erfopvolging •schriftelijk contract (authentieke of onderhandse akte) (art. 2 AW)

19 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19 Rechtshandhaving •vaak via kort geding –schadevergoeding eisen (art. 27 AW) –beslaglegging, vernietiging etc. (art. 26ev AW) •inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad Boven: ‘Mok Deuk’ van V&D. Onder: ‘Deukbeker’ van Brandt.

20 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20 Rechten van geportretteerde •in opdracht (art. 19 en 20 AW) –toestemming om een foto te maken geeft niet automatisch het recht een portret openbaar te maken •niet in opdracht (art. 21 AW) –criterium: "redelijk belang"

21 Persoonlijkheidsrechten •maker kan zich verzetten tegen publicatie zonder naamsvermelding, tegen onredelijke wijzigingen en tegen verminking van het werk, zelfs als hij de rechten heeft overgedragen (art. 25 AW) © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21

22 © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22 Wet naburige rechten •bescherming van uitvoerende kunstenaars (musici, acteurs, dansers cabaretiers etc)

23 Rechten uitvoerende kunstenaars •uitvoerend kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor onder andere: –het opnemen van hun uitvoeringen; –het maken van kopieën van die opnamen; –het verkopen, verhuren of uitlenen van die opnamen; –het (her)uitzenden © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23


Download ppt "15. Octrooi- en auteursrecht. © 2009 Mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Intellectueel eigendom •recht op een idee •intellectuele eigendomsrechten: –octrooi."

Verwante presentaties


Ads door Google