De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Rijkswaterstaat 2 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties –Ambitie en probleemstelling, Frans de Kock –Nut en Noodzaak van het project, Joost van der Hart –Hoe worden uw belangen geborgd? –Onderzoek en maatregelen –BREAK, gelegenheid voor het stellen van vragen –Spoedaanpak, Patricia Hol –Waarom nu aan de slag? –Aanpak –Vergunningen –Inspraakmogelijkheden 20.30 – 21.30 Informatiemarkt

3 Rijkswaterstaat 3 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde

4 Rijkswaterstaat 4 Probleemstelling Tweeledig –De A28 tussen Utrecht en Amersfoort heeft onvoldoende capaciteit –De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing –A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig –(ontwerp) wegaanpassingsbesluit –(Omgevings) vergunningen

5 Rijkswaterstaat 5 Inhoudsopgave –Nut en Noodzaak van het project, Joost van der Hart –Hoe worden uw belangen geborgd? –Onderzoek en maatregelen –BREAK, gelegenheid voor het stellen van vragen –Spoedaanpak, Patricia Hol –Waarom nu aan de slag? –Aanpak –Vergunningen –Inspraakmogelijkheden

6 Rijkswaterstaat 6 Nut en Noodzaak van het project

7 Rijkswaterstaat 7 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Projectinformatie tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn

8 Rijkswaterstaat 8 Hoe worden (uw) belangen geborgd? Uw belangen? Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap Kan er nog iets veranderd worden? Project is 1 van 30 belangrijkste projecten in Nederland Fouten, verkeerde afweging? Uitleg procedure en inspraakmogelijkheden

9 Rijkswaterstaat 99 Onderzoek en maatregelen Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding (Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Aanleg (geluid) maatregelen openstelling extra capaciteit

10 Rijkswaterstaat 10 Proces (planning onder voorbehoud) Maart 2011 RWS informeert Indiening Zienswijze Bij CPP* OWAB&MER ter visie RWS stelt Nota van Antwoord op September 2011 Behandeling beroep bij Raad van State 2012 Openstelling extra capaciteit Aanleg (Geluid)maatregelen Indienen beroep bij Raad van State Beroepsperiode WAB & MER Eind 2012 Centrum voor publieksparticipatie *

11 Rijkswaterstaat 11 Geluid (Zeist)

12 Rijkswaterstaat 12 Andere maatregelen Natuur, landschap Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring door de overheid Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap

13 Rijkswaterstaat 13 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

14 Rijkswaterstaat 14 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties max 90 km per uur veel files

15 Rijkswaterstaat 15 Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder.

16 Rijkswaterstaat 16 Voordelen van de gecombineerde aanpak 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg

17 Rijkswaterstaat 17 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen

18 Rijkswaterstaat 18 Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen

19 Rijkswaterstaat 19 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen vergunningenRonde 1Ronde 2Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Centrum voor Publieksparticipatie (zienswijze) - Raad van State (Beroep*) * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1

20 Rijkswaterstaat 20 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken? Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap

21 Rijkswaterstaat 21 Handige telefoonnummers & adressen www.rws.nl/A28 www.rws.nl/ov-pas www.vanAnaarBeter.nl www.utrechtbereikbaar.nl Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 of via 08008002@rws.nl 08008002@rws.nl


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."

Verwante presentaties


Ads door Google