De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade 8 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade 8 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade 8 oktober 2013

2 Doel van de avond stand van zaken dijkverbetering Amstelkade & Nessersluis, stand van zaken werkzaamhedenkabels- en leidingen uitleg uitvoering -dijkverbetering -kabels en leidingen -bodemonderzoek gelegenheid voor individuele vragen over overeenkomst Waternet, kabels- en leidingen, onderzoeken etc.

3 Programma •organisatie •waar staan we nu? dijkverbetering; kabels en leidingen •bodemonderzoek •werkzaamheden dijkverbetering •werkzaamheden kabels en leidingen •planning •informatiemarkt: wie? wat? waar?

4 namens uitvoerende organisatie voorbereiding uitvoering aannemer groen: januari 2013 dijkverbetering: februari 2013

5 Betrokken partijen kabels en leidingen voert bewonersgesprekken namens Vitens & Stedin

6 Waar staan we nu? •dijkverbeteringsplan vastgesteld, beroepsperiode tot 24 oktober •kabel- en leidingbeheerders en Waternet treffen voorbereidingen voor de uitvoering •zowel voor de kabel- en leidingbeheerders, als voor de dijkverbetering worden grondonderzoeken uitgevoerd. •waternet stemt de werkzaamheden onderling af met de kabel- en leidingbeheerders •afspraken met perceeleigenaren, zowel door Waternet als kabel en leidingbeheerders

7 Werkzaamheden kabels en leidingen algemeen •diverse kabels en leidingen worden vervangen of verlegd •huisaansluitingen worden individueel beoordeeld op noodzaak voor vervanging of aanpassing uitvoering •nieuwe leiding wordt eerst aangelegd, waarna de huisaansluitingen worden overgezet. daarna wordt de oude kabel of leiding buiten bedrijf gesteld. hierdoor is de onderbrekingsduur minimaal •vervanging huisaansluitingen kunnen leiden tot korte leveringsonderbreking

8 Onderzoeken t.b.v. kabels en leidingen •graven van proefsleuven: waar en hoe diep liggen de leidingen? •i.v.m. graafwerkzaamheden is er verkennend bodemonderzoek gedaan •er is vervuiling (toemaakdek) aangetroffen: aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd •extra veiligheidsmaatregelen voor werknemers •bus-melding: toestemming benodigd van perceeleigenaar

9 Stand van zaken •Stedin: afspraken en zakelijk recht overeenkomsten •Vitens: afspraken en zakelijk recht overeenkomsten –Gedeelte leidingen Vitens en Stedin worden verplaatst –Deel van de leidingen wordt uit de dijk gelegd •KPN: blijft op de zelfde locatie liggen  geen overeenkomsten •Royal Haskoning voert gesprekken namens Vitens en Stedin

10 De uitvoering (voorbereidende werkzaamheden) bomen verwijderen palenwand ter bescherming van gevoelige panden sloten vergraven kabels en leidingen voorbereiding op perceel

11 De uitvoering (ophogen dijk) ophogen talud ophogen weg

12 De uitvoering (afwerking) asfalteren afwerking

13 Het eindresultaat

14 Nessersluis • bomen verwijderen • werkzaamheden netbeheerders • dijkverbetering • bomen terug planten start:februari 2014 duur: circa 7 maanden

15 bomen verwijderen werkstrook vrijmaken bomen verwijderen i.v.m. werkzaamheden netbeheerders Nessersluis • bomen verwijderen • werkzaamheden netbeheerders • dijkverbetering • bomen terug planten start:februari 2014 duur: circa 7 maanden

16 start werkzaamheden kabels en leidingen Stedin, KPN, Vitens werkzaamheden dijkverbetering start werkzaamheden kabels en leidingen Amstelhoek Nessersluis • bomen verwijderen • werkzaamheden netbeheerders • dijkverbetering • bomen terug planten start:februari 2014 duur: circa 7 maanden

17 ophogen ‘groene kade’ werkzaamheden kabels en leidingen Amstelhoek Groene Kade • dijkverbetering start:najaar 2014 duur: circa 2 maanden

18 Amstelkade • bomen verwijderen • dijkverbetering • bomen terug planten start:eind 2014 duur: circa 9 maanden

19 Amstelkade • bomen verwijderen • dijkverbetering • bomen terug planten start:eind 2014 duur: circa 9 maanden overige bomen verwijderen vrijmaken van de werkstrook

20 ` Amstelkade • bomen verwijderen • dijkverbetering • bomen terug planten start:eind 2014 duur: circa 9 maanden start laatste fase van de dijkverbetering, werkvolgorde nog te bepalen

21 Bereikbaarheid •overleg over een omleidingsroute met grondeigenaren, gemeente en provincie •als er meer bekend is zullen we dit melden, zeker voor de uitvoering

22 Informatiemarkt -vragen -overeenkomsten & ondertekening

23 Informatiemarkt -tekeningen -planning -BUS-melding

24 Informatiemarkt Koffie/thee Kabels en leidingen Keukentafelgesprekken Waternet


Download ppt "Gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade 8 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google