De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (Wvg) mr. J.G. (Josine Bossink)

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (Wvg) mr. J.G. (Josine Bossink)"— Transcript van de presentatie:

1 DE WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (Wvg) mr. J.G. (Josine Bossink)

2 Wet voorkeursrecht gemeenten –Inleiding –Vestigingsvereisten –Vestiging voorkeursrecht Oud Gastel –Maximale duur voorkeursrecht –Zienswijzen en bezwaar –Aanbiedingsplicht –Wijze van aanbieden –Reactie gemeente op aanbieding –Prijsbepaling

3 Vestigingsvereisten –Huidig gebruik moet afwijken van de toegedachte bestemming Vergelijkbaar maar beter of intensiever gebruik is ook afwijkend gebruik –De toegedachte bestemming mag niet agrarisch zijn

4 Vestiging voorkeursrecht Oud Gastel -Besluit college van 18 november 2008 op basis van een nog niet ter inzage gelegd ontwerpplan met werkingsduur van maximaal 3 maanden -Op 12 februari 2009 te nemen raadsbesluit op basis van een nog niet ter inzage gelegd ontwerpplan met werkingsduur van maximaal 3 jaren

5 Maximale duur voorkeursrecht -Binnen 3 jaren dient de raad nu een structuurvisie, of een bestemmingsplan vast te stellen -Indien de raad eerst een structuurvisie vaststelt, dan dienen zij vervolgens uiterlijk binnen 3 jaren alsnog een bestemmingsplan vast te stellen -Het voorkeursrecht is, na vaststelling van het bestemmingsplan, geldig voor een periode van 10 jaren

6 Zienswijzen -Van 20 november 2008 tot en met 19 december 2008 heeft u de mogelijke om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen in te dienen tegen het door de raad op 12 februari 2009 te nemen besluit

7 Bezwaar -Vanaf 20 november 2008 kunt u gedurende zes weken bezwaar maken tegen het collegebesluit van 18 november 2008 -Vanaf 16 februari 2009 kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken tegen het op 12 februari 2009 te nemen raadsbesluit -Een bezwaarschrift dat is gericht tegen het collegebesluit, wordt geacht ook te zijn gericht tegen het raadsbesluit (u hoeft dus niet 2 keer een bezwaarschrift in te dienen)

8 Aanbiedingsplicht –Géén verplichting tot verkoop –Als men wil verkopen, dan moet eerst de gemeente in de gelegenheid worden gesteld het perceel te kopen (plicht tot aanbieden)  tenzij er een uitzonderingsgrond bestaat

9 Uitzonderingen –overeenkomst met familieleden (rechte lijn of zijlijn 2e graad) –verdeling huwelijksgemeenschap / nalatenschap –uiterste wilsbeschikking –voor vestiging gesloten en in kadaster ingeschreven optie-, of koopovereenkomst –overeenkomst met andere overheden –verkoop krachtens wet / rechterlijk bevel / openbare executoriale verkoop –overeenkomst met pachter (alleen gedurende eerste 3 jaren)

10 Wijze van aanbieden –Schriftelijk per aangetekende brief –Vermelden kadastrale gegevens (gemeente, sectie en nummer/nummers) –Vermelden van de oppervlakte –Machtiging indien aanbieding namens eigenaar wordt gedaan

11 Reactie gemeente op aanbieding –Ontvangstbevestiging door college (zo spoedig mogelijk) –Binnen 8 weken moet college besluiten of men in onderhandeling wil treden –Besluit college dat ze niet willen onderhandelen, of besluit college niet binnen 8 weken  dan is men gedurende 3 jaren vrij om aan een derde te verkopen

12 Prijsbepaling inzake aanbieding − Werkelijke waarde: prijs in het vrije commerciële verkeer tussen een redelijk handelende verkoper een redelijk handelende koper − Deskundigenadvies over de prijs mogelijk op verzoek van verkoper (kosten van dit advies zijn voor de gemeente)


Download ppt "DE WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN (Wvg) mr. J.G. (Josine Bossink)"

Verwante presentaties


Ads door Google