De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 februari 2008 Variantennota A13/A16 stand van zaken februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 februari 2008 Variantennota A13/A16 stand van zaken februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 13 februari 2008 Variantennota A13/A16 stand van zaken februari 2008

2 Variantennota A13/A16 2 Hoofdlijn Probleemstelling Procedure Organisatie / bestuurlijk Onderbouwing A13/A16 Toelichting Bouwstenen Varianten Informatievoorziening / communicatie

3 Variantennota A13/A16 3 Probleemstelling Bereikbaarheidsproblemen Aanleg A4 Delft Schiedam is uitgangspunt voor studie Doorstroming A13 Overschie en A20 (KPP-TBP) Leefbaarheidsproblemen Rond A13 bij Overschie Rond A20 bij Schieplein Zware verkeersbelasting locale wegennet Onder meer: Molenlaan

4 Variantennota A13/A16 4

5 Variantennota A13/A16 5 Procedure Startnotitie in november 2005 Richtlijnen in april 2006 Variantennota: concept eind 2007 Trajectnota/MER: concept eind 2008 Inspraak en adviesronde: 2009 (keuze door ministers) Keus: één variant, of combinaties van delen van varianten (Ontwerp-)Tracébesluit in 2010 Start realisatie: in 2012-2014 Financiering NU: Rijk (650 mln) + Km-plusprijs (350 mln)

6 Variantennota A13/A16 6 Organisatie/bestuurlijk Bevoegd Gezag: ministers V&W en VROM Bestuurlijke afstemgroep Voorzitter: mw Baljeu (portefeuillehouder SRR Verkeer) Leden: Veldhuijzen (PZH), Karakus (Rotterdam), De Rijke (Lansingerland), Wolf (SRR), mw Bekedam (namens drie deelgemeenten), Post (RWS) Directeurenoverleg SRR, PZH, gemeenten Rotterdam en Lansingerland, RWS Kernteam: samenwerking RWS, SRR en PZH

7 Variantennota A13/A16 7 Waarom een variantennota? Startnotitie: globale aanduiding zoekgebied Beschrijving op hoofdlijnen Uitwerking/precisering nodig voor goed (milieu-)onderzoek Onderbouwing keuze 13/A16

8 Variantennota A13/A16 8 Onderbouwing A13/A16 Oplossend vermogen alternatieve maatregelen (ro, ABvM, mobiliteitsmanagement, OV, benutting/aanpassing bestaande wegen) gering Aanleg A13/A16: doorstroming op wegennet verbetert substantieel, netwerk robuuster, leefbaarheid langs A13, A20 en onderliggend wegennet (veel) beter

9 Variantennota A13/A16 9 Werkwijze ontwikkeling Varianten In kaart brengen van belangen (Ambtelijk) overleg met publieke partijen: (deel-)gemeenten, recreatieschap, hoogheemraadschap, provincie, ProRail Consultatie van maatschappelijke groepen, milieu- en bewonersorganisaties: gesprekken in juni 2007, presentatie in oktober 2007 Inbreng technische adviseurs Bouwstenen per deelgebied: - verschillende opties voor tracé, inpassing en hoogteligging - opties voor aansluitingen Varianten: combinatie van bouwstenen. Basis voor onderzoek en zorgvuldige afweging van de belangen.

10 Variantennota A13/A16 10 Toelichting Bouwstenen Terbregseplein Hoofdweg Bergse Bos (Schiebroekse Park, Vlinderstrik, HSL Passage) (Aansluitingen bij N471/N209) (Ligging Rijksweg t.o.v. N209 (Doenkade))

11 Variantennota A13/A16 11 Terbregseplein Hoog of laag?

12 Variantennota A13/A16 12 Hoofdweg Halve aansluiting P. Rooseveltweg of aansluiting Hoofdweg volledig

13 Variantennota A13/A16 13 Bergse Bos Onder- of bovengronds? Kort tracé of ruime boog?

14 Variantennota A13/A16 14 Variant 1: Basisuitvoering Voldaan aan wet- en regelgeving (o.m. lucht en geluid) Kostenindicatie: 750-1.000 mln

15 Variantennota A13/A16 15 Variant 2: Economische ontwikkeling Door gebiedsontsluiting extra economische kansen Kostenindicatie: 1.550-1.800 mln

16 Variantennota A13/A16 16 Variant 3: Verkeerskundig optimaal Optimaal voor totale netwerk: snelwegen en locale wegen Kostenindicatie: 1.050-1.300 mln

17 Variantennota A13/A16 17 Variant 4: Accent op lucht, geluid en natuur Extra aandacht voor leefmilieu en natuurontwikkeling Kostenindicatie: 1.950-2.200 mln

18 Variantennota A13/A16 18 Variant 5: Gebiedsontwikkeling Aandacht verdeeld over infrastructuur en landschap Kostenindicatie: 1.650-1.900 mln

19 Variantennota A13/A16 19 Variant 6: Buitenboog, basisuitvoering Buitenboog, met brug over de Rotte Kostenindicatie: 800-1.050 mln

20 Variantennota A13/A16 20 Variant 7: Buitenboog, verdiept Buitenboog, met een verbeterde inpassing Kostenindicatie: 2.000-2.250 mln

21 Variantennota A13/A16 21 Variant 8: Geboorde tunnel Tunnel tussen President Rooseveltweg en N471 Kostenindicatie: 3.050-3.300 mln

22 Variantennota A13/A16 22 Actueel Besluitvorming over Varianten: advies BAG, besluit BG Besluitvorming A4 Delft Schiedam: ook in alternatief “verbreding A13” wordt naar A13/A16 gekeken. Uitwerking aanpak vervolgstudie: uitwerking ontwerp en kostenraming, effectstudies, veel aandacht voor afstemming belangen en ontwikkelingen in “Noordas” Traject van consultatie en communicatie pm

23 Variantennota A13/A16 23 Informatievoorziening / communicatie Nieuwsbrief (gratis abonnement, via 0800-8002) Website: www.rijkswaterstaat.nlwww.rijkswaterstaat.nl (  wegen  projectoverzicht  Dossier A13 of A16  aanleg A13-A16)


Download ppt "13 februari 2008 Variantennota A13/A16 stand van zaken februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google