De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 ALGEMEEN Het onderwijsdeel en de traforuimte van het Aardwetenschappengebouw wordt gesloopt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 ALGEMEEN Het onderwijsdeel en de traforuimte van het Aardwetenschappengebouw wordt gesloopt."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 ALGEMEEN Het onderwijsdeel en de traforuimte van het Aardwetenschappengebouw wordt gesloopt tbv het nieuw te bouwen Onderwijscentrum Werkzaamheden zijn gepland van februari tot september 2013 Bij sloopwerkzaamheden is overlast door geluid en trilling helaas onvermijdelijk. Wij hopen hiervoor op begrip van de gebruikers. Het bouwtoezicht zal het sloopproces nauwlettend monitoren op trilling, geluid, stof en asbest (in te handhaven gebouw) adhv vooraf vastgestelde eisen. Bij overtreding worden door de bouwdirectie maatregelen genomen. Zo wordt de overlast tot een minimum beperkt. Menselijke veiligheid heeft de hoogste prioriteit.

2 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 25 februari t/m 18 maart 2013: Sanering asbest, verwijderen binnenbouw, 0-meting Werkzaamheden In het te slopen gebouw AW: Sanering asbest Verwijderen / demonteren binnenbouw In het te handhaven gebouw AW: Nul-meting binnenmilieuonderzoek asbest in te handhaven gebouw Resultaat is dat het te slopen gebouw gesaneerd is van asbest en de lichte binnenbouw verwijderd is.

3 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 18 maart t/m 4 april 2013: Preventieve sanering Werkzaamheden -Sanering asbest op begane grond en 1 e verdieping te handhaven gebouw Aardwetenschappen Resultaat is dat de ruimten die dichtbij het te slopen gebouw liggen gesaneerd zijn.

4 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 5, 6 en 7 april 2013 “Door het donker” Aardwetenschappen (Functie vrij maken trafodeel) Werkzaamheden Zaterdag 6 en zondag 7 april: Stroom wordt uitgeschakeld, in principe geen toegang voor de gebruikers indien niet vooraf aangemeld. Noodstroom aggregaten houden alleen belangrijke installaties in bedrijf gedurende dit weekend. Zondag is de stroom op de nieuwe trafo aangesloten Resultaat: Het trafogebouw is gereed voor sanering en sloop.

5 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 8 t/m 12 april 2013: Demonteren loopbrug Hans Freudenthal–Aardwetenschappen Werkzaamheden demontage gevelplaten loopbrug doorslijpen stalen balken en platen losbouten stalen balken van gevel HFG Het deel van de loopbrug aan HFG-gevel wordt na 17.00 uur verwijderd zodat de overlast minimaal is. Voor de werkzaamheden wordt een kraan ingezet waardoor de looproute onder Aardwetenschappen door naar het BBG, 2 of 3 dagen niet toegankelijk zal zijn in deze week. De aannemer zorgt voor afzetting van het tijdelijke werkterrein. Resultaat: De loopbrug is volledig verwijderd en gevel is tijdelijk gedicht. X geen ‘binnen’ doorgang naar entree AW

6 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 8 t/m 12 april 2013: Demonteren loopbrug Minnaert – Aardwetenschappen Werkzaamheden demontage gevelplaten loopbrug doorslijpen stalen balken en platen losbouten stalen balken van gevel Minnaert Het deel van de loopbrug aan Minnaert gevel wordt na 17.00uur verwijderd zodat de overlast minimaal is. Aansluitend wordt direct een noodtrap geplaatst die aansluit op de dubbele deuren in de gevel van Minnaert. Resultaat: De loopbrug is volledig verwijderd en nieuwe noodtrap is geplaatst

7 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 Zaterdag 13 april Loskoppelen gebouwen (deel 1: de pilot) Het gebouw Aardwetenschappen is volledig gesloten. Werkzaamheden Plaatsen trillingsmeter (donderdag 11 april) Plaatsen luchtpompen tbv meting asbest Doorzagen deel dakvloer Voorafgaand, gedurende en na afloop van de werkzaamheden wordt extra asbest monitoring uitgevoerd in het te handhaven gebouw Aardwetenschappen. Voor de werkzaamheden wordt een kraan ingezet. Resultaat is dat tussen gevel Aardwetenschappen en het te slopen gebouw een deel van dakvloer losgekoppeld is.

8 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 18 t/m 21 april 2013: Loskoppelen gebouwen AW Start werkzaamheden donderdag vanaf 17.00 uur. Werkzaamheden Doorzagen vloeren (kelder, begane grond, 1 e verdieping en dakvloer) Verwijderen deel vloeren, zodat het te verwijderen gebouw volledig los komt te staan Voorafgaand, gedurende en na afloop van de werkzaamheden wordt extra asbestmonitoring uitgevoerd in het te handhaven gebouw Aardwetenschappen. Voor de werkzaamheden wordt een kraan ingezet. Resultaat is dat tussen gevel Aardwetenschappen en het te slopen gebouw losgekoppeld zijn.

9 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 22 april t/m 17 mei 2013: Sloop bovenbouw AW Werkzaamheden verwijderen gevels, dakvloer, 1 e verdiepingvloer verwijderen draagconstructie Voor de werkzaamheden worden naar verwachting 2 kranen ingezet. Gedurende de sloopwerkzaamheden wordt de asbest situatie in gebouw Aardwetenschappen gemonitord. Tijdens sloop worden extra geluid en trillingsmeters ingezet tbv monitoring Resultaat is dat de bovenbouw verwijderd is.

10 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 20 mei t/m 14 juni 2013: Sloop kelder AW Werkzaamheden Verwijderen begane grondvloer, kelderwanden en keldervloer De werkzaamheden starten met een pilot fase waarin trilling en asbest worden gemonitord daarna Go/No Go moment verdere sloop. Voor de werkzaamheden worden naar verwachting 2 kranen ingezet. Gedurende de sloopwerkzaamheden wordt de asbest situatie in gebouw Aardwetenschappen gemonitord. Tijdens sloop worden extra geluid en trillingsmeters ingezet tbv monitoring Resultaat is dat de kelder verwijderd is.

11 Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 17 t/m 28 juni 2013: Puin breken, sloop trafo, aanvulling grond en transportpiek Werkzaamheden sanering en sloop traforuimte afvoeren betonpuin aanvullen alle kelders met grond Voor de sloopwerkzaamheden van de traforuimte wordt naar verwachting 1 kraan ingezet. Het vrijgekomen betonpuin wordt tot kleine stukjes gebroken en afgevoerd naar de betoncentrale Voor het grondwerk worden meerdere vrachtauto’s en graafmachines ingezet. De piek van het transport is in deze periode waarbij meerdere vrachtwagens per uur zullen aan- en afvoeren Gedurende de sloopwerkzaamheden wordt de asbest situatie in gebouw Aardwetenschappen gemonitord. Resultaat is dat de traforuimte is verwijderd, puin is afgevoerd en het volledige maaiveld is aangevuld. Het terrein is gereed voor de nieuwbouw van het Onderwijscentrum.


Download ppt "Toelichting Sloop Onderwijsdeel Aardwetenschappen 4 maart 2013 ALGEMEEN Het onderwijsdeel en de traforuimte van het Aardwetenschappengebouw wordt gesloopt."

Verwante presentaties


Ads door Google