De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| 1 Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4 Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 30 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| 1 Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4 Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 30 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 | 1 Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4 Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 30 maart 2010

2 Niveau 3/4 - 2010 | 2 Inhoud ›Reden voor de wijzigingen ›Belangrijkste wijzigingen ›Mogelijke consequenties

3 Niveau 3/4 - 2010 | 3 Redenen ›Vereenvoudiging vergunningverlening Deel vergunningen wordt melding ›Vermindering administratieve lasten / rapportage verplichtingen Beperking registratieverplichting Minder gedetailleerde administratievoorschriften  zorgsysteem ›Verduidelijking enkele definities ›Verwerken wijzigingen bevoegd gezag KEW

4 Niveau 3/4 - 2010 | 4 Wijzigingen – definities I ›Toezichthoudend deskundige (houdt toezicht) ›Coördinerend deskundige (coördineert toezicht) ›Algemeen coördinerend deskundige (coördineert toezicht en verleent intern toestemming)

5 Niveau 3/4 - 2010 | 5 Wijzigingen – definities II ›Zorgsysteem: gegevens & documenten mbt stralingsbescherming binnen de onderneming ›Reguliere blootstelling (bepaald mbv RI&E) ›Potentiële blootstelling – geen verwijzing naar RI&E ›Incident (ongewenst / onvoorzien met kans op blootstelling) N.b. dit is GEEN ongeval volgens NvT Verwarring met potentiële blootstelling

6 Niveau 3/4 - 2010 | 6 Wijzigingen – deskundigen ›Toezichthoudend deskundigen: voldoende opleiding ›(Algemeen) Coördinerend deskundigen: ingeschreven in register ›RI&E door of onder toezicht (algemeen) coördinerend deskundige ›Stilleggen of hervatten handelingen ook na consulatie (alg.) coördinerend deskundige

7 Niveau 3/4 - 2010 | 7 Wijzigingen – algemene voorschriften ›Art.18 & 19 bevatte middelvoorschriften Afscherming toestellen zó dat blootstelling aan primaire bundel door derden uitgesloten is limiet 1/10 mSv/h bij gesloten opening medische toestellen ›Vervangen door één doelvoorschrift: ‘de ondernemer zorgt ervoor dat handelingen … zo worden verricht dat er geen risico’s … kunnen optreden’ ›Uitwerking in MR’s

8 Niveau 3/4 - 2010 | 8 Wijzigingen – meldingen toestellen ›Niet meer vergunningplichting, maar meldingsplichtig: Tandheelkunde (alleen intra-oraal toestellen) Diergeneeskunde Röntgendiffractie / -spect(r)ografie Laagdiktemetingen Bagagecontrole

9 Niveau 3/4 - 2010 | 9 Wijzigingen – meldingen bronnen ›Niet meer vergunningplichting, maar meldingsplichtig: Gaschromatografen (veelal ca. 500 MBq 63 Ni) Meet- en regelbronnen < 100 maal een vast te stellen waarde

10 Niveau 3/4 - 2010 | 10 Wijzigingen – vergunningverlening ›Bevoegd gezag is Minister van VROM ›Aan te leveren gegevens bij meldingen verminderd

11 Niveau 3/4 - 2010 | 11 Consequenties – deskundigen ›Alg. coördinerend deskundigen: niveau 2 èn geregistreerd ›Coördinerend deskundigen: niveau 2, 3 en mogelijk 4 (en 5?) èn geregistreerd ›Toezichthoudend deskundigen: niveau 4 & 5, maar ook 2 & 3; geen registratieverplichting beperking bevoegdheden

12 Niveau 3/4 - 2010 | 12 Consequenties – ondernemers ›Complexvergunning- en verzamelvergunninghouders Geen grote wijzigingen (Alg.) Coördinerend deskundigen moeten geregistreerd worden ›Enkelvoudige vergunningen Isotopenlaboratoria: geen grote wijzigingen Overige: ‘contract’ met geregistreerde stralingsdeskundige die aangewezen wordt als coördinerend deskundige

13 Niveau 3/4 - 2010 | 13 Consequenties – overige ›Minder gedetailleerde voorschriften (alleen zorgsysteem voorgeschreven): soms bestaat juist behoefte aan duidelijkheid. ›Geen uniformiteit in overgang van middel- naar doelvoorschriften (wel in algemene voorschriften, niet in medisch hoofdstuk).

14 Niveau 3/4 - 2010 | 14 Consequenties – conclusie ›Winst Beperking aantal geregistreerden Meldingsysteem toepassingen met gering risico (BS blijft wel gelden!) ›Verlies Extra lasten kleine vergunninghouders

15 Niveau 3/4 - 2010 | 15 Tot slot ›Het ‘veld’ heeft tot eind februari ’10 op het concept gereageerd. Dit zal vermoedelijk tot forse aanpassingen leiden. ›Voorjaar 2010  2 e kamer (nu controversieel??) ›Datum van ingang: 1 januari 2011(???) ********************


Download ppt "| 1 Besluit Stralingsbescherming 2011 Niveau 3 - 4 Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 30 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google