De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort
Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Doelstellingen van de avond
U informeren over: Procedures Werkzaamheden Voorgenomen maatregelen Horen wat uw belang is, wat uw zorgen zijn

3 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties
Frans de Kock, Projectmanager Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen Patricia Hol, Omgevingsmanager Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort Geluidmaatregelen Amersfoort, Leusden 20.30 – Informatiemarkt

4 Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort
Frans de Kock, projectmanager Spoedaanpak Ambitie Probleemstelling

5 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren
Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

6 Spoedaanpak(2)

7 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort
Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde

8 Probleemstelling Tweeledig
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn verbreed worden De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig (Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit (Omgevings) vergunningen

9 Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Wegverbreding Procedure, inspraak en onderzoek Maatregelen (niet geluid)

10 Nut en noodzaak van de wegverbreding
1 van de 30 projecten File top 50 nr 16 Weg zit aan capaciteit start

11 Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort
tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken (spitsstrook vervalt) tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn

12 Hoe worden (uw) belangen geborgd?
Procedure en onderzoek(1) Hoe worden (uw) belangen geborgd? Uw belangen? Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde diersoorten Kan er nog iets veranderd worden? 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief Fouten, verkeerde afweging? Mer

13 Onderzoek en maatregelen
(Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Procedure en onderzoek(2) Aanleg (geluid) maatregelen Onderzoek en maatregelen openstelling extra capaciteit Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding Uitzondering natuurcompensatie 13 13

14 Procedure (planning onder voorbehoud)
Procedure en onderzoek(3) Procedure (planning onder voorbehoud) Maart 2011 September 2011 2012 OWAB&MER ter visie Indienen beroep bij Raad van State Behandeling beroep bij Raad van State Aanleg (Geluid)maatregelen RWS informeert Beroepsperiode WAB & MER Openstelling extra capaciteit Uitzondering natuurcompensatie RWS stelt Nota van Antwoord op Indiening Zienswijze Bij CPP* Eind 2012 *Centrum Publieksparticipatie 14 14

15 Maatregelen (niet geluid)
Effecten en maatregelen(2) Maatregelen (niet geluid) Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap Natuur, landschap Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid

16 Aanpak van de werkzaamheden
Patricia Hol, omgevingsmanager Waarom nu aan de slag? Aanpak Vergunningen Inspraakmogelijkheden Handige telefoonnummers en adressen

17 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties
max 90 km per uur veel files

18 Aanpak (1) Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als extra rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder.

19 Voordelen van de gecombineerde aanpak
2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg

20 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen
Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen

21 Vergunningen (2) Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen

22 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Centrum voor Publieksparticipatie - * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1

23 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken?
Inspraak Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken? Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap

24 Handige telefoonnummers & adressen
Handige telefoonnummers en adressen Handige telefoonnummers & adressen (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief) Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: of via

25 Situatie geluid Sinds jaren ‘80 Niet overal geluidsschermen
Verkeer is gegroeid Geluidoverlast toegenomen Geen stiller asfalt Uitdagingen Snel oplossen geluidsproblemen Amersfoort (specifieke situatie Randebroek, Schuilenburg en Dorrestein) Maximaal rekening houden met toekomst Hoevelaken Geen extra problemen veroorzaken voor Leusden (reflectie door scherm) Uitvoering met minimale overlast voor bewoners en weggebruiker. Geluidsmaatregelen mogen pas na WAB besluit gerealiseerd worden, dus realisatietijd is erg kort.

26 Hoe komt keuze voor maatregelen tot stand?
Schuilenburg, Randenbroek, Dorrestein Situatie zonder geluidsschermen oplossen Maatregel: stiller asfalt, bouwen geluidschermen Soort geluidsscherm is een afweging tussen geluidsreductie, kosten en inpassing Nimmerdor, Rustenburg Stand-still beleid Maatregel: stiller asfalt, terugbrengen geluidsschermen Maatregelen: Geluidsschermen Stiller asfalt Gevelisolatieonderzoek na Besluit

27 Geluidsschermen Schuilenburg-Randenbroek
Nu in 2011/2012 geluidsmaatregelen treffen die geluidsprobleem oplossen Ook rekening houden met de bewonerskant; geen hoge muur maar toepassing groene wanden en glas (sociale veiligheid, inpassing) Inpassing gaat ruimte kosten langs de nieuwe weg, in huidige groenzone park Schuilenburg zal scherm/wal oplossing gerealiseerd moeten worden. Uitvoering zal niet zonder hinder gaan plaatsvinden. (bouwhinder, verkeersoverlast, geluidsoverlast) Nu al opdrachtnemer gecontracteerd om optimale bouwfasering uit te denken en alle mogelijk voorbereidende werkzaamheden zo snel mogelijk op te starten

28 Bestuurlijke afspraken
Vragen Bestuurlijke afspraken Nú: afdoende maatregelen treffen Flexibiliteit maatregelen: Rijkswaterstaat houdt rekening met afbreken, uitbreiden of ophogen Toekomst: bij planstudie knooppunt Hoevelaken opnieuw onderzoeken welke maatregelen dan getroffen worden Geen reflectie van geluid richting bewoners van gemeente Leusden

29 Geluidsschermen Nimmerdor, Dorrestein
Wijk Dorrestein Nieuwe 6 meter hoge schermen 2 meter hoog scherm vervangen langs zuidbaan

30 Geluidsschermen Randenbroek Schuilenburg
Wijken Randenbroek-Schuilenburg - Nieuw 11 meter hoog scherm

31 Impressie Schuilenburg


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google