De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort
Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties
Ambitie en probleemstelling, Frans de Kock Nut en Noodzaak van het project, Joost van der Hart Hoe worden uw belangen geborgd? Onderzoek en maatregelen BREAK, gelegenheid voor het stellen van vragen Spoedaanpak, Patricia Hol Waarom nu aan de slag? Aanpak Vergunningen Inspraakmogelijkheden 20.30 – Informatiemarkt

3 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort
Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde

4 Probleemstelling Tweeledig
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort heeft onvoldoende capaciteit De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig (ontwerp) wegaanpassingsbesluit (Omgevings) vergunningen

5 Inhoudsopgave Nut en Noodzaak van het project, Joost van der Hart
Hoe worden uw belangen geborgd? Onderzoek en maatregelen BREAK, gelegenheid voor het stellen van vragen Spoedaanpak, Patricia Hol Waarom nu aan de slag? Aanpak Vergunningen Inspraakmogelijkheden

6 Nut en Noodzaak van het project
1 van de 30 projecten File top 50 nr 16 Weg zit aan capaciteit start

7 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort
Projectinformatie tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn

8 Hoe worden (uw) belangen geborgd?
Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap Kan er nog iets veranderd worden? Project is 1 van 30 belangrijkste projecten in Nederland Fouten, verkeerde afweging? Uitleg procedure en inspraakmogelijkheden Mer

9 Onderzoek en maatregelen
(Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Aanleg (geluid) maatregelen Onderzoek en maatregelen openstelling extra capaciteit Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding Uitzondering natuurcompensatie 9 9

10 Proces (planning onder voorbehoud)
Maart 2011 September 2011 2012 OWAB&MER ter visie Indienen beroep bij Raad van State Behandeling beroep bij Raad van State Aanleg (Geluid)maatregelen RWS informeert Beroepsperiode WAB & MER Openstelling extra capaciteit Uitzondering natuurcompensatie RWS stelt Nota van Antwoord op Indiening Zienswijze Bij CPP* Eind 2012 Centrum voor publieksparticipatie* 10 10

11 Geluid (Zeist) -Tussen Biltse grift en de luifel

12 Andere maatregelen Natuur, landschap
Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring door de overheid Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap

13 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren
Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

14 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties
max 90 km per uur veel files

15 Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder.

16 Voordelen van de gecombineerde aanpak
2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg

17 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen
Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen

18 Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen

19 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Centrum voor Publieksparticipatie - * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1

20 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken?
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap

21 Handige telefoonnummers & adressen
Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: of via


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google