De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER Guus van de Hoef, projectdirecteur Maasvlakte 2 Presentatie commissie GROM Stadsregio Rotterdam 19 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER Guus van de Hoef, projectdirecteur Maasvlakte 2 Presentatie commissie GROM Stadsregio Rotterdam 19 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER Guus van de Hoef, projectdirecteur Maasvlakte 2 Presentatie commissie GROM Stadsregio Rotterdam 19 april 2007

2 Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam. 10 okt. en 20 nov. 2006: instemming Tweede en Eerste Kamer met PKB PMR. 20 december 2006:. PKB PMR in werking. bekrachtiging Bestuursakkoord PMR. bekrachtiging Uitwerkingsovereenkomsten:. Landaanwinning (RWS). 750 ha natuur en recreatie (provincie). Bestaand Rotterdams Gebied (Rotterdam)

3 Samenwerking en regie op totale proces MV2. Accent nu: afstemmen inhoud en procedures. Concessie/vergunningen landaanwinning. Natuurcompensatie/zeereservaat. Duincompensatie. Geluidscontour. Overeenkomst lucht. MER A en MER B. Rotterdam nu aan zet: bestemmingsplan!

4 B&W: vrijgegeven op 6 maart 2007 Gemeenteraad: aanvaard op 5 april 2007 1. Milieu Effect Rapport (MER) Bestemming Maasvlakte 2, met als bijlage het MER Aanleg Maasvlakte 2 2. Voorontwerp bestemmingsplan “Maasvlakte 2” 3. Voorontwerp tweede partiële herziening bestemmingsplan “Maasvlakte ’81” (geluidszone) 4. Concept vrijstellingsplan ex artikel 19 WRO “Kuststrook Maasvlakte 1 (aanlegfase)” 5. Vrijstellingsplan ex artikel 17 WRO “Werkterrein Maasvlakte 1 t.b.v. aanleg Maasvlakte 2”

5 Programma Maasvlakte 2. Max. 1000 ha deepsea gebonden industrieterrein: - max. 720 ha containers - max. 470 ha chemie - max. 230 ha distributie. Gehele programma Maasvlakte 2 is bestemd. Nu integrale afweging. Ingebruikname gefaseerd tot 2033. Monitoring & evaluatieprogramma

6 Voorontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2

7 Globale procedureplanning maart 2007 VO BP/MER-B VO Art.17/19 Concessie/ Mer-A Ontwerp BP Ontwerp Artikel 17/19 Concessie Najaar 2007 Goedkeuring BP Beroep Aanbesteding Voorjaar 2008 Start Medio 2008 Beroep Vaststelling BP Vrijstelling Slaan KB

8 Nu eerst: voorontwerpfase. MER Bestemming. Ter inzage legging + inspraakbijeenkomsten. Toetsingsadvies van commissie m.e.r.. Bestemmingsplannen. Ter inzage legging + inspraakbijeenkomsten. Art. 10 overleg. Inspraakprocedures lopen gelijk op

9 Voorontwerpfase. 5 april gemeenteraad. 20 april t/m 31 mei liggen alle stukken ter inzage. één inspraakpunt ( i.s.m. PMR). Procedurewijzer. www.rotterdam.nl/pmr www.rotterdam.nl/pmr


Download ppt "Maasvlakte 2: bestemmingsplan en MER Guus van de Hoef, projectdirecteur Maasvlakte 2 Presentatie commissie GROM Stadsregio Rotterdam 19 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google