De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

stand van zaken februari 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "stand van zaken februari 2008"— Transcript van de presentatie:

1 stand van zaken februari 2008
Variantennota A13/A16 stand van zaken februari 2008 13 februari 2008

2 Hoofdlijn Probleemstelling Procedure Organisatie / bestuurlijk
Onderbouwing A13/A16 Toelichting Bouwstenen Varianten Informatievoorziening / communicatie

3 Probleemstelling Bereikbaarheidsproblemen Leefbaarheidsproblemen
Aanleg A4 Delft Schiedam is uitgangspunt voor studie Doorstroming A13 Overschie en A20 (KPP-TBP) Leefbaarheidsproblemen Rond A13 bij Overschie Rond A20 bij Schieplein Zware verkeersbelasting locale wegennet Onder meer: Molenlaan

4

5 Procedure Startnotitie in november 2005 Richtlijnen in april 2006
Variantennota: concept eind 2007 Trajectnota/MER: concept eind 2008 Inspraak en adviesronde: 2009 (keuze door ministers) Keus: één variant, of combinaties van delen van varianten (Ontwerp-)Tracébesluit in 2010 Start realisatie: in Financiering NU: Rijk (650 mln) + Km-plusprijs (350 mln)

6 Organisatie/bestuurlijk
Bevoegd Gezag: ministers V&W en VROM Bestuurlijke afstemgroep Voorzitter: mw Baljeu (portefeuillehouder SRR Verkeer) Leden: Veldhuijzen (PZH), Karakus (Rotterdam), De Rijke (Lansingerland), Wolf (SRR), mw Bekedam (namens drie deelgemeenten), Post (RWS) Directeurenoverleg SRR, PZH, gemeenten Rotterdam en Lansingerland, RWS Kernteam: samenwerking RWS, SRR en PZH

7 Waarom een variantennota?
Startnotitie: globale aanduiding zoekgebied Beschrijving op hoofdlijnen Uitwerking/precisering nodig voor goed (milieu-)onderzoek Onderbouwing keuze 13/A16

8 Onderbouwing A13/A16 Oplossend vermogen alternatieve maatregelen (ro, ABvM, mobiliteitsmanagement, OV, benutting/aanpassing bestaande wegen) gering Aanleg A13/A16: doorstroming op wegennet verbetert substantieel, netwerk robuuster, leefbaarheid langs A13, A20 en onderliggend wegennet (veel) beter

9 Werkwijze ontwikkeling Varianten
In kaart brengen van belangen (Ambtelijk) overleg met publieke partijen: (deel-)gemeenten, recreatieschap, hoogheemraadschap, provincie, ProRail Consultatie van maatschappelijke groepen, milieu- en bewonersorganisaties: gesprekken in juni 2007, presentatie in oktober 2007 Inbreng technische adviseurs Bouwstenen per deelgebied: - verschillende opties voor tracé, inpassing en hoogteligging - opties voor aansluitingen Varianten: combinatie van bouwstenen. Basis voor onderzoek en zorgvuldige afweging van de belangen.

10 Toelichting Bouwstenen
Terbregseplein Hoofdweg Bergse Bos (Schiebroekse Park, Vlinderstrik, HSL Passage) (Aansluitingen bij N471/N209) (Ligging Rijksweg t.o.v. N209 (Doenkade))

11 Terbregseplein Hoog of laag?

12 Hoofdweg Halve aansluiting P. Rooseveltweg of
aansluiting Hoofdweg volledig

13 Bergse Bos Onder- of bovengronds? Kort tracé of ruime boog?

14 Variant 1: Basisuitvoering
Voldaan aan wet- en regelgeving (o.m. lucht en geluid) Kostenindicatie: mln

15 Variant 2: Economische ontwikkeling
Door gebiedsontsluiting extra economische kansen Kostenindicatie: mln

16 Variant 3: Verkeerskundig optimaal
Optimaal voor totale netwerk: snelwegen en locale wegen Kostenindicatie: mln

17 Variant 4: Accent op lucht, geluid en natuur
Extra aandacht voor leefmilieu en natuurontwikkeling Kostenindicatie: mln

18 Variant 5: Gebiedsontwikkeling
Aandacht verdeeld over infrastructuur en landschap Kostenindicatie: mln

19 Variant 6: Buitenboog, basisuitvoering
Buitenboog, met brug over de Rotte Kostenindicatie: mln

20 Variant 7: Buitenboog, verdiept
Buitenboog, met een verbeterde inpassing Kostenindicatie: mln

21 Variant 8: Geboorde tunnel
Tunnel tussen President Rooseveltweg en N471 Kostenindicatie: mln

22 Actueel Besluitvorming over Varianten: advies BAG, besluit BG
Besluitvorming A4 Delft Schiedam: ook in alternatief “verbreding A13” wordt naar A13/A16 gekeken. Uitwerking aanpak vervolgstudie: uitwerking ontwerp en kostenraming, effectstudies, veel aandacht voor afstemming belangen en ontwikkelingen in “Noordas” Traject van consultatie en communicatie pm

23 Informatievoorziening / communicatie
Nieuwsbrief (gratis abonnement, via ) Website: (wegen  projectoverzicht  Dossier A13 of A16  aanleg A13-A16)


Download ppt "stand van zaken februari 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google