De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sloop, bodemsanering en bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Wakerstraat 7 te Oostzaan Door: Frank de Groot Wareco ingenieurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sloop, bodemsanering en bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Wakerstraat 7 te Oostzaan Door: Frank de Groot Wareco ingenieurs."— Transcript van de presentatie:

1 Sloop, bodemsanering en bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Wakerstraat 7 te Oostzaan
Door: Frank de Groot Wareco ingenieurs

2 Locatie

3 Inhoud presentatie Aanleiding werkzaamheden
Bodemverontreiniging, risico’s Toelichting werkzaamheden Communicatie Planning

4 Aanleiding werkzaamheden
Voorgenomen nieuwbouw Bodemverontreiniging door vroeger gebruik Gebruik als gemeentewerf: KCA-depot Opslag diverse stoffen en afval Opslag stooizout

5 Bodemonderzoek

6 Bodemverontreiniging en risico’s
Zware metalen (o.a. opslag afval) Chloride (‘zout’) Asbest? Onderzoek volgt nog (na sloop) Risico’s Vroeger gebruik: geen Wonen: risico’s bij wonen met tuin/graafwerkzaamheden

7 Toelichting werkzaamheden (1)
Voorbereidingen Bouwkundige opname van de woningen rondom terrein Opstellen bestekken met eisen/randvoorwaarden Afsluiten verzekeringen Aanvragen vergunningen

8 Toelichting werkzaamheden (2)

9 Toelichting werkzaamheden (3)
Adressen bouwkundige opname: Zuideinde 44 t/m 60 (even) De Glazenmakerstraat 2 t/m 104 (voorgevel) Wakerstraat 2 t/m 36 (even) Wakerstraat 9 t/m 31 (oneven) De Wering 132 en 134. Fotografische opname en plaatsing van boutjes Voorafgaand aan de sloop, èn voorafgaand aan de bouw.

10 Toelichting werkzaamheden (4)
Sloopwerkzaamheden Eerste actie: verwijderen van asbest (o.a. dakplaten) Daarna: sloop van alle gebouwen op het terrein Overige inrichting en objecten Verwijderen verhardingen

11 Toelichting werkzaamheden (5)

12 Toelichting werkzaamheden (6)
Bodemsanering Schone laag t.p.v. toekomstige woningen en tuinen Schone laag t.p.v. wegen/parkeerplaatsen Taluds langs aangrenzende bebouwing Beperkte bemaling (‘open bemaling’) Veiligheidsmaatregelen

13 Toelichting werkzaamheden (7)

14 Toelichting werkzaamheden (8)
Bouwrijp maken Aanleg riolering Aanleggen schone sleuf voor kabels en leidingen Aanleggen bouwwegen Terrein kan dan worden overgedragen aan de bouwer

15 Toelichting werkzaamheden (9)

16 Toelichting werkzaamheden (10)

17 Toelichting werkzaamheden (11)
Overige aandachtspunten Bouwverkeer: via Wakerstraat naar Zuideinde -> A8 Geluidshinder: eisen in bestekken Dagelijks toezicht en milieukundige begeleiding

18 Communicatie Communicatie tijdens het werk
Er is een toezichthouder op het werk (aanspreekpunt) Dagelijks ’spreekuur’ (vaste tijd) Lijst met contactpersonen

19 Planning Huidige planning Start sloop week 36 = begin september 2011
Start bodemsanering week 42 = half oktober 2011 Aansluitend bouwrijp maken Werkzaamheden gereed: januari 2012


Download ppt "Sloop, bodemsanering en bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Wakerstraat 7 te Oostzaan Door: Frank de Groot Wareco ingenieurs."

Verwante presentaties


Ads door Google