De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Praktijkvoorbeelden transport GS Rogier Wegerif.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Praktijkvoorbeelden transport GS Rogier Wegerif."— Transcript van de presentatie:

1 1 Praktijkvoorbeelden transport GS Rogier Wegerif

2 2 • Invloedsgebieden transportassen • Vuistregels • Signaleringskaart TGS (beheer) • Ruimtelijke ontwikkelingen spoorzone Praktijkvoorbeelden TGS

3 3 Invloedsgebieden transportassen • RNVGS: invloedsgebied wordt begrensd door 1 % letaliteit • Bij toxische scenario’s kan dat oplopen tot 3 kilometer • Personen in dit gebied meenemen in GR berekening en bij ruimtelijke plannen binnen dit gebied GR verantwoorden

4 4 Invloedsgebieden transportassen • Btev (concept nov. 2008): invloedsgebieden worden door Minister vastgesteld • Ruimtelijke plannen binnen invloedsgebied: altijd ingaan op bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid • Plannen binnen 200 meter: “volledige GR verantwoording” behalve als:  GR lager is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde;  Het GR met niet meer dan 10% toeneemt

5 5 Invloedsgebieden transportassen • Verschil met Bevi en concept Bevb (zie handreiking “Buisleidingen in bestemmingsplannen”) • Bij conserverende bestemmingsplannen dus verschil of dit binnen invloedsgebied van transportassen, buisleiding of inrichtingen ligt

6 6 Invloedsgebieden transportassen • Verschillende zones:  0-30 meter  30 -200 meter  200-500 meter •Binnen zones verschillende kaders

7 7 Vuistregels • Indicatie bij welke hoeveelheden transport en bevolkingsdichtheden PR 10 -6 ontstaat of overschrijding van oriëntatiewaarde kan optreden

8 8 Vuistregels • RNVGS: lang niet altijd nodig om tijdrovende en dure QRA uit te voeren -> CPR 18 (PGS 3) • Naar mijn idee steeds minder gebruikt (verouderd -> gebaseerd op IPO-RBM) • Nieuwe vuistregels gewenst o.b.v. RBM II??? • Hoe om te gaan met (vernieuwde) vuistregels?

9 9 Signaleringskaart TGS – Heeft een signaalfunctie wanneer rekening gehouden moet worden met de verantwoording groepsrisico bij een ruimtelijk besluit. – Geeft aan welk traject gevolgd kan worden voor de verantwoording groepsrisico. Hier ligt de verbinding met een bestuurlijke visie op de verantwoording groepsrisico. – Geeft informatie over de relevante risicozones om desgewenst het groepsrisico te beperken door ruimtelijke keuzes voor de realisatie(mogelijkheden) van objecten. In het vervolg hiervan ook risico’s langs buisleidingen in beeld brengen.

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Hoe om te gaan met beheer? • 1 keer in de 5 jaar update op basis van tellingen en populatiebestanden? • Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling rekenen en mogelijk signaleringskaart aanpassen?

15 15 Ruimtelijke ontwikkelingen spoorzone • Borging van maatregelen vanuit VGR • Lang niet alle maatregelen zijn vast te leggen in bestemmingsplan


Download ppt "1 Praktijkvoorbeelden transport GS Rogier Wegerif."

Verwante presentaties


Ads door Google