De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodemsanering Edelweisslocatie Westmolenstraat / Elzensteeg Schiedam Imagine the result.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodemsanering Edelweisslocatie Westmolenstraat / Elzensteeg Schiedam Imagine the result."— Transcript van de presentatie:

1 Bodemsanering Edelweisslocatie Westmolenstraat / Elzensteeg Schiedam Imagine the result

2 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 2 Inhoud •Vooronderzoek •Bouwkundige vooropname •Sanering bovengrond en verwijderen funderingen •In-situ sanering bronzone •In-situ sanering pluimzone

3 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 3 Vooronderzoek

4 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 4 Vooronderzoek •Monstername grond en grondwater •Bepalen lokale bodemgesteldheid •T.b.v. bepaling receptuur (i.r.t. bodemgesteldheid) •T.b.v. efficiënt verloop in-situ bodemsanering

5 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 5 Vooronderzoek week 13/14 2013

6

7 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 7 Bouwkundige (voor)opname omliggende gebouwen

8 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 8 Bouwkundige (voor)opname omliggende bebouwing •Voorafgaande aan EN na afloop van de saneringswerkzaamheden: •Bouwkundige opname door expert ingeschreven in het NIVRE-register •Foto-opname en locatiebeschrijving •Tevens hoogtemeting •Gedurende de sanering worden trillingsmetingen uitgevoerd

9 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 9 Vooronderzoek week 13/14 2013

10 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 10 Sanering bovengrond en verwijderen funderingen

11 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 11 Sanering bovengrond en verwijderen funderingen •Bovenste meter wordt integraal afgegraven •Funderingen worden verwijderd •Olie-/PAK-verontreiniging wordt dieper ontgraven (tot terugsaneerwaarde) •Eventuele heipalen worden afgebroken/- geknipt •Sproeien ter voorkoming stofvorming •Afvoer vrijgekomen verontreinigde grond naar erkend verwerker m.b.v. tractor en aanhanger (<40 ton) •Ontgravingswerkzaamheden duren ca. 1 wk (2 e helft juli)

12 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 12 Verwijdering bovengrond en funderingen

13 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 13 Verwijdering bovengrond en funderingen

14 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 14 Verwijdering bovengrond en funderingen

15 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 15 In-Situ sanering bronzone

16 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 16 In-Situ sanering bronzone •Sanering bronzone middels Z.S.M. •ZVI clay-soil mixing: •Bijmenging van klei (bentoniet) en (nulwaardig) ijzerpoeder middels boorkraan •Natuuronschadelijke producten breken de gechloreerde verontreinigingen efficiënt af zonder nadelige bijproducten •Grote kraan, maar vrijwel geen trilling! •Snelle, kostenefficiënte aanpak met minimaal blootstellingsrisico •Start na bouwvak, duur ca. 2 à 3 weken

17 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 17 In-Situ Technieken is een handelsnaam van ARCADIS

18 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 18 Sanering middels in-situ immobilisatie: terreininrichting en voorbereiding

19 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 19 Sanering middels in-situ immobilisatie: boorkraan / injectiepunten

20

21 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 21 Sanering middels in-situ immobilisatie: afdekking behandelde locatie met geotextiel

22 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 22 Sanering middels in-situ immobilisatie: afdekking met ophooglaag

23 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 23 ZVI Soil Mixing in binnenstedelijk gebied

24

25

26 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 26 In-Situ sanering pluimzone

27 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013Dia 27 In-situ sanering pluimzone •Verschillende aanpakken mogelijk (afhankelijk van uitkomsten receptuuronderzoek): •ISCO: in-situ chemische oxidatie •Gestimuleerde biologische afbraak •Afbraak van gechloreerde diepe verontreiniging door injectie van milieu- onschadelijke voedingsstoffen of sterk verdunde milieu-neutrale hulpstoffen •Korte injectiefasen (ca. 1 week), meerdere keren •Kleine injectie-installaties •Geen kans op blootstelling aan verontreinigingen

28

29

30

31 Imagine the result Dia 31 | 9 april 2013 | © ARCADIS 2013


Download ppt "Bodemsanering Edelweisslocatie Westmolenstraat / Elzensteeg Schiedam Imagine the result."

Verwante presentaties


Ads door Google