De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Zuwe Zorg Centrum Woerden Inspraakfase / voortgang 7 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Zuwe Zorg Centrum Woerden Inspraakfase / voortgang 7 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Zuwe Zorg Centrum Woerden Inspraakfase / voortgang 7 april 2010

2 Programma 19.30 u Inleiding - Paul van Rossum (voorzitter) 19.35 u Impressie Bouwplan - Thomas Brouwer (EGM) 19.45 u Visie: kapel, paviljoens - Jacques Wartna (Zuwe) 19.55 u Parkeren + Verkeer - Cees Vermeulen (gemeente) 20.05 u V.O. Bestemmingsplan - Cees Vermeulen 20.20 u Tijdelijke huisvesting - Andre Leeuwis (BOAG) 20.30 u Pauze: Koffie / invullen schriftelijke vragen 20.45 u Beantwoorden vragen 21.15 u Einde bijeenkomst

3 Presentatie 27 januari 2010 Zuwe Zorg Foto’s: Hoe het was Actualisatie bestemmingsplannen Huidige situatie Onderzoeken Masterplan Bouwplan Participatie

4 Vragen / opmerkingen / verslag 27 januari 2010 Fasering Communicatie / participatie Parkeren / verkeer Omgeving: karakter en veiligheid Perceelscheidingen Bouwplan / uitvoering bouw Informatie en digitaal bestemmingsplan.

5 Onderzoeken: stand van zaken nu (april 2010) Ecologie: Bodemkwaliteit: Archeologisch onderzoek Verkeer en Parkeren Flora en fauna: Vervolg Binnen normering Evt. resten Limesweg Minder zorgplaatsen/extra commerciële functies: aantal 100 parkeerplaatsen blijven gelijk: Leveranciers zoals nu m.u.v. paviljoens

6 Onderzoeken stand van zaken nu (april 2010) Fauna Geluid Luchtkwaliteit Externe Veiligheid Waterhuishk.situatie Duurzaamheid Vleermuis onderzoek Binnen normen Niet erger dan nu Binnen normen Compensatie w.o. zachte oevers Wel / geen sedumdak Wel / geen collectoren

7 Vervolgonderzoeken: Beeldkwaliteit Duurzaamheid Archeologie Limes Flora en Fauna Voortuin Zonnediagram Asbestonderzoek te slopen gebouw Relatie duurzaamheid Relatie beeld/keuzes bouwplan Sleuf graven boorpunt 5 ? Zoogdieren en vogels Bomeninventarisatie Inrichtingsschets Schaduwwerking Voorafgaand aan sloop

8 Parkeren / vervoersbewegingen Ca 40 pp oostzijde Ca 40 pp x 2,5 mtv bewegingen per 24 uur. Dwz ca 100 extra mtv-bew Pr Mauritssingel In totaal 800 + 100 extra = 900 mtv per 24 uur = max ca 10 mtv/u extra spitsuur Mauritssingel Leveranciers zoals tot nu toe via Utrechtsestraatweg Bevoorraden paviljoens vrachtwagen 2 mtv bew / 24 uur vroegmiddag.

9 Verkeer Minder grote druk westzijde (nu te hoog) Gelijker verdelen over hele terrein Prins Mauritssingel –30 km gebied, geen hoge snelheden –Ruim wegprofiel, rechte weg, goede zichthoeken –Beste integratie gebruik wijkvoorzieningen Zuwe met Staatsliedenkwartier. –Geen sterke hellingen: platte brug of dam

10

11

12 Planning Bestemmingsplan

13 ZZCW participatie / communicatiemomenten G lobale planning: bestemmingsplan Inspraakfase vo : maart / april 2010: iedereen Klankbordgroep: concept 30 maart 2010* Zienswijzenfase do: start april, mei 2010 : iedereen Klankbordgroep: concept do half april 2010 Beroepsfase: o ktober 2010. belanghebbenden

14 ZZCW participatie/communicatie G lobale planning: bouwplan Klankbordgroep: februari 2010 / eind maart 2010 Klankbordgroep: impressie april 2010* Klankbordgroep: juli / augustus 2010 Bezwaarfase do: oktober 2010: iedereen Beroepsfase: 4e kwartaal 2010. belanghebbenden *= 30 maart 2010

15 Bestemmingsplan ZZCW Onderzoeken: straks in ontwerp bestemmingsplan Nog ter discussie : –Exacte footprint: bouwplan –Exacte hoogte: dak/kapvorm, installaties + dakbedekking Nu: inspraakfase –Indienen reacties: t/m 15 april 2010 –Vanavond: gebruik inspraakformulieren Vervolg: zienswijze- of vaststellingsfase: besluit gemeenteraad –Indienen zienswijzen: mei t/m juni 2010. Daarna: beroepsfase : beroep bij raad van state: november 2010.

16 Vragen Info: www.woerden.nl zoeken: “ zuwe zorgcentrum “www.woerden.nl


Download ppt "Bestemmingsplan Zuwe Zorg Centrum Woerden Inspraakfase / voortgang 7 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google