De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemsanering Edelweisslocatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemsanering Edelweisslocatie"— Transcript van de presentatie:

1 Bodemsanering Edelweisslocatie
Westmolenstraat / Elzensteeg Schiedam Imagine the result

2 Inhoud Vooronderzoek Bouwkundige vooropname
Sanering bovengrond en verwijderen funderingen In-situ sanering bronzone In-situ sanering pluimzone  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

3 Vooronderzoek  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

4 Vooronderzoek Monstername grond en grondwater
Bepalen lokale bodemgesteldheid T.b.v. bepaling receptuur (i.r.t. bodemgesteldheid) T.b.v. efficiënt verloop in-situ bodemsanering  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

5 footer Vooronderzoek week 13/  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

6 footer Vooronderzoek week 13/

7 Bouwkundige (voor)opname omliggende gebouwen
 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

8 Bouwkundige (voor)opname omliggende bebouwing
Voorafgaande aan EN na afloop van de saneringswerkzaamheden: Bouwkundige opname door expert ingeschreven in het NIVRE-register Foto-opname en locatiebeschrijving Tevens hoogtemeting Gedurende de sanering worden trillingsmetingen uitgevoerd  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

9 footer Vooronderzoek week 13/  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

10 Sanering bovengrond en verwijderen funderingen
 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

11 Sanering bovengrond en verwijderen funderingen
Bovenste meter wordt integraal afgegraven Funderingen worden verwijderd Olie-/PAK-verontreiniging wordt dieper ontgraven (tot terugsaneerwaarde) Eventuele heipalen worden afgebroken/-geknipt Sproeien ter voorkoming stofvorming Afvoer vrijgekomen verontreinigde grond naar erkend verwerker m.b.v. tractor en aanhanger (<40 ton) Ontgravingswerkzaamheden duren ca. 1 wk (2e helft juli) Sanering bovengrond en verwijderen funderingen  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

12 Verwijdering bovengrond en funderingen
footer Verwijdering bovengrond en funderingen  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

13 Verwijdering bovengrond en funderingen
footer Verwijdering bovengrond en funderingen  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

14 Verwijdering bovengrond en funderingen
footer Verwijdering bovengrond en funderingen  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

15 In-Situ sanering bronzone
 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

16 In-Situ sanering bronzone
Sanering bronzone middels Z.S.M. ZVI clay-soil mixing: Bijmenging van klei (bentoniet) en (nulwaardig) ijzerpoeder middels boorkraan Natuuronschadelijke producten breken de gechloreerde verontreinigingen efficiënt af zonder nadelige bijproducten Grote kraan, maar vrijwel geen trilling! Snelle, kostenefficiënte aanpak met minimaal blootstellingsrisico Start na bouwvak, duur ca. 2 à 3 weken In-Situ sanering bronzone  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

17 footer | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013
In-Situ Technieken is een handelsnaam van ARCADIS

18 footer Sanering middels in-situ immobilisatie: terreininrichting en voorbereiding  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

19 Sanering middels in-situ immobilisatie: boorkraan / injectiepunten
footer Sanering middels in-situ immobilisatie: boorkraan / injectiepunten  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

20 footer

21 footer Sanering middels in-situ immobilisatie: afdekking behandelde locatie met geotextiel  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

22 Sanering middels in-situ immobilisatie: afdekking met ophooglaag
footer Sanering middels in-situ immobilisatie: afdekking met ophooglaag  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

23 ZVI Soil Mixing in binnenstedelijk gebied
 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

24 footer

25 footer

26 In-Situ sanering pluimzone
 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

27 In-situ sanering pluimzone
Verschillende aanpakken mogelijk (afhankelijk van uitkomsten receptuuronderzoek): ISCO: in-situ chemische oxidatie Gestimuleerde biologische afbraak Afbraak van gechloreerde diepe verontreiniging door injectie van milieu-onschadelijke voedingsstoffen of sterk verdunde milieu-neutrale hulpstoffen Korte injectiefasen (ca. 1 week), meerdere keren Kleine injectie-installaties Geen kans op blootstelling aan verontreinigingen In-situ sanering pluimzone  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013

28 footer

29 footer

30 footer

31  | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013


Download ppt "Bodemsanering Edelweisslocatie"

Verwante presentaties


Ads door Google