De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassen procedures spoorwegincidentbestrijding Programmaraad Brandweerzorg van de NVBR 14 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassen procedures spoorwegincidentbestrijding Programmaraad Brandweerzorg van de NVBR 14 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 aanpassen procedures spoorwegincidentbestrijding Programmaraad Brandweerzorg van de NVBR 14 september 2007

2 project Railplan samenwerkingsproject –9 veiligheidsregio’s langs de HSL en Betuweroute; –brandweer, politie en GHOR, gemeenten, waterschappen en “spoorse” partijen; –ProRail Verkeersleiding: parallel lopend project; doelstelling Railplan –aantoonbaar voorbereid zijn op treinincidenten; mono- en multidisciplinair; uniforme en éénduidige operationele plannen en (praktische) procedures; Opleiden, Trainen,Oefenen project Railplan: gereed per 1 juli 2007 tot 1 januari 2008: Borging Railplan

3 Leidraad Voorbereiding Treinincidentbestrijding actualiseren –leidraad --> handreiking –van toepassing op alle spoor  herziene handreiking (concept) : beschikbaar web-site NIFV  beoordeling / goedkeuring redactieraad: 3 okt. 2007  besluitvorming Veiligheidsberaad: nov 2007  handreiking (definitief) : landelijk beschikbaar eind 2007  landelijk aanbieden en implementeren van de herziene Handreiking VTB volgt aansluitend  implementatietraject: circa een jaar (2008)

4 in gebruikname Betuweroute en HSL Betuweroute in gebruik per 16 juni 2007 –nu alleen dieselloc’s (geen 25kV) –verwacht: 25 kV-tractie per eind 2007 HSL in gebruik per 9 december 2007 (planning) –kan alleen met 25kV ! samenhang procedures HSL/ Betuweroute en overig spoor vereist om op alle meldkamers ‘de knop om te zetten’ op 1 december 2007 (planning ProRail): –werken op basis van 20 TIS’en –aangepaste alarmering (back-office ProRail) – aangepaste procedure “ruim uitschakelen”

5 procedurewijzigingen (op korte termijn: voor alle spoor) 1.aanpassen TIS-matrix van 12 naar 20 TIS’en (Trein-Incident-Scenario)  afstemming ProRail – regio’s (RAC)  passende respons  verbeterde basis voor planvorming en alarmering 2.aanpassen alarmeringsprocedures o.a. door de rol van de back-office van ProRail  vereenvoudige en meer gestructureerde alarmering. 3.aanpassen procedure veiligstellen bovenleiding 1500 V bestaand spoor (nieuw is 25kV bij HSL en BR)  verbeterde procedure ‘Ruim Uitschakelen’  noodzakelijk voor ingebruikname HSL en Betuweroute

6 ‘Knop om’ per 1 dec. 2007 brief aan: alle 25 veiligheidsregio’s van: Railplan (burgemeester van Belzen) en ProRail –verzoek om per 1 december wijzigingen in 3 bestaande procedures door te voeren –ondersteuning Railplan en ProRail e – learning helpdesk gevraagd aan programmaraad brandweerzorg NVBR: positief advies

7 planning ‘knop om’ sept 2007 okt 2007 nov 2007 dec 2007 aanpassen procedures netwerk functionaliteit e-learning veiligstellen inlognamen beschikbaarstellen opleiden dmv e-learning (leerstof beschikbaar) gewijzigde procedures van kracht per 1 dec

8


Download ppt "Aanpassen procedures spoorwegincidentbestrijding Programmaraad Brandweerzorg van de NVBR 14 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google