De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 april 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerpatelier Terugkoppeling ingebrachte ontwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 april 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerpatelier Terugkoppeling ingebrachte ontwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 1 april 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerpatelier Terugkoppeling ingebrachte ontwerpen

2 2 Programma Opening en welkom19.00u - 19.15u Plenaire toelichting19.15u - 20.00u ‘Informatiemarkt’20.00u - 21.00u

3 3 Terugblik: wat is er gebeurd? Inventarisatie van ideeën in ontwerpatelier Uitwerking ideeën in schetsmatige ontwerpen Schetsontwerpen beoordeeld op: kenmerken voordelen nadelen Keuze: welke delen van schetsontwerpen worden als variant meegenomen in TN/MER? Terugkoppeling: ontwerpatelier 1 april

4 4 Kader: de tracéwet Tracéwet: t.b.v. de planologische voorbereiding aanpassing hoofdinfrastructuur Onderdeel van de tracéwet: TN/MER Vervolg: standpunt van de minister(s) -> keuze voor één van de A9-alternatieven uitwerking van het standpunt in een (Ontwerp) Tracébesluit

5 5 Onderliggend wegennet (OWN) Aanpassingen OWN in verband met noodzakelijke veranderingen ontsluitingsstructuur onder de tracéwetprocedure Aanpassingen OWN als gevolg van planologische ontwikkelingen niet (Masterplan BHD, BHD zuid) A9 neemt doorstroomfunctie Schipholweg over (bestuursovereenkomst) Regiowerkgroep verkeer

6 6 Beschouwde locaties

7 7 Ingebrachte ideeën Gericht op 2 invalshoeken: OWN: oplossingen voor de ontsluitings-structuur van Badhoevedorp via Schipholweg Varianten voor aansluiting Badhoevedorp (A9 - S106/T106)

8 8 Overwegingen en oplossingen voor OWN Uitgangspunt bestuursovereenkomst: nieuwe A9 neemt stroomfunctie over; geen regionale oost-west verbinding nodig (geen verlegde Schipholweg) Balans tussen goede ontsluiting dorp en onttrekken sluipverkeer knippen op strategische locaties indien nodig alternatief tracé Schipholweg indien nodig OWN met geknipte en afgewaardeerde Schipholweg op huidige locatie OWN met afgewaardeerde Schipholweg en deels alternatief tracé

9 9 Startnotitie - T106-alternatief

10 10 Startnotitie - bogenalternatief

11 11 Schipholweg variant 1* Geknipte en afgewaardeerde Schipholweg, anders uitgewerkt Langs dorp op huidige locatie Extra (intern) verkeer in dorp vanwege knip Sloterweg voor langzaam verkeer; werkgroep onderzoekt verder

12 12 Schipholweg variant 2* Geknipte en afgewaardeerde Schipholweg, anders uitgewerkt Deels alternatief tracé westzijde oostzijde (financiering niet geregeld!) Directe fietsverbinding naar Amstelveen Kruising Sloterweg voor alle verkeer

13 13 Overwegingen en oplossingen voor aansluiting Badhoevedorp Criteria voor aansluiting Badhoevedorp gebiedsontsluiting / ontmoediging sluipverkeer doorstroming / robuustheid (toekomst) ruimtebeslag oriëntatie / logica hinder kosten Half-klaverbladaansluiting Haarlemmermeeraansluiting Combinatie: kwart-klaverbladaansluiting / halve Haarlemmermeeraansluiting

14 14 Oplossingen voor aansluiting De volgende aansluitingsvormen worden als varianten in de TN/MER onderzocht: half klaverbladaansluiting met bladen aan de westzijde ter beperking van hinder voor het dorp half klaverbladaansluiting met bladen zuidwest en noordoost, omdat dit verkeerskundig gezien wenselijk is (grote stromen rechtsaf) Haarlemmermeeraansluiting, omdat deze compact en logisch is kwart klaverblad / halve Haarlemmermeeraansluiting, omdat deze efficiënt is qua ruimtegebruik

15 15 Startnotitie - T106-alternatief

16 16 Half klaverblad westelijk* Bladen aan westzijde om hinder te beperken

17 17 Half klaverblad doorstroming Grote stromen slaan rechtsaf, zodoende minder conflicten

18 18 Haarlemmermeeraansluiting* Compact Logisch

19 19 Kwart klaverblad* Efficiënt ruimtegebruik

20 20 Betekenis oplossingen OWN voor TN/MER A9 De verschillende A9-alternatieven zijn niet met alle oplossingen voor het OWN te combineren -> onderdeel van de beoordeling van de A9-alternatieven Op enkele onderdelen vragen oplossingen in het OWN om maatregelen aan de A9 -> maatregelen als variant in de TN/MER

21 21 Betekenis oplossingen OWN voor TN/MER A9 De verschillende A9-alternatieven zijn niet met alle oplossingen voor het OWN te combineren

22 22 Betekenis oplossingen aansluiting BHD voor TN/MER A9 De verschillende A9 alternatieven zijn niet met alle oplossingen voor de aansluiting te combineren Haarlemmermeeraansluiting niet wenselijk in T106-alternatief grote stromen in T106-alternatief vereisen een robuuste aansluitingsvorm -> onderdeel van de beoordeling van de A9-alternatieven De oplossingen voor het OWN beïnvloeden de keuze voor de aansluiting A9 - S106/T106 ruimtelijke inpassing en capaciteit -> onderdeel van de beoordeling van de aansluitingsvarianten

23 23 Betekenis oplossingen aansluiting BHD voor TN/MER A9 De oplossingen voor het OWN beïnvloeden de keuze voor de aansluiting A9 - S106/T106

24 24 Wensen Omgelegde Schipholweg werkgroep verkeer voor OWN Onsluiting BHD oost en west Schipholweg Aansluiting ver van BHD en compact aansluitingsvariant(en) Sloterweg voor autoverkeer structuurvariant, werkgroep verkeer Beperken geluid afwegingskader MER Bogenalternatief (binnenring) afwegingskader MER

25 25 Vervolg 2 varianten voor de Schipholweg onafhankelijk van A9-alternatieven onafhankelijk van keuze voor aansluitingsvariant 4 aansluitingsvarianten Badhoevedorp half klaverblad westelijk; kan altijd half klaverblad doorstroming; kan altijd Haarlemmermeeraansluiting; niet in T106-alternatief kwart klaverblad; niet in T106-alternatief Conclusie Werkgroep verkeer voor ligging Schipholweg Aansluiting Badhoevedorp: half klaverblad


Download ppt "1 april 2008 TN/MER Omlegging A9 Badhoevedorp Ontwerpatelier Terugkoppeling ingebrachte ontwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google