De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Rijkswaterstaat 2 Doelstellingen van de avond 1.U informeren over: 1.Procedures 2.Werkzaamheden 3.Voorgenomen maatregelen 2.Horen wat uw belang is, wat uw zorgen zijn

3 Rijkswaterstaat 3 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties Frans de Kock, Projectmanager Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen Patricia Hol, Omgevingsmanager Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort Frans de Kock, Projectmanager Geluidmaatregelen Amersfoort, Leusden 20.30 – 21.30 Informatiemarkt

4 Rijkswaterstaat 4 Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Frans de Kock, projectmanager 1.Spoedaanpak 2.Ambitie 3.Probleemstelling

5 Rijkswaterstaat 5 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu Spoedaanpak(1)

6 Rijkswaterstaat 6 Spoedaanpak(2)

7 Rijkswaterstaat 7 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde Ambitie

8 Rijkswaterstaat 8 Probleemstelling Tweeledig –De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn verbreed worden –De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing –A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig –(Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit –(Omgevings) vergunningen Probleemstelling

9 Rijkswaterstaat 9 Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort 1.Wegverbreding 2.Procedure, inspraak en onderzoek 3.Maatregelen (niet geluid)

10 Rijkswaterstaat 10 Nut en noodzaak van de wegverbreding Wegverbreding(1)

11 Rijkswaterstaat 11 Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken (spitsstrook vervalt) tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn Wegverbreding(2)

12 Rijkswaterstaat 12 Hoe worden (uw) belangen geborgd? Uw belangen? Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde diersoorten Kan er nog iets veranderd worden? 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief Fouten, verkeerde afweging? Procedure en onderzoek(1)

13 Rijkswaterstaat 13 Onderzoek en maatregelen Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding (Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Aanleg (geluid) maatregelen openstelling extra capaciteit Procedure en onderzoek(2)

14 Rijkswaterstaat 14 Procedure (planning onder voorbehoud) Maart 2011 RWS informeert Indiening Zienswijze Bij CPP* OWAB&MER ter visie RWS stelt Nota van Antwoord op September 2011 Behandeling beroep bij Raad van State 2012 Openstelling extra capaciteit Aanleg (Geluid)maatregelen Indienen beroep bij Raad van State Beroepsperiode WAB & MER Eind 2012 Procedure en onderzoek(3) *Centrum Publieksparticipatie

15 Rijkswaterstaat 15 Maatregelen (niet geluid) Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap Natuur, landschap Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid Effecten en maatregelen(2)

16 Rijkswaterstaat 16 Aanpak van de werkzaamheden Patricia Hol, omgevingsmanager 1.Waarom nu aan de slag? 2.Aanpak 3.Vergunningen 4.Inspraakmogelijkheden 5.Handige telefoonnummers en adressen Aanpak van de werkzaamheden

17 Rijkswaterstaat 17 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties max 90 km per uur veel files Waarom nu aan de slag?

18 Rijkswaterstaat 18 Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als extra rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder. Aanpak (1)

19 Rijkswaterstaat 19 Voordelen van de gecombineerde aanpak 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg Aanpak (2)

20 Rijkswaterstaat 20 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen Vergunningen (1)

21 Rijkswaterstaat 21 Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen Vergunningen (2)

22 Rijkswaterstaat 22 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen vergunningenRonde 1Ronde 2Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Centrum voor Publieksparticipatie (zienswijze) - Raad van State (Beroep*) * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1 Vergunningen (3)

23 Rijkswaterstaat 23 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken? Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap Inspraak

24 Rijkswaterstaat 24 Handige telefoonnummers & adressen www.rws.nl/A28 (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief)www.rws.nl/A28 www.rws.nl/ov-pas www.rws.nl/A28minderhinder www.vanAnaarBeter.nl www.utrechtbereikbaar.nl Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 of via 08008002@rws.nl 08008002@rws.nl Handige telefoonnummers en adressen

25 Rijkswaterstaat 25 Situatie geluid Sinds jaren ‘80 Niet overal geluidsschermen Verkeer is gegroeid Geluidoverlast toegenomen Geen stiller asfalt Uitdagingen Snel oplossen geluidsproblemen Amersfoort (specifieke situatie Randebroek, Schuilenburg en Dorrestein) Maximaal rekening houden met toekomst Hoevelaken Geen extra problemen veroorzaken voor Leusden (reflectie door scherm) Uitvoering met minimale overlast voor bewoners en weggebruiker. Geluidsmaatregelen mogen pas na WAB besluit gerealiseerd worden, dus realisatietijd is erg kort.

26 Rijkswaterstaat 26 Hoe komt keuze voor maatregelen tot stand? Schuilenburg, Randenbroek, Dorrestein –Situatie zonder geluidsschermen oplossen –Maatregel: stiller asfalt, bouwen geluidschermen –Soort geluidsscherm is een afweging tussen geluidsreductie, kosten en inpassing Nimmerdor, Rustenburg –Stand-still beleid –Maatregel: stiller asfalt, terugbrengen geluidsschermen Maatregelen: –Geluidsschermen –Stiller asfalt –Gevelisolatieonderzoek na Besluit

27 Rijkswaterstaat 27 Geluidsschermen Schuilenburg-Randenbroek Nu in 2011/2012 geluidsmaatregelen treffen die geluidsprobleem oplossen Ook rekening houden met de bewonerskant; geen hoge muur maar toepassing groene wanden en glas (sociale veiligheid, inpassing) Inpassing gaat ruimte kosten langs de nieuwe weg, in huidige groenzone park Schuilenburg zal scherm/wal oplossing gerealiseerd moeten worden. Uitvoering zal niet zonder hinder gaan plaatsvinden. (bouwhinder, verkeersoverlast, geluidsoverlast) Nu al opdrachtnemer gecontracteerd om optimale bouwfasering uit te denken en alle mogelijk voorbereidende werkzaamheden zo snel mogelijk op te starten

28 Rijkswaterstaat 28 Bestuurlijke afspraken Nú: afdoende maatregelen treffen Flexibiliteit maatregelen: Rijkswaterstaat houdt rekening met afbreken, uitbreiden of ophogen Toekomst: bij planstudie knooppunt Hoevelaken opnieuw onderzoeken welke maatregelen dan getroffen worden Geen reflectie van geluid richting bewoners van gemeente Leusden Vragen

29 Rijkswaterstaat 29 Geluidsschermen Nimmerdor, Dorrestein 2 meter hoog scherm vervangen langs zuidbaan Wijk Dorrestein Nieuwe 6 meter hoge schermen

30 Rijkswaterstaat 30 Geluidsschermen Randenbroek Schuilenburg Wijken Randenbroek-Schuilenburg - Nieuw 11 meter hoog scherm

31 Rijkswaterstaat 31 Impressie Schuilenburg


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."

Verwante presentaties


Ads door Google