De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Nijmegen Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81 e – 91 e straat 13 juni 2013 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Nijmegen Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81 e – 91 e straat 13 juni 2013 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Nijmegen Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81 e – 91 e straat 13 juni 2013 Welkom!

2 Gemeente Nijmegen Programma avond  19.15 uur: Start inloop  Plannen bekijken en gelegenheid tot het stellen van vragen aan deskundigen  19.30 uur: Plenaire deel  Welkomstwoord door Hannie Kunst, wethouder stedelijke ontwikkeling  Presentatie stedenbouwkundige opzet en landschapsplan door Arnoud Janson, stedenbouwkundige / landschapsarchitect  Presentatie bouwplan Tjeerd Timmermans, architect van TM2 Architecten  Presentatie ontwerp-bestemmingsplan, procedures en planning door Stephanie Wolff, projectleider  Gelegenheid tot stellen van algemene vragen  Plannen bekijken  Gelegenheid tot het stellen van vragen aan deskundigen  21.00 uur: Sluiting

3 Gemeente Nijmegen “Bestaande” situatie (eind 2012)

4 Gemeente Nijmegen

5

6

7 Veranderingen

8 Gemeente Nijmegen Ontwikkelingsvisie en landschapsplan

9 Gemeente Nijmegen

10 Fase 1: slopen maisonnettes

11 Gemeente Nijmegen Fase 3: Nieuwbouw zorgeenheden Fase 4: Nieuwbouw levensloopbestendige woningen Fase 2: Renoveren maisonnettes

12 Gemeente Nijmegen Fasering inrichting gebied

13 Gemeente Nijmegen Bomen effect analyse: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

14 Gemeente Nijmegen Situatie na kap slechte bomen - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

15 Gemeente Nijmegen Bouwrijp fase 2/3: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

16 Gemeente Nijmegen Realisatie fase 2/3: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

17 Gemeente Nijmegen Bouwrijp fase 4: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

18 Gemeente Nijmegen Realisatie fase 4: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

19 Gemeente Nijmegen Totaal plan

20 Gemeente Nijmegen Presentatie bouwplannen

21 Gemeente Nijmegen Situatie Zorgclusterwoningen

22 Gemeente Nijmegen Begane grond

23 Gemeente Nijmegen Verdieping

24 Gemeente Nijmegen Gevels

25 Gemeente Nijmegen Vigerend bestemmingsplan

26 Gemeente Nijmegen Bestemmingen: - wonen - verkeer - groen - leidingstroken

27 Gemeente Nijmegen Nieuw bestemmingsplan

28 Gemeente Nijmegen Bestemmingen: - gemengd - wonen - verkeer - groen - water - leidingstroken

29 Gemeente Nijmegen Renovatie: - wonen - verkeer - groen

30 Gemeente Nijmegen Zorgeenheden: - gemengd - verkeer

31 Gemeente Nijmegen Levensloopwoningen: - wonen - verkeer - groen

32 Gemeente Nijmegen Park: - groen

33 Gemeente Nijmegen Totaal: - gemengd - wonen - verkeer - groen - water - leidingstroken

34 Gemeente Nijmegen Procedure ontwerp-bestemmingsplan ex art. 3.1 Wro (postzegelplan) Tervisielegging ontwerp-bestemmingsplanvanaf 20 juni 2013 Indienen schriftelijke reacties m.b.t. ontwerp- bestemmingsplan (zienswijzen) t/m 1 augustus 2013 Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door gemeenteraad (indien geen zienswijzen) medio september 2013 Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan (gedurende 6 weken) Vanaf medio september 2013 Inwerkingtreding bestemmingsplaneind oktober 2013

35 Gemeente Nijmegen Procedure Hogere Waarde (geluid) Tervisielegging ontwerp HW-besluit vanaf 20 juni 2013 Indienen schriftelijke reacties m.b.t. ontwerp HW-besluit (zienswijzen) t/m 1 augustus 2013 Publicatie definitief HW-besluit 22 augustus 2013 Inwerking HW-besluit 3 oktober 2013

36 Gemeente Nijmegen Procedure omgevingsvergunning (WABO)  Voor de sloop van de maisonnettes en de nieuwbouw van de woningen en appartementen zijn op grond van de WABO diverse omgevingsvergunningen vereist. Zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen en voor de activiteit bouwen.  De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal worden aangevraagd nadat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is. Na verlening van de omgevingsvergunning kan gedurende 6 weken bezwaren worden ingediend.

37 Gemeente Nijmegen Waar ligt het bestemmingsplan ter inzage?  Bij het Open Huis in de Stadswinkel (Mariënburg 75)  Op de gemeentelijke website: www.nijmegen.nl > gemeente > inspraak > inspraak actueelwww.nijmegen.nl  Op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl  Schriftelijke reacties, zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan Tot en met 1 augustus 2013 indienen bij de Gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (bureau SO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

38 Gemeente Nijmegen Planning  Maisonnettes zijn gesloopt m.u.v. wisselwoningen  Restanten zullen worden verwijderd  Terrein wordt ingezaaid  Omgevingsvergunning t.b.v. renovatie is verleend, bouw in uitvoering  Omgevingsvergunning t.b.v. 24 zorgwoningen na rechtskracht bestemmingsplan. Bouw start begin 2014.  Omgevingsvergunning na gereed zorgwoningen  Inrichten openbare ruimte: gefaseerd i.v.m. bouw


Download ppt "Gemeente Nijmegen Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81 e – 91 e straat 13 juni 2013 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google