De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4"— Transcript van de presentatie:

1 Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4
Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 30 maart 2010

2 Inhoud Reden voor de wijzigingen Belangrijkste wijzigingen
Mogelijke consequenties

3 Redenen Vereenvoudiging vergunningverlening
Deel vergunningen wordt melding Vermindering administratieve lasten / rapportage verplichtingen Beperking registratieverplichting Minder gedetailleerde administratievoorschriften  zorgsysteem Verduidelijking enkele definities Verwerken wijzigingen bevoegd gezag KEW

4 Wijzigingen – definities I
Toezichthoudend deskundige (houdt toezicht) Coördinerend deskundige (coördineert toezicht) Algemeen coördinerend deskundige (coördineert toezicht en verleent intern toestemming)

5 Wijzigingen – definities II
Zorgsysteem: gegevens & documenten mbt stralingsbescherming binnen de onderneming Reguliere blootstelling (bepaald mbv RI&E) Potentiële blootstelling – geen verwijzing naar RI&E Incident (ongewenst / onvoorzien met kans op blootstelling) N.b. dit is GEEN ongeval volgens NvT Verwarring met potentiële blootstelling

6 Wijzigingen – deskundigen
Toezichthoudend deskundigen: voldoende opleiding (Algemeen) Coördinerend deskundigen: ingeschreven in register RI&E door of onder toezicht (algemeen) coördinerend deskundige Stilleggen of hervatten handelingen ook na consulatie (alg.) coördinerend deskundige

7 Wijzigingen – algemene voorschriften
Art.18 & 19 bevatte middelvoorschriften Afscherming toestellen zó dat blootstelling aan primaire bundel door derden uitgesloten is limiet 1/10 mSv/h bij gesloten opening medische toestellen Vervangen door één doelvoorschrift: ‘de ondernemer zorgt ervoor dat handelingen … zo worden verricht dat er geen risico’s … kunnen optreden’ Uitwerking in MR’s

8 Wijzigingen – meldingen toestellen
Niet meer vergunningplichting, maar meldingsplichtig: Tandheelkunde (alleen intra-oraal toestellen) Diergeneeskunde Röntgendiffractie / -spect(r)ografie Laagdiktemetingen Bagagecontrole

9 Wijzigingen – meldingen bronnen
Niet meer vergunningplichting, maar meldingsplichtig: Gaschromatografen (veelal ca. 500 MBq 63Ni) Meet- en regelbronnen < 100 maal een vast te stellen waarde

10 Wijzigingen – vergunningverlening
Bevoegd gezag is Minister van VROM Aan te leveren gegevens bij meldingen verminderd

11 Consequenties – deskundigen
Alg. coördinerend deskundigen: niveau 2 èn geregistreerd Coördinerend deskundigen: niveau 2, 3 en mogelijk 4 (en 5?) èn geregistreerd Toezichthoudend deskundigen: niveau 4 & 5, maar ook 2 & 3; geen registratieverplichting beperking bevoegdheden

12 Consequenties – ondernemers
Complexvergunning- en verzamelvergunninghouders Geen grote wijzigingen (Alg.) Coördinerend deskundigen moeten geregistreerd worden Enkelvoudige vergunningen Isotopenlaboratoria: geen grote wijzigingen Overige: ‘contract’ met geregistreerde stralingsdeskundige die aangewezen wordt als coördinerend deskundige

13 Consequenties – overige
Minder gedetailleerde voorschriften (alleen zorgsysteem voorgeschreven): soms bestaat juist behoefte aan duidelijkheid. Geen uniformiteit in overgang van middel- naar doelvoorschriften (wel in algemene voorschriften, niet in medisch hoofdstuk).

14 Consequenties – conclusie
Winst Beperking aantal geregistreerden Meldingsysteem toepassingen met gering risico (BS blijft wel gelden!) Verlies Extra lasten kleine vergunninghouders Besparing registratiesysteem ca. 800 kEu/j; besparing vergunningstraject ca. 500 kEU/j. Stel 1000 kleine vergunninghouders die elk 0,5-1 dag per jaar ‘zorg’ van een coördinerend deskundige afnemen à 500 Eu: 500 kEu extra lasten…

15 ********************
Tot slot Het ‘veld’ heeft tot eind februari ’10 op het concept gereageerd. Dit zal vermoedelijk tot forse aanpassingen leiden. Voorjaar 2010  2e kamer (nu controversieel??) Datum van ingang: 1 januari 2011(???) ********************


Download ppt "Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4"

Verwante presentaties


Ads door Google