De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 november 2007 Th. vermeegen Proces Toekomst Schiphol en de regio • Korte termijn: afspraken tot en met 2010 • Middellange termijn: afspraken tot 2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 november 2007 Th. vermeegen Proces Toekomst Schiphol en de regio • Korte termijn: afspraken tot en met 2010 • Middellange termijn: afspraken tot 2020."— Transcript van de presentatie:

1 28 november 2007 Th. vermeegen Proces Toekomst Schiphol en de regio • Korte termijn: afspraken tot en met 2010 • Middellange termijn: afspraken tot 2020

2 28 november 2007 Tafel van Alders22 Uitgangspunten Alders-proces •Gezamenlijk overleg luchtvaartpartijen, bestuurders, omwonendenvertegenwoordigers, VenW en VROM. •Doelstelling: gezamenlijk advies ontwikkeling Schiphol en de regio korte en middellange termijn. •Korte termijn t/m 2010, MLT vanaf 2010 – 2018/2020. •Probleem korte termijn oplossen via aanpassing Luchthavenverkeerbesluit en in het licht van de middellange termijnafspraken. •Integraal besluit over ontwikkeling luchtvaart in samenhang met afspraken in convenanten over hindermaatregelen en leefbaarheid. Ministerie van VROM

3 28 november 2007 Tafel van Alders3 Hoe werkt de tafel?

4 28 november 2007 Tafel van Alders44 Voorbereiding middellange termijn •Evaluatie proces door Alders, mede gericht op samenstelling bewonersdelegatie. •Uitvoeren afspraken van de convenanten hinderbeperkende maatregelen en leefbaarheid. •Opdracht en onderzoeksagenda middellange termijn vastgesteld aan Alderstafel 18 september jl. –Inhoud milieueffectrapportage (MER) –Visie op het netwerk –Maatschappelijke kosten en baten analyse (nationaal en regionaal) –Onderzoek verbetering normen- en handhavingstelsel –Convenanten hindermaatregelen en leefbaarheid Ministerie van VROM

5 28 november 2007 Tafel van Alders55 Uitgangspunten komende fase •Besluiten in deze kabinetsperiode binnen bestaande milieugrenzen Schipol. •Besluiten in samenhang met afspraken over hinderbeperkende en leefbaarheidsmaatregelen. •Onderzoek mogelijk naar ander concept met een betere prestatie op economie / netwerk, milieu / hinder en beschikbaarheid ruimte. •Proces gericht op gezamenlijk advies. Ministerie van VROM

6 28 november 2007 Tafel van Alders66 Onderzoeksagenda middellange termijn (1) •Milieueffectenonderzoek (MER) door Schiphol en LVNL Zes alternatieven conform Startnotitie –Geen veranderingen (nul alternatief) –Doorontwikkelen/doorgaan huidige operationele concept 2+1 –Doorontwikkelen huidige operationele concept mét uitplaatsing –Bewonersvoorstel ‘groeien in kwaliteit’ max 500.000 vlb plus uitplaatsen –Nieuw operationeel concept (2+2) –Nieuw operationeel concept met uitplaatsen •De alternatieven die uitgaan van het nieuw operationele concept zijn niet op korte termijn uitvoerbaar. Ministerie van VROM

7 28 november 2007 Tafel van Alders77 De onderzoeksagenda (2) •Studie naar het netwerk en netwerkeffecten •Convenant hinderbeperkende maatregelen o.a: –beperken van slaapverstoring / hinder in de nacht. –geluidarme vliegprocedures en technieken en woonbebouwing vermijden. •Convenant omgevingskwaliteit •Onderzoek aanpassing normen- en handhavingstelsel –bescherming in het buitengebied •Maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) –nationale én regionale effecten. Ministerie van VROM

8 28 november 2007 Tafel van Alders88 Planning •Evaluatie Aldersproces aug/sept ‘07 •Start MER onderzoeksept ’07 •Start convenantbesprekingensept ’07 •Afronden visie op netwerknov ‘07 •Start onderzoek MKBAdec ’07 •Tussenresultaten bij Alderseind dec ’07 / jan ‘08 •Opleveren onderzoekdec’07 / jan ’08 •Concept-advies Alders 31 maart 2008 •Oplevering definitief MER 1 mei 2008 •Definitief advies Alders mei 2008 Ministerie van VROM

9 28 november 2007 Tafel van Alders9 Hoe gaat proces korte termijn verder? •Toetsingsadvies Commissie m.e.r. in november •Overleg met de Tweede Kamer •Na verwerking van inspraak, advies en overleg gaat ontwerp-LVB naar Raad van State •Na verwerking advies Raad van State kan LVB definitief vastgesteld worden •Inwerkingtreding: naar verwachting februari / maart 2008


Download ppt "28 november 2007 Th. vermeegen Proces Toekomst Schiphol en de regio • Korte termijn: afspraken tot en met 2010 • Middellange termijn: afspraken tot 2020."

Verwante presentaties


Ads door Google