De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering toekomststrategie Essent Harm Assies en Henk Kosmeijer Portefeuillehouders nutsvoorzieningen en financiën Informatieavond Essent, 17 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering toekomststrategie Essent Harm Assies en Henk Kosmeijer Portefeuillehouders nutsvoorzieningen en financiën Informatieavond Essent, 17 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering toekomststrategie Essent Harm Assies en Henk Kosmeijer Portefeuillehouders nutsvoorzieningen en financiën Informatieavond Essent, 17 maart 2009

2 Programma  18.55Opening  19.00Presentatie  19.30Vragen  19.50Afronding en sluiting

3 Opbouw presentatie  Deel I, Proces extern Besluitvorming aandeelhouders  Deel II, Beoordeling door Aandeelhouder- commissie (AHC)  Deel III, Proces intern Besluitvorming college B&W  Deel IV, Vervolg proces

4 Proces extern  Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent, aandeelhoudersvergadering 27 juni 2008  Splitsingsplan Essent N.V.  Afspraken tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Aandeelhoudercommissie -Geheimhoudingsverklaring -Extra aandeelhoudersvergaderingen -Zoeken naar strategische partner voor commerciele deel van Essent N.V.  Advies van Lazard en Simmons&Simmons aan aandeelhoudercommissie  Brief en ondersteuning van AHC aan alle aandeelhouders, waaronder Tynaarlo

5 Beoordeling aandeelhoudercommissie  Goed onderhandelingsresultaat  Concept-voorstel voorbereiden voor colleges van GS en B&W  Ontbindende voorwaarden: -Goedkeuring aandeelhouders -Aandeelhouders moeten kunnen besluiten om wel of niet toe te treden tot de overeenkomst tussen Essent N.V. en RWE AG

6 Proces Intern  Voorlopig besluit B&W om toe te treden tot overeenkomst en aandelen Essent N.V. te verkopen, omdat: -zorgvuldig afwegingsproces heeft plaatsgevonden -Schaalgrootte en inkoopkracht die ontstaat is noodzakelijk voor toekomst Essent -RWE sluit convenant met Nederlandse overheid in kader duurzaamheid -Essent blijft in de Benelux een herkenbaar onderdeel van RWE (neemt RWE activiteiten over en houdt naam) -Geen publiek belang om aandeelhouder te blijven van commerciele deel Essent

7 Consequenties  Deelname Enexis Holding N.V., inclusief bruglening  Deelname Essent Milieu Holding B.V.  Deelname in voor transactie benodigde vennootschappen (tijdelijk): -Maastricht vennootschap -CBL vennootschap -Extra Zekerheid vennootschap -Bruglening vennootschap -Claim Staat vennootschap  Deelname in Escrow (reservering voor risico’s)

8 Financieel  Derde kwartaal 2009: -Totaal 12,7 miljoen voor Tynaarlo (€12.748.305) + inleg in Escrow -Afgerond 3 miljoen euro (€2.996.910) incidenteel vrij te besteden -Afboeken waarde huidige aandelen Essent op balans Tynaarlo (€251.395,-) -9,5 miljoen euro moet worden gereserveerd voor het opvangen van het huidige dividend. Dit bedrag is opgebouwd uit: - lening aan Enexis - resterende ‘op de bank’  Eventuele voordelen na 2009: -Dividend Enexis, netto -Verkoop Essent Milieu, netto -Vrijval Escrow

9 Vervolg proces  Bespreken voorgenomen besluit B&W in raad 7 april a.s. voor wensen of bedenkingen  Uiterlijk 12 mei 2009 definitief standpunt B&W  Goedkeuring Provincie Drenthe deelname in vennootschappen  Aanpassen van overeenkomst tussen Essent N.V. en RWE AG is niet mogelijk  Keuze was: toetreden of niet toetreden

10 Wensen of bedenkingen  Toekomststrategie Essent in lijn met verwachtingen? -Besluitvorming Europa -Besluitvorming Den Haag -Welk publiek belang wil je dienen  9,3 miljard de waarde van commerciele deel Essent?  Risico’s in nieuwe vennootschappen beheersbaar?

11 Afweging B&W  Essent krijgt gewenste schaalgrootte (Top 4 Europa).  Geen vermogen meer in risicovolle onderneming.  Geen publiek belang om aandeelhouder te blijven in commerciele activiteiten in energiemarkt.  Financiele consequenties.  Risico’s voor nieuwe vennootschappen zijn aanvaardbaar.  Wel publiek belang om aandeelhouder te blijven in netwerkbedrijf voor energievoorziening.  Netwerk mag niet in buitenlandse handen komen.  RWE logische partner voor Essent, omdat er al veel samengewerkt wordt.  RWE wil een duurzame toekomst tegemoet.

12 Samenvatting  Wensen of bedenkingen  Definitief besluit  Goedkeuring Provincie  Eind 2009 1e deel opbrengst  Binnen 6 jaar duidelijkheid over eventuele netto meeropbrengsten

13 Vragen?


Download ppt "Uitvoering toekomststrategie Essent Harm Assies en Henk Kosmeijer Portefeuillehouders nutsvoorzieningen en financiën Informatieavond Essent, 17 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google