De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inloopavond Húns 19 juni 2012 N359 Bolsward-Leeuwarden Kruispunt Húns-Leons 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inloopavond Húns 19 juni 2012 N359 Bolsward-Leeuwarden Kruispunt Húns-Leons 1."— Transcript van de presentatie:

1 Inloopavond Húns 19 juni 2012 N359 Bolsward-Leeuwarden Kruispunt Húns-Leons 1

2 Hoe zat het ook alweer ? Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP):  Verbeteren belangrijkste wegen, waaronder de weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359)  Verkeersveiligheid vergroten en de bereikbaarheid van Zuidwest-Fryslân verbeteren.  Moet een stroomweg worden => 100 km/uur  Aanpassen kruispunten: Winsum, Húns-Leons en Hilaard aan de beurt. 2

3 Voortraject Oranjewoud (2010)  Publieksbijeenkomsten + werksessies met omgeving  Uitwerking in schetsontwerpen  Húns-Leons: unaniem gekozen voor variant B:  Bestaande aansluiting op de N359 gehandhaafd  Maximumsnelheid op de N359 tpv kruispunt blijft 70 km/uur  Ter verbetering verkeersveiligheid: aanleg tunnel voor fietsers en voetgangers 3

4 Voorkeursvariant kruispunt Húns-Leons 4

5 Voortraject Oranjewoud (2) 8 juli 2010: Afsluitende publieksbijeenkomst in Winsum met gedeputeerde Adema Toezegging gedeputeerde Adema:  Varianten zoals ze nu voorliggen verder uitwerken  Uitvoering kruispunt Húns-Leons in 2016 5

6 Wat is er gebeurd tot nu toe (1)  Projectgroep provincie  Uitwerken voorkeursvariant  Afweging locatie fietstunnel  Gebruik fietstunnel in combinatie met open blijven kruispunt  Logische fietsroute  Fietsers kiezen kortste route  Lengte tunnel (effect op kosten)  Hoeveelheid aan te kopen grond 6

7 Wat is er gebeurd tot nu toe (2)  Extra geld aangevraagd.  Alle 3 de kruispunten kunnen naar verwachting nu worden uitgevoerd.  Overleg gevoerd met:  Eigenaren  Dorpsbelang  Gemeente Littenseradiel  Wetterskip Fryslân  Landinrichtingscommissie Resultaat Voorontwerp (VO) 7

8 Voorontwerp 8

9 Aandachtspunten  Kabels & leidingen  Landschappelijke inpassing  Uitvoering / verkeersmaatregelen  Mogelijke aanpassingen n.a.v. inloopavond en gesprekken belanghebbenden 9

10 Hoe verder / planning Planning op hoofdlijnen  Tot aan bouwvak 2012:  Voorontwerp Húns-Leons afronden  Start uitwerken Voorontwerp naar een Definitief ontwerp  2012/2013:  Bestemmingsplanprocedure => mogelijkheid indienen zienswijzen  Grondaankoop  Maken bestek  2014 (afhankelijk van diverse procedures en grondaankoop):  Voorjaar 2014 start aanbestedingsprocedure  Start uitvoering 10

11 Vragen ? De aanwezige provinciale medewerkers staan u graag te woord. 11

12 Communicatie  Digitale nieuwsbrief  Website www.fryslan.nl/bolswardleeuwardenwww.fryslan.nl/bolswardleeuwarden  Contactgegevens: Hotze Brouwer: 058-292 5372 e-mail: hotze.brouwer@fryslan.nlhotze.brouwer@fryslan.nl Dank voor uw aandacht ! 12


Download ppt "Inloopavond Húns 19 juni 2012 N359 Bolsward-Leeuwarden Kruispunt Húns-Leons 1."

Verwante presentaties


Ads door Google