De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam Projectgroep Oostendam Katrien van Gils.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam Projectgroep Oostendam Katrien van Gils."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam Projectgroep Oostendam Katrien van Gils

2 Inhoud presentatie  Onderzoeken  Vergunningen en ruimtelijke procedure  Stedenbouwkundig plan  Voorbereiding uitvoering  Planning en fasering

3 Onderzoeken  Bedrijven en milieuzonering  Externe veiligheid  Bodem  Watertoets  Geluid  Luchtkwaliteit  Flora en Fauna  Cultuurhistorie en Archeologie  Asbestinventarisatie (Rhiant)  Route bouwverkeer  Bouwkundige opname woningen (Rhiant en gemeente) Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

4 Vergunningen en ruimtelijke procedure  Sloopvergunning verleend  Vrijstellingsprocedure art. 19 lid 2 WRO in voorbereiding  Vrijstelling in plaats van bestemmingsplan  Ruimtelijke onderbouwing ter inzage  Zienswijzen mondeling / schriftelijk  Vrijstelling  Bouwvergunning Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

5 Stedenbouwkundig plan Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot Locatie gedeeltelij k gewijzigd + 2 woningen Parkeerplaats vervallen - 1 woning Later in te vullen + max 5 woningen

6 Voorbereiding uitvoering  Onderzoeken  Vergunningen en procedures  Voorbereiden bestek  Afspraken met uitvoerders  Route bouwverkeer / opname panden  Afstemmen planning en fasering Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

7 Planning en fasering (1) Planning werkzaamheden in volgorde:  Sloop  Bouwrijp maken inclusief kabels en leidingen  Bouw  Woonrijp maken  Oplevering woningen en openbare ruimte Doel: Op 1 juli 2007 is 40% van de heipalen geslagen Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

8 Planning en fasering (2) Fasering werkzaamheden Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot Fase 1 start september Fase 3 start december Fase 2 start oktober Fase 4 plangebied 1 Start 2007

9 Planning en fasering (3) Planning werkzaamheden op dit moment:  Sloop van september 2006 t/m februari 2007  Bouwrijp van oktober 2006 t/m juni 2007  Nieuwbouw van maart 2007 t/m maart 2008  Woonrijp van januari 2008 t/m augustus 2008  Oplevering september 2008  Vrijstellingsprocedure : ter inzage oktober 2006  Bouwvergunning: verleend februari 2007 Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

10  Denkwerk zo goed als klaar  Werkzaamheden gaan beginnen  Medio oktober hoorzitting vrijstellingsprocedure  Planning is strak Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot


Download ppt "Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam Projectgroep Oostendam Katrien van Gils."

Verwante presentaties


Ads door Google