De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buisleidingen: druk op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Casus Den Helder Julianadorp-Zuidoost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buisleidingen: druk op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Casus Den Helder Julianadorp-Zuidoost."— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen: druk op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Casus Den Helder Julianadorp-Zuidoost

2 Kennismaking Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - Regionale brandweer - Geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen (GHOR) - Ambulancezorg - Meldkamer - Veiligheidsbureau - 26 gemeenten - 642.000 inwoners - ISO 9001:2008 gecertificeerd

3 Regionale brandweer NHN - Bureau Proactie en Preventie - Operationele Voorbereiding - Opleiden en Oefenen Externe veiligheid is ondergebracht bij Bureau Proactie en Preventie

4 Externe veiligheid Regionale brandweer: wettelijk aangewezen adviesrol bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen (Bevi, art. 12 en 13) - Toetsing plaatsgebonden risico en verantwoording groepsrisico - Beoordeling zelfredzaamheid - Advies rampenbestrijding en de voorbereiding daarop Daarnaast niet-wettelijke adviesrol: - Bluswatervoorzieningen - Bereikbaarheid en brandweerzorg (opkomsttijden)

5 Wettelijk kader advies - Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen, 1984 - Ontwerpbesluit milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen - Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RnVGS) - Circulaire transportleidingen brandbare vloeistoffen K1/K2/K3, 1991

6 Toetsing - Aanwezigheid risicovolle objecten/activiteiten - Kwetsbare objecten binnen zones risicovol object - Aanwezigheid transportroute(s) gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor) - Aanwezigheid (hogedruk) buisleidingen - Verantwoording groepsrisico - Gekozen scenario en berekeningsmethodiek (QRA)

7 Aandachtspunten buisleidingen - Buisleidingincidenten komen niet vaak voor, maar hebben in potentie een grote omvang - Incident buisleiding is specifiek OGS-ongeval: vaak sprake van langdurige (gas)uitstroming en druk - Vaak landelijk gelegen: > lastiger bereikbaar > mogelijk gebrek aan bluswater > aanwezigheid drainagesystemen = verspreiding vloeistof

8 Incident Gellingen (B) 30 juli 2004: ontploffing van 80 bar buisleiding op industrieterrein a.g.v. graafwerkzaamheden 24 doden en 132 gewonden Wat overbleef: verbrande aarde in een straal van 300 meter en een gapende krater, enorme schade aan gebouwen en infrastructuur.

9 Casus Julianadorp-Zuidoost, Den Helder

10 Rampbestrijding en zelfredzaamheid Veel vermindert zelfredzame personen binnen het invloedsgebied van de zeven aanwezige buisleidingen. Beperkte begeleiding aanwezig om alle cliënten tijdig uit zone weg te krijgen. Advies om zorglocaties niet binnen het 100% letaliteitsgebied te bouwen. Daarbuiten vallen mogelijk ook dodelijke slachtoffers, maar is schuilen wellicht mogelijk. Bouwkundige maatregelen (bescherming tegen hittestraling en druk). Maatregelen aan de leidingen treffen.


Download ppt "Buisleidingen: druk op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid Casus Den Helder Julianadorp-Zuidoost."

Verwante presentaties


Ads door Google